POLÍTICA I NOTES JURÍDIQUES

POLÍTICA I NOTES JURÍDIQUES
ANTECEDENTS
L’incompliment d’aquest AUP provocarà la suspensió immediata o la suspensió del Servei (d’acord amb les condicions de subministrament pertinents).
Totes les sol·licituds d’informació sobre el contingut d’aquest document s’han d’adreçar mitjançant l’obertura d’un bitllet especial a la pàgina https://42doit.com.

VIOLACIONS
Està prohibit utilitzar la xarxa i els serveis 42doit per participar i / o promoure el comportament il · legal, abusiu o irresponsable, incloent:
• Accés no autoritzat o ús no autoritzat de dades, sistemes o xarxes, inclòs qualsevol intent de provar, examinar o provar la vulnerabilitat d’un sistema o
una xarxa o per violar mesures de seguretat o d’autenticació sense el permís exprés del propietari del sistema o de la xarxa.
• Implementar o formar part d’activitats que provoquin interferències amb l’ús del Servei a qualsevol usuari del mateix, incloent-hi, entre d’altres, atacs a través de programari piratejat, esquerdes, generadors de tecles, sèries, atacs cibernètics de qualsevol tipus, inclosos atacs DOS, virus o altres components nocius o intents deliberats de sobrecarregar un sistema de transmissió.
• Crear situacions de perill o inestabilitat i / o altres problemes de caràcter tècnic com a conseqüència de les activitats de programació i / o mètodes d’ús que afecten la qualitat del servei de l’usuari o d’altres clients que causen danys al mateix, a 42do i / o a tercers.
• La recopilació o l’ús d’adreces de correu electrònic, noms o altres identificadors sense el consentiment del subjecte de la informació (incloent, sense limitacions, spam, phishing, estafes a Internet, robatori de contrasenya, spidering).
• La recollida o l’ús d’informació de tercers sense el consentiment del propietari de la informació.
• Ús i / o difusió de qualsevol informació falsa, enganyosa o enganyosa, incloent, entre d’altres, missatges de correu electrònic o grups de notícies.
• Ús del servei de distribució de programari que recopila fraudulentament informació sobre usuaris o transmet il·legalment informació sobre usuaris.
• Ús del servei de distribució de programari c.d. “Adware” a menys que: (1) estigui en possessió del consentiment explícit de l’usuari per a la descàrrega i instal·lació del programari sobre la base d’un avís clar i clarament visible sobre la naturalesa del programari; (2) aquests són programari fàcilment extraïble amb l’ús d’eines estàndard per a aquest propòsit, inclosos en els principals sistemes operatius (com, per exemple, “ad / remove” de Microsoft).
• La instal·lació d’aplicacions disponibles a la xarxa que poden crear desestabilització del servei o infraestructura.
• Ofereix informació nociva (gràfica o textual) al públic de la imatge de 42dós a través dels serveis prestats.
• Utilitzeu els serveis 42doit per oferir sistemes de comunicació anònims, sense el manteniment adequat d’identitats tal com exigeix ​​la legislació vigent, com ara, però no limitat a, c.d. “TOR” o “anonimitzador”.

ÚS DELS RECURSOS DEL SISTEMA
L’usuari no podrà utilitzar el servei de manera que interfereixi en el funcionament normal dels serveis o faci un ús inadequat dels recursos del sistema, com, per exemple, l’ús de programari que saturi la capacitat de rendiment de la xarxa. xarxa, sistema de disc i CPU a la plataforma compartida (per exemple, núvol, allotjament, correu electrònic, etc.) per temps prolongats, si no per aquells serveis que ofereix 42doit en forma exclusiva.
En aquestes circumstàncies, no es pot sol·licitar restaurar el nivell de normalitat si aquests conflictes d’ús no compleixen, a discreció del mateix, amb l’ús d’altres usuaris.
L’usuari es compromet a no utilitzar equips defectuosos o no homologats d’acord amb les normes europees o presentar defectes que puguin danyar la integritat de la xarxa i / o molestar els Serveis i / o crear riscos per a la seguretat física de les persones. 42de fet, de fet, no garanteix la compatibilitat dels equips i programes (maquinari i programari) utilitzats per l’usuari amb el Servei, ja que tots els controls relacionats són responsabilitat exclusiva de l’Usuari.
A més, l’usuari ha d’utilitzar l’espai web, possiblement adquirit a 42do, exclusivament per a la publicació al lloc web i no com a dipòsit, és a dir, com a eina per a la presentació de fitxers i / o vídeos / vídeos i / o el seu propi material i o també es pot descarregar des d’altres llocs.

E-MAIL COMERCIAL.
La difusió dels missatges comercials està prohibida si no podeu mostrar-ho:
• els destinataris han donat el seu consentiment previ per rebre el correu electrònic a través d’un procediment d’opt-in explícit;
• els procediments de recollida de consentiment inclouen les eines adequades per garantir que la persona que dóna el seu consentiment és el titular de l’adreça de correu electrònic per a la qual es va donar el seu consentiment;
• L’evidència del consentiment del destinatari es manté en un formulari que es pot produir fàcilment a petició, amb la càrrega de rebre les sol·licituds de 42
en aquest sentit, per produir evidència de consentiment dins de les 72 hores posteriors a la recepció de la sol·licitud
del mateix;
• S’apliquen procediments que permeten que un destinatari retiri el seu consentiment, com ara, a títol d’exemple, un enllaç al cos del correu electrònic o instruccions per respondre amb la paraula “Eliminar” a la línia de l’assumpte, i és capaç de complir amb la retirada del consentiment dins de les 48 hores posteriors a la recepció, informant als destinataris que la revocació del seu consentiment es processarà en un màxim de 48 hores;
• una adreça de correu electrònic de queixa sempre es ressalta en un lloc clarament visible a cada lloc web associat amb el correu electrònic, i els missatges enviats a aquesta adreça es troben ràpidament.
El remitent del correu electrònic no es pot obrir de cap forma.
L’adreça de correu electrònic del remitent ha d’aparèixer al cos del missatge o a la línia “Des de” del correu electrònic; aquestes disposicions s’apliquen als missatges enviats a través del Servei o als missatges enviats des de qualsevol xarxa per part de l’usuari o per qualsevol persona en nom seu que, directament o indirectament, es refereixi al destinatari d’un lloc allotjat a través dels Serveis. A més, no serà possible utilitzar un servei de correu electrònic de “tercers” que no apliqui procediments similars a tots els usuaris. Aquests requisits s’aplicaran en la mateixa mesura a les llistes de distribució creades per tercers com si l’Usuari hagués creat la llista.
42doit es reserva el dret de verificar i controlar en qualsevol moment el compliment de les disposicions enumerades anteriorment, també mitjançant la sol·licitud d’informació de mostres utilitzant el mètode opt-in.
Podeu suspendre la transmissió de missatges de correu electrònic que infringeixin aquestes disposicions.

AUTENTICACIÓ SMTP -POLICIA
Per completar les disposicions anteriors, no serà possible enviar missatges de correu electrònic que continguin continguts similars a més d’un dels servidors SMTP
dos-cents cinquanta (250) destinataris. Intenta esquivar aquesta limitació
mitjançant la creació de comptes múltiples o per qualsevol altre mitjà serà
intencionada com una infracció d’aquesta restricció.
42doit es reserva el dret de suspendre la transmissió de missatges que infringeixin aquestes disposicions. A més, els serveis de correu es poden suspendre o interrompre
si es detecta una violació d’aquest AUP, d’acord amb les condicions generals de subministrament.

RELÉ MAIL
En general, les transmissions massives o les transmissions d’informació comercial per correu electrònic no estan autoritzades per un volum de més de 5.000 usuaris (5.000) per dia
amb una mitjana de 250 missatges cada 20 minuts. Si voleu enviar més de 5.000 missatges al dia, contacteu amb el nostre equip de suport per obtenir més informació.

PRESTIGACIÓ DE VULNERABILITAT
En cap cas, no podeu provar, examinar, penetrar o provar la vulnerabilitat del sistema de xarxa 42doit ni infringir la seguretat dels procediments d’autenticació 42doit o relacionats, ja sigui mitjançant tècniques passives o invasives, sense el consentiment exprés escrit per 42doit ni, de la mateixa manera, podrà dur a terme aquestes activitats a través del servei prestat per la mateixa a les xarxes i / o informació de tercers sense el seu consentiment explícit.

FORMULARI DE NOTÍCIES, FÒRUM DE DISCUSSIÓ, ALTRES XARXES
L’Usuari reconeix i accepta que el contingut de missatges comercials, missatges en qualsevol taulell d’anuncis electrònic, xat grupal o altres fòrums als quals participa, però no es limita als grups IRC i USENET, estaran subjectes al compliment de les lleis i la normativa vigent en aquest assumpte. A més, el mateix ha de respectar les regles de qualsevol altra xarxa (xarxa o circuit) que accedeixi o participi utilitzant els serveis 42doit.

CONTINGUT OFENSIBLE
Queda prohibit publicar, transmetre o emmagatzemar a través de la xarxa i els dispositius 42de qualsevol contingut o enllaços a contingut que consideri raonablement:
• constituir, representar, promoure, promoure o referir de cap manera a la pedofília, el racisme, el fanatisme o el contingut de la pornografia que no s’inclou en el compliment de la normativa vigent i accessible només per a persones majors d’edat;
• tenen comportaments obsessius, perseguidors, assetjament o assetjament a altres usuaris del lloc o estranys al portal.
• ser excessivament violent, incitar a la violència, contenir amenaces, assetjament o discurs d’odi;
• ser injust o enganyós en relació amb les lleis de protecció del consumidor
qualsevol jurisdicció, incloses les cartes de cadena i els esquemes piramidals;
• ser difamatori o violar la privadesa de les persones;
• crear un risc per a la seguretat de la persona o la salut, un risc per a la seguretat pública o la salut pública, comprometre la seguretat nacional o interferir en les investigacions de l’autoritat judicial;
• revelar de manera incorrecta secrets comercials o altres informacions confidencials o privades de tercers;
• tenen la finalitat d’ajudar a tercers a esquivar els drets d’autor;
• viola els drets d’autor de tercers, marques registrades, patents o altres drets de propietat dels altres;
• fer referència (o presentar enllaços) als jocs d’atzar i / o casinos en línia, promoure drogues il·legals, violar les lleis de control d’exportació;
• utilitzeu el lloc 42dós per tal de promoure activitats il·legals com ara: la tracta d’éssers humans, el tràfic d’animals i / o espècies protegides, el tràfic de plantes il·legals i / o protegits, el tràfic de totes les espècies vivint / no vivint o parts d’elles sota la protecció del grau en el qual pertanyen, el tràfic d’armes, el tràfic d’objectes preciosos, el tràfic d’objectes o components artístics, històrics, arqueològics i religiosos;
• utilitzeu el lloc 42dós per tal de promoure activitats il·legals com: terrorisme, màfia, usura, extorsió, amenaça, xantatge, frau, frau, robatori, tràfic, mendicitat, reciclatge, béns robats, corrupció, prostitució, de qualsevol ordre i grau;
• d’una altra manera ser il·legal o sol·licitar un comportament il·legal d’acord amb les lleis aplicables a la jurisdicció corresponent, l’Usuari o la 42a.
• sigui d’una altra manera nociu, fraudulent o pugui portar accions legals contra 42dós.
Per al contingut “publicat o transmès” a través de la xarxa o infraestructura 42, incloent contingut web, correus electrònics, xats i qualsevol altre tipus de publicació o
transmissió basada en Internet.
• recopila o emmagatzema dades i informació d’altres usuaris del lloc, tret que s’especifiqui expressament.

MATERIAL PROTEGIT DE DRETS D’AUTOR
Està prohibit utilitzar la xarxa 42doit per descarregar, publicar, distribuir, copiar o utilitzar de qualsevol forma qualsevol obra de text, música, programari, art, imatge o altra que estigui protegida pels drets d’autor excepte en el cas que:
• ha estat autoritzat expressament pel titular de la propietat;
• Es permet, d’una altra manera, les lleis de drets d’autor aplicables a la jurisdicció corresponent.

DISPOSICIONS FINALS
L’Usuari es compromet a comunicar-se a la seva informació personal necessària per a la correcta i completa execució de la relació; també garanteix, sota la seva responsabilitat personal i exclusiva, que les dades esmentades siguin correctes, actualitzades i veraces i que ens permetin identificar la seva veritable identitat. L’Usuari es compromet a comunicar-se a qualsevol variació de les dades facilitades, de manera immediata i, en qualsevol cas, no més tard de 15 (quinze) dies a partir de l’aparició de la variació abans esmentada, i també proporcionar, en qualsevol moment, a petició de 42do, prova adequada de la seva identitat, del seu domicili o residència i, si escau, de la seva condició de representant legal de la persona jurídica que sol·licita o manté el Servei.
Un cop rebuda la comunicació esmentada anteriorment, 42de pot sol·licitar documentació addicional a l’usuari per demostrar els canvis comunicats. En el cas que l’Usuari no proporcioni aquesta comunicació o la documentació requerida, o en el cas que hagi proporcionat dades falses, no actuals o incompletes o dades que tinguin raó, a la seva exclusiva discreció, consideri això, 42do es reserva el dret de:
a) rebutjar la sol·licitud enviada per l’usuari sobre les operacions que es realitzin amb referència al Servei;
b) suspendre els serveis amb efectes immediats, sense previ avís i indefinidament;
c) cancel·lar i / o interrompre sense previ avís alguna operació per modificar les dades associades al Servei;
d) resoldre la relació;
• l’usuari accepta que si les adreces IP publicades assignades al seu compte s’insereixen en una llista negra (base de dades d’abús) com la que es troba a http://www.spamhaus.org, es infringirà automàticament l’usuari aquí, m
AUP; en conseqüència, 42dot podrà adoptar totes les mesures que es considerin apropiades per protegir la seva propietat intel·lectual, inclosa la suspensió o la cancel·lació del servei, independentment de si s’han informat o inclosos en una llista negra per raons imputables a l’Usuari;
• L’usuari del servei accepta que les dades emmagatzemades en un sistema compartit es puguin posar en quarantena o esborrar si les dades esmentades són infectades per un virus o danyades d’alguna manera, i tenen, en el judici indiscutible del 42do, un potencial per infectar o danyar sistema o dades d’altres usuaris que es col·loquen a la mateixa infraestructura.
• l’usuari es compromet a complir amb les normes per al bon ús dels recursos de xarxa que normalment s’anomena “Netiquette”.

SLA
• No es concedirà cap reemborsament previst per 42do, quan estigui present, per interrupcions en el servei derivades de violacions d’aquest document d’informació.
• Qualsevol document, foto, vídeo, enllaç, informació miscel·lània, compte o publicació en general inserida dins del lloc 42doit pot ser cancel·lada modificada o suspesa pel gerent per raons tècniques o socials o per conductes inadequades de l’usuari. Aquestes decisions indiscutibles preses per 42doit s’aplicaran sense cap avís, autorització o reemborsament a l’usuari del lloc.
• 42 es reserva el dret de comunicar a la policia i als òrgans de control els comportaments il · legals identificats.
• 42dot no té la possibilitat de consultar els continguts publicats en ell. L’usuari que troba els continguts inadequats esmentats anteriorment o que considera incorrecte o inadequat, se li demana que l’informe al gerent.
• 42dot no té la possibilitat de fer cap verificació de les publicacions incloses en ell en els idiomes, idiomes o jargons dels diferents orígens geogràfics dels usuaris.
• 42 no sap: costums, costums, de qualsevol localitat o societat mundial assolit pel servei, de manera que la forma de control es durà a terme d’acord amb les lleis, l’estatut i la moral de l’Estat italià.
• Aquests bitllets d’informació poden ser modificats i complementats sense previ avís o notificació per part de 42do.

REQUERIMENTS LEGALS
• Els textos, la informació i altres dades publicades en aquest lloc així com els enllaços a altres llocs present són només per a finalitats informatives i no assumeixen cap caràcter oficial.
• 42 no es fa responsable de cap error o omissió de cap mena i per qualsevol tipus de dany directe, indirecte o accidental derivat de la lectura o ús de la informació publicada o de qualsevol forma de contingut present al lloc o per a l’accés o l’ús del material contingut en altres llocs.
• Mitjançant l’acceptació d’aquest formulari d’informació, l’usuari declara que, per ser major d’edat, estarà plena de facultats intel·lectuals i psicofísiques.
• En acceptar aquest formulari d’informació, l’usuari de 42doit declara no prendre cap acció legal o impositiva per a un comportament no relacionat amb l’operador del lloc o causat per tercers o per altres usuaris del servei ofert pel portal.
• En acceptar aquest formulari d’informació, l’usuari allibera tota la responsabilitat dels continguts inclosos en ell.
• En acceptar aquest formulari d’informació, l’usuari declara que assumeix plenament i completament les seves responsabilitats legals, legals i criminals derivades del seu comportament en el lloc web 42doit.
• En acceptar aquest formulari d’informació, l’usuari declara respectar totes les lleis vigents tant a Itàlia com al seu propi país. En cas d’incompliment d’aquest deure, l’usuari és conscient de cometre les mesures cautelars relacionades i la disposició dels òrgans jurídics.
Les penes poden ser en forma de: pecuniàries, cautelars o de custòdia d’acord amb la normativa vigent.
• En acceptar aquest formulari d’informació, l’usuari confirma que ha llegit, entès i acceptat totes les regulacions esmentades sense excepció o restricció. També declara que assumeix plenament la responsabilitat de les seves accions i / o conductes implementades en el lloc web 42doit.

RECORDA! USTED SÓN ELS SÓN ELS RESPONSABLES DE LES SEVES ACCIONS!
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ DE DADES PERSONALS SOBRE COOKIES
Avís de privadesa d’acord amb l’art. 13 del Decret Legislatiu 196/2003
La nota informativa actual (“informativa”), es va lliurar als sentits de l’art. 13 del decret legislatiu n. El Codi de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, el “Codi”) està dirigit a qui comunica les seves dades personals, però no només de manera limitada, utilitzant els serveis web accessibles des d’aquest lloc web (“Lloc web”).
Aquesta informació regula els mètodes pels quals 42doit.com.
recopila, emmagatzema, utilitza, comunica o tracta de qualsevol altra manera les dades personals recollides pels usuaris del Lloc (“Usuaris”).
L’expressió “Dades personals” significa qualsevol informació relacionada amb una persona física, identificada o identificable, fins i tot indirectament, per referència a qualsevol altra informació, inclòs un número d’identificació personal (article 4, lletra b, Codi).
42doit.com pot modificar, complementar o actualitzar periòdicament aquesta Declaració, tenint en compte qualsevol canvi a la legislació o disposicions aplicables del Garante per a la Protecció de Dades de Caràcter Personal (“Garant”) o serveis oferts al Lloc.
Les esmenes i actualitzacions de la Full d’Informació s’apliquen i assenyalen a l’atenció de totes les parts interessades, tan aviat com siguin adoptades, publicant-les al lloc web. En conseqüència, cada usuari està convidat a accedir periòdicament al lloc web per verificar qualsevol informació actualitzada.

ENLLAÇOS HYPERTEXT
El lloc pot incloure enllaços a altres llocs de tercers (“Enllaços”), que es consideren d’interès per a l’Usuari. En connectar-se a aquests llocs, deixeu aquest lloc per a la lliure elecció i accedeix a un lloc propietat de tercers. La informació continguda en aquests llocs és independent i està fora del control de 42doit.com, que no assumeix cap responsabilitat en aquest sentit, ni tan sols pel que fa a qualsevol tractament de dades personals que pugui produir-se en aquestes circumstàncies. En conseqüència: (i) 42doit.com no assumeix cap responsabilitat ni garanteix la naturalesa i els continguts de cap lloc web de tercers connectats a aquest lloc mitjançant enllaços; (ii) aquesta Declaració no és aplicable ni relacionada amb el tractament de dades d’altres llocs web, fins i tot si l’Usuari ho ha consultat mitjançant enllaços; (iii) la connexió a llocs de tercers es fa sota la responsabilitat exclusiva dels Usuaris.

RECOPILACIÓ DE DADES
Les dades personals dels usuaris de 42doit.com (“Processament de dades”), emmagatzemades en els seus servidors o els seus socis, tal com s’especifica a continuació, es poden recollir de diferents maneres, a saber:
• proporcionat directament per l’usuari: totes les dades personals introduïdes al lloc (per navegar, registrar-se com a usuari o, de manera més general, per qualsevol altre motiu), o divulgades durant els esdeveniments organitzats o assistits per 42doit.com, o que en qualsevol cas que se’ls proporcioni al propietari del lloc per qualsevol mitjà directament de l’Usuari (com, per exemple, la finalització de formularis o correspondència).
• recollida automàticament: dades personals recopilades automàticament a través de, però no limitades a, c.d. Les “galetes” (segons s’especifiquen millor a la secció a continuació) són, per regla general, les dades relatives a la navegació de l’usuari.
Els sistemes informàtics i els procediments de programari utilitzats per operar el lloc adquireixen, durant el seu funcionament normal, algunes dades personals la transmissió està implícita en l’ús de protocols de comunicació per Internet. Normalment, aquesta informació no es recopila per associar-se amb els interessats identificats, però per la seva pròpia naturalesa, podrien identificar-se, mitjançant el processament i l’associació amb dades de tercers.
Aquesta categoria de dades personals inclou adreces IP, noms de domini, ordinadors utilitzats per usuaris que es connecten al lloc, adreces en notació URI (identificador uniforme de recursos) dels recursos sol·licitats, el moment de la sol·licitud, el mètode utilitzat per enviar la sol·licitud, la mida del fitxer obtingut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta del servidor (èxit, error, etc.) i altres paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i l’entorn informàtic de l’usuari.
Aquestes dades s’utilitzen principalment per obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web i per comprovar el seu correcte funcionament.
Les dades també es podrien utilitzar per determinar la responsabilitat en cas d’hipotètics delictes informàtics contra el lloc.

COOKIES
42doit.com, a través del seu lloc web, utilitza cookies per fer que l’experiència de navegació sigui el més pròxima possible als desitjos i necessitats dels usuaris, així com per fer més accessible el contingut web consultat per ells.
És gràcies a les galetes que és possible garantir una navegació més fàcil i una major facilitat i intuïtivitat de l’ús del lloc web.
Les galetes són, de fet, petits fitxers de text que contenen un “paquet d’informació” que el lloc envia al terminal de l’usuari (generalment al navegador), on està emmagatzemat, que es transmet de nou al mateix lloc, a la mateixa sessió o en visites subsegüents visites del mateix usuari. En general, les galetes assignen un número únic a l’Usuari; tanmateix, aquest nombre no té sentit fora del lloc en què va ser assignat.
Les galetes només es poden emmagatzemar durant el temps d’ús d’un lloc en particular (és a dir, les galetes de sessió) o durant un període més llarg independent de la sessió (p. Ex., Galetes persistents).
En general, les galetes permeten al propietari del lloc establir quins són els sectors i els continguts més visitats o vistos del lloc, per tal d’adaptar-los als desitjos dels usuaris i, alhora, millorar els serveis oferts, però sense limitar-se a fer un comunicació personalitzada dels usuaris i els seus interessos relacionats.
Els tipus de cookies que utilitza el lloc són:
• a. Les cookies són necessàries i funcionals per a la navegació;
• b. Galetes de tercers.

COQUES NECESSARIS PER A BROWSING:
Són les cookies essencials per al funcionament correcte i la visibilitat del lloc que us permetrà navegar mitjançant les funcions essencials.
Aquestes cookies no recopilen informació sobre usuaris que es puguin utilitzar amb finalitats de comercialització.
Les cookies necessàries serveixen, entre altres coses, per: (i) recordar les dades dels usuaris a les diverses pàgines durant una sessió de navegació del navegador; (ii) visualitzar els continguts en l’idioma triat en cada accés, reconeixent des de quin país es connecta l’usuari (i recordant aquesta configuració en un accés futur).
Galetes funcionals per a la navegació:
Són cookies que permeten al propietari del lloc fer que l’ús del lloc sigui molt més fàcil per a l’usuari.
Permeten identificar els usuaris que hagin iniciat la sessió al lloc, evitant la nova entrada de dades en cada nova sessió de navegació.
Aquestes cookies pretenen facilitar i accelerar el seu ús.

LLOC, MODALITAT DE PROCESSAMENT DE DADES I ASSIGNATURES A LES QUE LES DADES PODEN SER COMUNICADES
El processament de dades normalment es realitza a les instal·lacions del propietari del lloc.
Les dades personals són processades per 42doit.com i / o per tercers, seleccionades acuradament per la seva fiabilitat i competència i a qui es poden comunicar segons sigui necessari o apropiat per tal de dur a terme les activitats relacionades amb els propòsits establerts en aquest Avís .
A més, les dades personals també poden ser divulgades a empreses pertanyents al grup d’empreses del propietari del lloc, que, en qualsevol cas, tenen una política de privacitat coherent i coherent amb la del propietari del lloc, sempre que a Itàlia o en un país de la Unió Europea. En qualsevol altre cas, excepte que ho exigeix ​​la llei, les dades personals no es transfereixen ni divulguen a tercers.
La llista precisa dels subjectes als quals es poden comunicar les dades personals, de temps en temps actualitzat, es pot trobar a l’oficina registrada del propietari del lloc.
Les dades personals es processen, de conformitat amb les obligacions i garanties que proporciona el Codi, tant en forma analògica com amb sistemes d’informació per part del nostre personal (empleats o tercers), durant el temps estrictament necessari per assolir els fins per als quals es recullen .
S’observen mesures de seguretat específiques per evitar la pèrdua de dades, ús il·lícit o incorrecte.
Tan aviat com les Dades personals ja no siguin necessàries per als fins als quals es refereix aquest avís, 42doit.com preveu la seva cancel·lació, llevat que la llei estableixi obligacions d’emmagatzematge o que l’Usuari no hagi consentit el tractament durant un temps més llarg o emmagatzemar-los per a altres finalitats.
Objectiu del processament i naturalesa del consentiment

42DOIT.COM PROCÉS DADES PERSONALS EXCLUSIVAMENT PER A LES FINALIDADES següents:
• 1. finalitats relacionades amb l’ús dels serveis oferts per 42doit.com
i complir amb les obligacions contractuals establertes amb l’Usuari;
• 2. finalitats estadístiques, investigació de mercats, enviament de material informatiu i publicitari, notificació d’iniciatives promocionals i ofertes comercials i altres serveis d’informació sobre l’activitat del propietari del lloc;
• 3. definir el perfil dels seus usuaris per personalitzar i individualitzar les ofertes comercials.

DRETS D’USUARIS
De conformitat amb l’art. 7 del Codi, cada Usuari té dret a obtenir la confirmació de la conservació per part del propietari del lloc de Dades Personals que li concerneix, i la seva comunicació en forma intel·ligible. Més precisament, cada Usuari té dret a obtenir la indicació:
• 1. de l’origen de les dades personals;
• 2. dels propòsits i mètodes del processament;
• 3. les maneres en què les eines electròniques i informàtiques processen dades personals;
• 4. de les dades d’identificació del controlador de dades, processadors de dades (o el representant designat d’acord amb el paràgraf 2 de l’article 5 del Codi);
• 5. de les assignatures o categories d’assignatures a les quals es puguin comunicar les dades personals o que puguin conèixer-les com a representants designats en el territori de l’Estat, gestors o agents.

A més, CADA USUARI té DRET D’OBTENCIÓ:
• 1. actualització, rectificació o, quan estigui interessat, integració de dades;
• 2. la cancel·lació, la transformació en forma anònima o el bloqueig de dades processades de forma il·legal, incloses les dades la retenció de les quals és innecessària per als fins per als quals es van recollir o processar posteriorment;
• 3. constatació de que les operacions a què es refereixen els subpárrafies a) ib) han estat assenyalades a l’atenció, també pel que fa al seu contingut, a aquells als quals s’hagin comunicat o difós les dades, excepte en el cas d’aquest compliment resulta impossible o implica un ús de mitjans manifestament desproporcionats pel dret protegit.
L’usuari també té el dret d’oposar, total o parcialment:
• 1. Per raons legítimes, el tractament de les dades personals que li corresponen, fins i tot si són pertinents a la finalitat de la recollida;
• 2. a la tramitació de dades personals relatives a ell per tal d’enviar publicitat o material de venda directa o per dur a terme estudis de mercat o comunicació comercial.
Les sol·licituds esmentades en els punts anteriors haurien d’adreçar-se al processador de dades (tal com s’indica en el paràgraf següent) per correu electrònic, correu ordinari o carta certificada enviada al propietari del lloc.

CONTROLADOR DE DADES I PROCESSADOR DE DADES
El controlador de dades és Dynamica s.a.s.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com