POLITIK OG JURIDISKE NOTER

POLITIK OG JURIDISKE NOTER
BAGGRUND
Manglende overholdelse af denne AUP vil resultere i øjeblikkelig suspension eller afbrydelse af Tjenesten (i overensstemmelse med de relevante leveringsbetingelser).
Alle anmodninger om oplysninger vedrørende indholdet af dette dokument skal løses ved at åbne en særlig billet fra siden https://42doit.com.

OVERTRÆDELSER
Det er forbudt at bruge netværket og de 42dre tjenester til at engagere sig i og / eller fremme ulovlig, misbrug eller uansvarlig adfærd, herunder:
• Uautoriseret adgang eller uautoriseret brug af data, systemer eller netværk, herunder ethvert forsøg på at sonde, undersøge eller teste sårbarheden af ​​et system eller
et netværk eller at krænke sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger uden udtrykkelig tilladelse fra systemet eller netværksejeren.
• Implementere eller blive en del af aktiviteter, der forstyrrer brugen af ​​Tjenesten til enhver bruger af samme, herunder, men ikke begrænset til, angreb via piratkopieret software, revner, nøglegeneratorer, serier, cyberangreb af enhver art, herunder DOS-angreb, vira eller andre skadelige komponenter eller bevidst forsøg på at overbelaste et transmissionssystem.
• Opret situationer med fare og / eller ustabilitet og / eller andre problemer af teknisk art som følge af programmeringsaktiviteter og / eller anvendelsesmåder, der påvirker kvaliteten af ​​brugerens eller andre kundes service, der forårsager skade på det samme, til 42dre og / eller tredjeparter.
• Indsamling eller brug af e-mail-adresser, navne eller andre identifikatorer uden den registreredes samtykke (herunder, uden begrænsning, spam, phishing, internet svindel, adgangskode tyveri, spidering).
• Indsamling eller brug af tredjepartsoplysninger uden samtykke fra informationsejeren.
• Brug og / eller formidling af falske, vildledende, vildledende oplysninger, herunder men ikke begrænset til, e-mail eller nyhedsgrupper.
• Brug af softwaredistributionstjenesten, der svigagtigt indsamler oplysninger om brugere eller ulovligt sender oplysninger om brugere.
• Brug af tjenesten til distribution af software c.d. “Adware”, medmindre: (1) er i besiddelse af brugerens udtrykkelige samtykke til at downloade og installere softwaren på grundlag af en tydelig og tydeligt synlig meddelelse om softwareens art (2) disse er let flytbare software ved brug af standardværktøjer til dette formål, der er inkluderet i de vigtigste operativsystemer (f.eks. Microsoft “ad / remove”).
• Installation af applikationer, der er tilgængelige på netværket, der kan skabe destabilisering af tjenesten eller infrastrukturen.
• Tilbyde skadelig (grafisk eller tekstlig) information til offentligheden af ​​billedet af de tjenester, der leveres.
• Brug 42doit Services til at tilbyde anonyme kommunikationssystemer uden korrekt vedligeholdelse af identiteter som krævet i gældende lovgivning, såsom, men ikke begrænset til, c.d. “TOR” eller “anonymizer”.

BRUG AF SYSTEMBRUGER
Brugeren vil ikke kunne bruge tjenesten på en sådan måde, at det forstyrrer den normale drift af tjenesterne eller gør en uhensigtsmæssig anvendelse af systemressourcerne som f.eks. Brug af software, der mætter ydelseskapaciteten hos de netværk, disk system og CPU på delt platform (fx sky, hosting, e-mail osv.) for længere tid, hvis ikke for de tjenester, der tilbydes af 42doit i dedikeret form.
Under disse omstændigheder kan 42dre anmode om at genoprette niveauet af normalitet, hvis en sådan ikke-overensstemmende anvendelse er i strid med det samme med brug af andre brugere.
Brugeren forpligter sig til ikke at anvende fejlbehæftet eller ikke-homologeret udstyr i overensstemmelse med europæiske standarder eller for at fremlægge funktionsfejl, som kan skade netværkenes integritet og / eller forstyrre Tjenesten og / eller skabe risici for personers fysiske sikkerhed. 42 giver faktisk ingen garanti for kompatibiliteten af ​​det udstyr og de programmer (hardware og software), som brugeren bruger med tjenesten, da alle de relaterede checks er eneansvarlige for brugeren.
Brugeren skal også bruge webrummet, der eventuelt købes kl. 42, udelukkende til offentliggørelse på hjemmesiden og ikke som opbevaringssted, dvs. som et værktøj til blot arkivering af filer og / eller videoer / videoer og / eller deres eget materiale og / eller også downloades fra andre websteder.

KOMMERCIAL E-POST.
Spredning af kommercielle meddelelser er forbudt, hvis du ikke kan vise det:
• Modtagerne har givet deres forudgående samtykke til at modtage e-mail via en hurtig opt-in-procedure;
• indsamlingsprocedurerne indeholder passende redskaber til at sikre, at den person, der giver sit samtykke, er indehaver af den e-mail-adresse, for hvilken der blev givet samtykke
• Bevis for modtagerens samtykke opbevares i en form, der let kan fremstilles efter anmodning, med byrden for at modtage anmodningerne om 42dre
i denne henseende at fremlægge bevis for samtykke inden for 72 timer efter modtagelsen af ​​anmodningen
af det samme;
• procedurer anvendes, der gør det muligt for en modtager at trække sit samtykke tilbage, f.eks. Som et link i e-mailens krop eller instruktioner til at svare med ordet “Fjern” i emnelinjen og kan overholde tilbagekaldelsen af ​​samtykke inden for 48 timer efter modtagelsen og underretter modtagerne om, at tilbagekaldelsen af ​​deres samtykke vil blive behandlet inden for højst 48 timer
• En e-mailadresse med klage fremhæves altid på et tydeligt synligt sted på alle websteder, der er knyttet til e-mailen, og meddelelser, der sendes til adressen, findes hurtigt.
Afsenderen af ​​e-mailen kan ikke skjules i nogen form.
Afsenderens e-mail-adresse skal vises i meddelelsens krop eller i “Fra” linjen i e-mailen; Disse bestemmelser gælder for meddelelser, der sendes via Tjenesten, eller til beskeder, der sendes fra ethvert netværk af brugeren eller af enhver person på deres vegne, der direkte eller indirekte henviser til modtageren af ​​et websted, der er vært gennem Tjenesterne. Desuden vil det ikke være muligt at bruge en “tredjeparts” e-mail-tjeneste, der ikke anvender lignende procedurer for alle sine brugere. Disse krav gælder i samme omfang for distributionslister oprettet af tredjepart, som om listen blev oprettet af brugeren.
42doit forbeholder sig ret til at kontrollere og overvåge til enhver tid overholdelsen af ​​ovenstående bestemmelser, også ved at anmode om prøveinformation ved hjælp af opt-in-metoden.
42. kan muligvis suspendere overførslen af ​​e-mails, der overtræder disse bestemmelser.

SMTP AUTHENTICATION -POLICY
For at gennemføre ovenstående bestemmelser er det ikke muligt at sende e-mail-meddelelser, der indeholder lignende indhold til mere end en af ​​SMTP-serverne
to hundrede og halvtreds (250) modtagere. Forsøger at omgå denne begrænsning
ved at oprette flere konti eller ved andre midler vil være
beregnet som en overtrædelse af denne begrænsning.
42doit forbeholder sig ret til at suspendere overførslen af ​​meddelelser, der overtræder disse bestemmelser. Desuden kan posttjenester suspenderes eller afbrydes
hvis en overtrædelse af denne AUP opdages i overensstemmelse med de generelle leveringsbetingelser.

MAIL RELAY
Generelt er massetransmissioner eller kommercielle informationsoverførsler via e-mail ikke tilladt for et volumen på mere end 5.000 (fem tusind) brugere om dagen
med i gennemsnit 250 meddelelser hvert 20. minut. Hvis du ønsker at sende mere end 5.000 beskeder om dagen, bedes du kontakte vores supportteam for at få flere oplysninger.

VULNERABILITY TESTING
Du må på ingen måde forsøge at afprøve, undersøge, trænge ind eller teste sårbarheden af ​​det 42-dages netværkssystem eller at krænke sikkerheden ved 42doble eller beslægtede godkendelsesprocedurer, enten ved passive eller invasive teknikker, uden det udtrykkelige samtykke, der er skrevet af 42doit, på samme måde vil være i stand til at udføre sådanne aktiviteter gennem den service, der leveres af tredjeparts netværk og / eller oplysninger uden deres udtrykkelige samtykke.

NEWSGROUP, DISCUSSION FORUM, ANDRE NETVÆRK
Brugeren anerkender og accepterer, at indholdet af kommercielle meddelelser, meddelelser på ethvert elektronisk opslagstavle, gruppek Chat eller andre fora, som du deltager som, men ikke begrænset til, IRC og USENET grupper, vil være underlagt overholdelse af love og de gældende regler i sagen. Det samme skal også respektere reglerne for ethvert andet netværk (netværk eller kredsløb), der har adgang til eller deltager ved hjælp af de 42dre tjenester.

Offensivt indhold
Det er forbudt at offentliggøre, transmittere eller gemme på eller via netværket, og enhederne gør noget indhold eller links til indhold, som 42doit anser rimelig:
• udgøre, repræsentere, fremme, fremme eller henvise til pædofili, racisme, fanatisme eller pornografisk indhold, der ikke er medtaget i overensstemmelse med gældende bestemmelser og kun tilgængelig for personer af lovlig alder
• har obsessiv adfærd, forfølgere, stalking eller mobning over for andre brugere på hjemmesiden eller fremmede til portalen.
• være alt for voldelig, anspore vold, indeholde trusler, chikanering eller hadtsprog;
• være uretfærdig eller vildledende i forhold til forbrugerbeskyttelseslovgivningen i
enhver jurisdiktion, herunder kædebreve og pyramideordninger
• være ærekrænkende eller krænke folks privatliv
• skabe en risiko for personers eller helbreds sikkerhed, en risiko for den offentlige sikkerhed eller folkesundheden, kompromittere den nationale sikkerhed eller forstyrre undersøgelser foretaget af retsvæsenet
• Ukorrekt oplyse handelshemmeligheder eller anden fortrolig eller proprietær information fra tredjeparter
• har til formål at hjælpe tredjeparter med at omgå ophavsret
• overtræde tredjeparts ophavsret, varemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder for andre
• henvise (eller nuværende links) til onlinespil og / eller kasinoer, fremme ulovlige stoffer, overtræde eksportkontrollove
• bruge hjemmesiden til at formidle og / eller fremme illegale aktiviteter som menneskehandel, handel med dyr og / eller beskyttede arter, ulovlig og / eller beskyttet plantehandel, handel med alle levende / ikke-levende arter / eller dele af dem under beskyttelse af den grad, de tilhører, våbenhandel, handel med dyrebare genstande, handel med genstande eller kunstneriske, historiske, arkæologiske, religiøse komponenter;
• bruge hjemmesiden til at formidle og / eller fremme ulovlige aktiviteter som: terrorisme, mafia, usury, afpresning, trussel, udpressning, svig, bedrageri, tyveri, menneskehandel, tiggeri, genanvendelse, stjålne varer, korruption, prostitution, af enhver ordre og grad
• ellers være ulovlig eller kræve ulovlig adfærd i overensstemmelse med gældende lovgivning i den relevante jurisdiktion, brugeren eller
• være ellers skadelig, bedragerisk eller kunne bringe retssager mod 42dre.
For indhold “publiceret eller transmitteret” via netværket eller infrastrukturen omfatter netindhold web-indhold, e-mails, chats og enhver anden form for offentliggørelse eller
transmission baseret på internettet.
• indsamle eller gemme data og oplysninger fra andre brugere af webstedet, medmindre det udtrykkeligt er angivet.

Beskyttet materiale fra copyright
Det er forbudt at bruge 42doit-netværket til at downloade, udgive, distribuere, kopiere eller bruge noget arbejde med tekst, musik, software, kunst, billede eller andet beskyttet af ophavsret, undtagen i tilfælde hvor:
• er udtrykkeligt godkendt af rettighedshaveren
• er ellers tilladt ved gældende lov om ophavsret i den relevante jurisdiktion.

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Brugeren forpligter sig til at kommunikere til sine personlige oplysninger, der er nødvendige for den fulde og korrekte gennemførelse af forholdet; det garanterer også under eget og eksklusivt ansvar, at ovennævnte data er korrekte, opdaterede og sandfærdige, og det giver os mulighed for at identificere sin sande identitet. Brugeren forpligter sig til straks og under alle omstændigheder senest 15 (femten) dage efter forekomsten af ​​den ovennævnte ændring at meddele enhver form for ændring af de givne data, og at til enhver tid efter anmodning give tilstrækkelig dokumentation af deres identitet, hans hjemsted eller bopæl og i givet fald hans / hendes status som juridisk repræsentant for den juridiske enhed, der anmoder om eller holder Tjenesten.
Efter modtagelse af ovennævnte meddelelse kan 42doit anmode om yderligere dokumentation til brugeren for at demonstrere de meddelte ændringer. I tilfælde af at brugeren undlader at fremlægge den nævnte meddelelse eller den krævede dokumentation til 42doit eller i tilfælde af at han / hun har leveret data, der er falsk, ikke nuværende eller ufuldstændig eller data, der efter eget skøn har grund til at overveje sådanne forbeholder sig ret til:
a) nægte anmodningen fra brugeren om aktiviteter, der skal udføres med henvisning til tjenesten
b) suspendere tjenesterne med øjeblikkelig virkning uden varsel og ubestemt tid
c) ophæve og / eller afbryde uden varsel nogen handlinger til at ændre de data, der er knyttet til tjenesten;
d) løse forholdet
• brugeren accepterer, at hvis de offentlige IP-adresser, der er tildelt deres konto, er indsat i en sortliste (database over misbrug) som den, der findes på http://www.spamhaus.org, bliver brugeren automatisk overtrådt her. Jeg ‘ m
AUP; Derfor kan 42doit tage alle de foranstaltninger, der anses for hensigtsmæssige for at beskytte dets IP, herunder suspension og / eller opsigelse af tjenesten, uanset om IP’erne er blevet rapporteret / inkluderet i en blacklist af grunde, der kan henføres til brugeren;
• brugeren af ​​tjenesten accepterer, at de data, der er gemt på et delt system, kan sættes i karantæne eller slettes, hvis ovennævnte data er inficeret af en virus eller på anden måde beskadiget og i den utvivlsomme dom af 42doit har et potentiale til at inficere eller beskadige system eller data fra andre brugere, der er placeret på samme infrastruktur.
• brugeren forpligter sig til at overholde reglerne for god brug af netværksressourcer, der almindeligvis betegnes som “netiquette”.

SLA
• Der refunderes ikke, når der foreligger, når det er til stede, for serviceafbrydelser som følge af overtrædelser af dette informationsdokument.
• Eventuelt dokument, foto, video, link, diverse oplysninger, konto eller publikation generelt indsat inden for det 42dre websted kan annulleres eller suspenderes af lederen af ​​tekniske eller sociale grunde eller på grund af brugerens upassende opførsel. Disse ubestridelige beslutninger truffet af 42doit vil blive anvendt uden nogen advarsel, tilladelse eller refusion til brugeren af ​​webstedet.
• 42doit forbeholder sig ret til at meddele politi- og tilsynsorganerne de identificerede ulovlige adfærd.
• 42 har ikke mulighed for at kontrollere indholdet, der er offentliggjort inden for det. Den bruger, der finder upassende indhold, der er nævnt ovenfor, eller som han anser for ukorrekt eller utilstrækkeligt, bliver bedt om at rapportere det til lederen.
• 42 har ikke mulighed for at foretage nogen kontrol af publikationer, der er indeholdt i den, på sprog, idiomer eller jargoner af brugerens forskellige geografiske oprindelse.
• 42Det kender ikke: told, told, enhver lokalitet eller verdenssamfund, der nås af tjenesten, så kontrollens form vil blive udført i overensstemmelse med loven, statutten og den italienske stats lov.
• Disse informationsanvisninger kan ændres og suppleres uden varsel eller meddelelse senest den 42.

LOVKRAV
• Teksterne, oplysninger og andre data, der udgives på dette websted samt links til andre tilstande, er kun til orienteringsformål og antager ikke nogen officiel karakter.
• 42doit påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser af nogen art og for enhver form for direkte, indirekte eller utilsigtet skade som følge af læsning eller brug af de offentliggjorte oplysninger eller nogen form for indhold, der findes på webstedet eller for adgang eller brug af materialet indeholdt i andre steder.
• Ved at acceptere denne oplysningsformular erklærer brugeren: at være af alder, at være fuld af sine intellektuelle og psyko-fysiske fakulteter.
• Ved at acceptere denne oplysningsformular erklærer brugeren af ​​42doit, at han ikke tager nogen juridisk eller skattemæssig handling for adfærd, der ikke er relateret til webstedets operatør eller forårsaget af tredjeparter eller andre brugere af den service, som portalen tilbyder.
• Ved at acceptere dette informationsformular frigiver brugeren alt ansvar for indholdet deri.
• Ved at acceptere denne oplysningsformular erklærer brugeren at han / hun helt og fuldt tager sit juridiske, juridiske og strafferetlige ansvar ud fra hans / hendes adfærd på den 42dre hjemmeside.
• Ved at acceptere denne oplysningsformular erklærer brugeren at overholde alle gældende love både i Italien og i deres eget land. I tilfælde af manglende overholdelse af denne pligt er brugeren opmærksom på at påtage sig de dermed forbundne forholdsregler og tilvejebringelsen af ​​de juridiske organer.
Sanktioner kan være i form af: økonomisk, forsigtighedsmæssig eller frihedsberøvende i henhold til gældende regler.
• Ved at acceptere denne oplysningsformular bekræfter brugeren, at han har læst, forstået og accepteret alle ovennævnte bestemmelser uden undtagelse eller begrænsning. Det erklærer også, at det fuldt ud påtager sig ansvaret for sine handlinger og / eller adfærd, der er gennemført inden for den 42døde hjemmeside.

HUSK! Du er den eneste ansvarlige for dine handlinger!
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM KOKKER
Beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til art. 13 i lovdekret 196/2003
Den nuværende informative note (“Informativ”) overgav sig til sanserne. 13 i lovdekretet nr. 196/2003 (“Kode”) henvender sig til dem, der kommunikerer deres personoplysninger, men ikke begrænset til, at anvende de web-tjenester, der er tilgængelige fra denne hjemmeside (“Website”).
Disse oplysninger regulerer de metoder, hvormed 42doit.com.
indsamler, gemmer, bruger, kommunikerer eller behandler på anden måde personlige data indsamlet af brugere af webstedet (“brugere”).
Udtrykket “personoplysninger” betyder enhver information, der vedrører en fysisk person, identificeret eller identificerbar, endog indirekte, med henvisning til andre oplysninger, herunder et personligt identifikationsnummer (artikel 4, litra b, kode).
42doit.com kan ændre, supplere eller med jævne mellemrum ajourføre denne erklæring under hensyntagen til ændringer i gældende lovgivning eller bestemmelser i garantien for beskyttelse af personoplysninger (“garant”) eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.
Ændringerne og opdateringerne af informationsarket anvendes og underrettes af alle interesserede parter, så snart de er vedtaget, ved at offentliggøre dem på hjemmesiden. Som følge heraf opfordres hver bruger til periodisk at få adgang til hjemmesiden for at verificere eventuelle opdaterede oplysninger.

HYPERTEXT LINKS
Webstedet kan indeholde links til andre tredjepartswebsteder (“Links”), der anses for interessant for brugeren. Ved at oprette forbindelse til disse websteder, forlader du dette websted for frit valg og får adgang til et websted ejet af tredjepart. Oplysningerne på disse websteder er uafhængige og uden for kontrol af 42doit.com, som påtager sig intet ansvar herom, ikke engang med hensyn til behandling af personoplysninger, der måtte opstå under sådanne omstændigheder. Følgelig: (i) 42doit.com påtager sig intet ansvar eller giver nogen garanti for arten og indholdet af tredjepartswebsted, der er knyttet til dette websted via Links; (ii) denne erklæring er ikke relevant eller relateret til behandling af data fra andre hjemmesider, selvom der er konsulteret af brugeren via links; (iii) forbindelsen til tredjepartswebsteder finder sted under Brugernes eget ansvar.

DATAINDSAMLING
Brugerdataene til brugere af 42doit.com (“Data Processing”), der er gemt på deres servere eller deres partnere, som angivet nedenfor, kan indsamles på forskellige måder, nemlig:
• Leveres direkte af brugeren: Alle personlige data, der er indtastet på webstedet (for at gennemse, registrere som bruger eller mere generelt af andre årsager) eller afsløret under arrangementer organiseret eller deltager af 42doit.com eller i nogen hvis de leveres til ejeren af ​​webstedet på nogen måde direkte fra brugeren (som f.eks. udfyldelse af formularer eller korrespondance).
• automatisk indsamlet: Personlige data indsamlet automatisk gennem, men ikke begrænset til, c.d. “Cookies” (som nærmere angivet i afsnittet nedenfor), er som regel de data, der vedrører brugerens navigation.
De computersystemer og softwareprocedurer, der bruges til at betjene Site, erhverver under deres normale drift nogle Personlige Data, hvis transmission er implicit ved brug af internetkommunikationsprotokoller. Disse oplysninger er generelt ikke indsamlet for at være forbundet med identificerede interesserede parter, men kan i sagens natur ved hjælp af behandling og tilknytning til data fra tredjemand tillade brugerne at blive identificeret.
Denne kategori af personlige data indeholder IP-adresser, domænenavne, computere, der bruges af brugere, der opretter forbindelse til webstedet, adresser i URI (ensartet ressourceidentifikator) notation af de ønskede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, metoden, der anvendes til at indsende anmodningen, størrelsen på den opnåede fil, den numeriske kode, der angiver status for svaret givet af serveren (succes, fejl osv.) og andre parametre relateret til operativsystemet og brugerens it-miljø.
Disse data bruges hovedsageligt til at indhente statistiske oplysninger om brugen af ​​hjemmesiden og kontrollere dens korrekte funktion.
Dataene kunne også bruges til at fastslå ansvaret i tilfælde af hypotetiske computerforbrydelser mod webstedet.

KOKKER PC
42doit.com bruger via sin hjemmeside cookies til at gøre browserefaringen så tæt som muligt på brugernes ønsker og behov samt at gøre tilgængelig webindhold rådført af dem.
Det er takket være cookies, at det er muligt at garantere lettere navigation og større brugervenlighed og intuitivitet ved brug af hjemmesiden.
Cookies er faktisk små tekstfiler, der indeholder en “informationspakke”, som webstedet sender til brugerens terminal (normalt i browseren), hvor de er gemt, derefter sendes tilbage til det samme websted i samme session eller i efterfølgende sessioner besøg af samme bruger. Generelt tildeler cookies et unikt nummer til brugeren; Dette nummer er dog meningsløst uden for det websted, hvor det blev tildelt.
Cookies kan kun gemmes til brugstidspunktet for et bestemt sted (dvs. session cookies) eller i længere tid uafhængig af sessionen (dvs. vedvarende cookies).
Cookies tillader som regel, at ejeren af ​​hjemmesiden fastlægger hvilke sektorer og de mest besøgte eller viste indhold på webstedet for at tilpasse dem til brugernes ønsker og samtidig forbedre de tilbudte tjenester, men ikke begrænset til at lave en tilpasset kommunikation af brugere og deres relaterede interesser.
De typer af cookies, der bruges af webstedet, er:
• til. Cookies nødvendige og funktionelle til navigation;
• b. Tredjeparts cookies.

KØKKER NØDVENDIGE TIL BROWSING:
De er de væsentlige cookies til korrekt drift og synlighed af webstedet, så du kan navigere ved hjælp af de væsentlige funktioner.
Disse cookies samler ikke oplysninger om brugere, der kan bruges til markedsføringsformål.
De nødvendige cookies tjener blandt andet til at: (i) huske brugerens data på de forskellige sider under en browser browsing session; (ii) se indholdet på det sprog, der vælges ved hver adgang, idet det anerkendes fra hvilket land brugeren forbinder (og husker denne indstilling i fremtidig adgang).
Cookies funktionelle til navigation:
De er cookies, som giver ejeren mulighed for at gøre brug af hjemmesiden væsentligt lettere for brugeren.
De giver mulighed for at identificere de brugere, der har logget på webstedet, og undgå den nye dataindtastning ved hver ny browsing session.
Disse cookies har til formål at lette og fremskynde deres brug.

PLACE, MODE FOR DATA PROCESSING OG SUBJECTS, SOM DATA KAN KOMMUNISERES
Databehandling udføres normalt hos ejeren af ​​ejendommen.
Personlige data behandles af 42doit.com og / eller tredjemand, nøje udvalgt for deres pålidelighed og kompetence, og til hvem de måtte blive meddelt som nødvendigt eller passende med det formål at udføre aktiviteterne i forbindelse med de formål, der er angivet i denne meddelelse .
Derudover kan Personoplysninger også videregives til selskaber, der tilhører gruppen af ​​selskaber af webstedsejerne, som under alle omstændigheder har en privatlivspolitik, der er i overensstemmelse med og er i overensstemmelse med webstedets ejer, forudsat at i Italien eller i en land i Den Europæiske Union. I andre tilfælde, medmindre loven kræver det, overføres personlige oplysninger ikke og / eller meddeles tredjemand.
Den nøjagtige liste over de emner, hvorpå personoplysningerne kan meddeles, af tid i opdateret tid, kan findes på ejerens hjemmeside.
Personoplysningerne behandles i overensstemmelse med de forpligtelser og garantier, der følger af kodeksen, både i analog form og med informationssystemer af vores medarbejdere (medarbejdere eller tredjeparter) i den periode, der er strengt nødvendigt for at nå de formål, de indsamles for .
Specifikke sikkerhedsforanstaltninger overholdes for at forhindre tab af data, ulovlig eller ukorrekt brug.
Så snart Personoplysningerne ikke længere er nødvendige for de formål, der henvises til i denne meddelelse, giver 42doit.com mulighed for at annullere dem, medmindre loven fastsætter opbevaringsforpligtelser, eller at brugeren ikke har accepteret behandlingen længere gemme dem til andre formål.
Formål med behandling og karakter af samtykke

42DOIT.COM PROCESSER PERSONOPLYSNINGER ENDELIG FOR FØLGENDE FORMÅL:
• 1. formål relateret til brugen af ​​de tjenester, der tilbydes af 42doit.com
og opfylde eventuelle kontraktlige forpligtelser etableret med brugeren
• 2. statistiske formål, markedsundersøgelser, udsendelse af informativt materiale og reklamemateriale, anmeldelse af salgsfremstødsinitiativer og kommercielle tilbud og andre informationstjenester om ejeren af ​​webstedet
• 3. Definer profilen for sine brugere for at tilpasse og individualisere de kommercielle tilbud.

USERS RIGHTS
Pursuant to art. 7 of the Code, each User has the right to obtain confirmation of the conservation by the owner of the site of Personal Data concerning him, and their communication in intelligible form. More precisely, each User has the right to obtain the indication:
• 1. of the origin of Personal Data;
• 2. of the purposes and methods of the processing;
• 3. the ways in which electronic and IT tools process Personal Data;
• 4. of the identification details of the data controller, data processors (or the representative designated pursuant to article 5, paragraph 2, of the Code);
• 5. of the subjects or categories of subjects to whom the personal data may be communicated or who can learn about them as appointed representative in the territory of the State, managers or agents.

FURTHERMORE, EACH USER HAS THE RIGHT TO OBTAIN:
• 1. updating, rectification or, when interested, integration of data;
• 2. the cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed unlawfully, including data whose retention is unnecessary for the purposes for which the data were collected or subsequently processed;
• 3. attestation that the operations referred to in subparagraphs a) and b) have been brought to the attention, also with regard to their content, of those to whom the data have been communicated or disseminated, except in the case where this fulfillment it proves impossible or involves a use of means manifestly disproportionate to the protected right.
The User also has the right to object, in whole or in part:
• 1. for legitimate reasons, the processing of personal data concerning him, even if pertinent to the purpose of the collection;
• 2. to the processing of Personal Data concerning him for the purpose of sending advertising or direct sales material or for carrying out market research or commercial communication.
The requests referred to in the previous points should be addressed to the Data Processor (as indicated in the following paragraph) by e-mail, regular mail, or registered letter sent to the owner of the site.

DATA CONTROLLER AND DATA PROCESSOR
The data controller is Dynamica s.a.s.




  • All copyrights reserved © - 42doit.com