σχέδια τιμολόγησης

Προσφορές προώθησης

Μεγάλο βήμα

25
έξοχος
 • μέγιστη ορατότητα
 • 15 διαφήμισης που υπάρχουν
 • Πρώτο επίπεδο 25 ημέρες
 • σίγουρος

Μεσαίο βήμα

15
καλύτερος
 • μέγιστη ορατότητα
 • 15 διαφήμισης που υπάρχουν
 • Πρώτο επίπεδο 5 ημέρες
 • σίγουρος

Μικρό βήμα

5
Καλός
 • μέγιστη ορατότητα
 • 10 διαφήμισης που υπάρχουν
 • Πρώτο επίπεδο 5 ημέρες
 • σίγουρος
All copyrights reserved © - 42doit.com