POLITIKA ÉS JOGI MEGJEGYZÉSEK

POLITIKA ÉS JOGI MEGJEGYZÉSEK
HÁTTÉR
Az AUP betartásának elmulasztása azonnali felfüggesztést vagy a Szolgáltatás felfüggesztését eredményezi (a vonatkozó szállítási feltételeknek megfelelően).
A jelen dokumentum tartalmára vonatkozó minden információt kérni kell egy speciális jegy megnyitásával a https://42doit.com oldalon.

SZABÁLYSÉRTÉS
Tilos a hálózat és a 42doit szolgáltatás használatát az illegális, visszaélésszerű vagy felelőtlen magatartás bevonására és / vagy reklámozására, ideértve a következőket:
• Az adatok, rendszerek vagy hálózatok illetéktelen hozzáférése vagy jogosulatlan használata, beleértve a rendszer vagy a rendszer sérülékenységének vizsgálatát, vizsgálatát vagy tesztelését;
hálózatot vagy biztonsági vagy hitelesítési intézkedéseket sértenek a rendszer vagy a hálózat tulajdonosa kifejezett engedélye nélkül.
• Olyan tevékenységek végrehajtása vagy azok részévé válása, amelyek zavarják a Szolgáltatás használatát az azonos felhasználói számára, ideértve többek között a kalóz szoftverek, repedések, kulcsgenerátorok, sorozatok, bármilyen típusú számítógépes támadások, beleértve a DOS-támadásokat, vírusokat vagy egyéb káros összetevőket, vagy szándékolt átviteli rendszer túlterhelésére irányuló kísérleteket.
• Olyan programozási tevékenységek és / vagy felhasználási módok következtében veszélyes és / vagy instabil helyzeteket és / vagy egyéb technikai jellegű problémákat okozhat, amelyek befolyásolják a felhasználó vagy más ügyfelek által nyújtott szolgáltatás minőségét, 42doit és / vagy harmadik felek számára.
• Az e-mail címek, nevek vagy egyéb azonosító adatok gyűjtése vagy felhasználása az érintett beleegyezése nélkül (beleértve, korlátozás nélkül, spam, adathalászat, internetes csalások, jelszólopás, pókháló).
• harmadik fél információinak összegyűjtése vagy felhasználása az információ tulajdonosának beleegyezése nélkül.
• Hamis, félrevezető, megtévesztő információk felhasználása és / vagy terjesztése, beleértve, de nem kizárólagosan e-maileket vagy hírcsoportokat.
• A szoftverelosztó szolgáltatás használata, amely csalárd módon gyűjt adatokat a felhasználókról, vagy illegálisan továbbítja a felhasználókról szóló információkat.
• A szoftver használata c.d. “Adware”, kivéve, ha: (1) rendelkezik a felhasználó kifejezett beleegyezésével a szoftver letöltéséhez és telepítéséhez a szoftver természetéről szóló világos és jól látható értesítés alapján; (2) ezek a könnyen cserélhető szoftverek a szabványos eszközök használatával erre a célra, a fő operációs rendszerekben (mint például a Microsoft “ad / remove”).
• Olyan alkalmazások telepítése a hálózaton, amelyek destabilizálhatják a szolgáltatást vagy az infrastruktúrát.
• A 42doit képének káros (grafikai vagy szöveges) információkkal szolgál a nyilvánosság számára a nyújtott szolgáltatásokon keresztül.
• Használja a 42doit szolgáltatásokat anonim kommunikációs rendszerek biztosítására, anélkül, hogy a jelenlegi jogszabályok előírják, hogy a személyazonosságukat megfelelően karbantartják, például, de nem kizárólag, a c.d. “TOR” vagy “névtelenítő”.

A RENDSZERFORRÁSOK HASZNÁLATA
A felhasználó nem tudja olyan módon használni a szolgáltatást oly módon, hogy zavarja a szolgáltatások normál működését, vagy helytelenül használja a rendszer erőforrásait, például a szoftver teljesítményét telítő hálózatot, lemezrendszert és CPU-t megosztott platformon (pl. felhő, tárhely, e-mail stb.) hosszabb időre, ha nem a 42doit kifejezetten erre a célra kínált szolgáltatásokra.
Ilyen körülmények között a 42doit kérheti, hogy állítsa vissza a normális szintet, ha az ilyen nem megfelelő használat ellentétben áll más felhasználók használatával, saját belátása szerint.
A felhasználó vállalja, hogy nem használ fel hibás vagy nem homologizált berendezést az európai szabványoknak megfelelően, vagy olyan hibák előidézésére, amelyek károsíthatják a hálózat integritását és / vagy megzavarhatják a szolgáltatásokat, és / vagy kockázatot jelenthetnek a személyek fizikai biztonsága szempontjából. A 42doit valójában nem nyújt garanciát a felhasználó által a Szolgáltatás által használt berendezések és programok (hardver és szoftver) kompatibilitására, mivel az összes kapcsolódó ellenőrzés a Felhasználó kizárólagos felelőssége.
A felhasználónak a 42doit-ban esetleg megvásárolt webes felületet is használnia kell, kizárólag a weboldalon történő közzétételhez, nem pedig tárhelyként, vagyis a fájlok és / vagy videók / videók és / vagy a saját anyagaik puszta benyújtásának eszközeként. / vagy más oldalakról is letölthető.

KERESKEDELMI E-MAIL.
A kereskedelmi üzenetek terjesztése tilos, ha nem tudja megmutatni, hogy:
• a címzettek előzetes beleegyezését adták az e-mail küldésére egy kifejezett opt-in eljárással;
• a beleegyezési begyűjtési eljárások magukban foglalják a megfelelő eszközöket annak biztosítására, hogy a beleegyezést nyújtó személy az e-mail cím birtokosa, amelyhez hozzájárulást adtak;
• a címzett jóváhagyásának bizonyítéka olyan formában történik, amely kérésre könnyen előállítható, és a 42doit
e tekintetben a kérelem kézhezvételétől számított 72 órán belül bizonyítékot kell szolgáltatnia a beleegyezésről
ugyanabból;
• Olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik a címzett számára, hogy visszavonja a beleegyezését, például például az e-mail szervezetében lévő linket vagy az “Eltávolítás” szóval válaszolt utasításokat a tárgysorban. a beleegyezés visszavonását a kézhezvételtől számított 48 órán belül teljesítse, tájékoztatja a címzetteket arról, hogy engedélyük visszavonását legfeljebb 48 órán belül feldolgozzák;
• A panasz e-mail címét minden esetben az e-mailhez kapcsolódó weboldalon jól látható helyen kiemeljük, és az e címre küldött üzeneteket azonnal megtaláljuk.
Az e-mail küldőjét semmilyen formában nem lehet elhomályosítani.
A feladó e-mail címének meg kell jelennie az üzenet törzsében vagy az e-mail “From” sorában; ezek a rendelkezések a Szolgáltatáson keresztül küldött üzenetekre, illetve a felhasználó vagy bármely, a nevükben lévő olyan személyek által küldött üzenetekre vonatkoznak, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Szolgáltatásokon keresztül elhelyezett webhely címzettjére utalnak. Ezenkívül nem lesz lehetséges olyan “harmadik féltől származó” e-mail szolgáltatás használata, amely nem alkalmaz hasonló eljárásokat minden felhasználójára. Ezek a követelmények ugyanolyan mértékben vonatkoznak a harmadik felek által létrehozott terjesztési listákra, mintha a listát a felhasználó hozta volna létre.
A 42doit fenntartja magának a jogot, hogy bármikor ellenőrizze és ellenőrizze a fenti rendelkezések betartását, valamint a mintainformációkat az opt-in módszer használatával.
A 42doit felfüggesztheti az e rendelkezéseket sértő e-mailek továbbítását.

SMTP AUTHENTICATION -POLICY
A fenti rendelkezések teljesítése érdekében nem lehet hasonló tartalmat tartalmazó e-mail üzeneteket több SMTP-kiszolgálóhoz elküldeni
kétszázötven (250) címzett. Megpróbálja megkerülni ezt a korlátozást
több fiók létrehozásával vagy más eszközzel
e korlátozás megsértésének minősül.
A 42doit fenntartja magának a jogot, hogy felfüggeszti az ilyen rendelkezések megsértését jelző üzenetek továbbítását. Ezenkívül a postai szolgáltatások felfüggeszthetők vagy megszakadhatnak
ha ennek az AUP-nek a megsértését észlelik, az általános szállítási feltételeknek megfelelően.

MAIL RELAY
Általánosságban elmondható, hogy tömeges átvitel vagy kereskedelmi információ továbbítása e-mailen keresztül nem engedélyezett napi több mint 5000 (öt ezer) felhasználó számára
átlagosan 250 üzenettel 20 percenként. Ha naponta több mint 5000 üzenetet szeretne küldeni, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal további információért.

VESZÉLYESSÉGVIZSGÁLAT
A 42doit hálózati rendszer sebezhetőségét, vagy a 42doit vagy a kapcsolódó hitelesítési eljárások biztonságát, akár passzív vagy invazív technikákat, sem a 42doit kifejezett beleegyezése nélkül semmilyen módon nem próbálhat meg vizsgálni, megvizsgálni, behatolni vagy tesztelni, ugyanúgy képes lesz ilyen tevékenységeket végezni a 42doit által a harmadik felek hálózataihoz és / vagy információihoz nyújtott, a kifejezett hozzájárulása nélkül.

NEWSGROUP, DISCUSSION FORUM, EGYÉB HÁLÓZATOK
A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kereskedelmi üzenetek tartalma, az elektronikus hirdetőtábla, a csoportos csevegés vagy egyéb olyan fórumok tartalma, amelyekhez Ön az IRC és USENET csoportok, de nem kizárólagosan részt vesz, a törvényeknek és a a hatályos jogszabályokat. Ugyanígy tiszteletben kell tartani minden olyan hálózat (hálózat vagy áramkör) szabályait, amelyek a 42doit szolgáltatásokat használják vagy részt vesznek.

SÜRGŐSSÉGI TARTALOM
Tilos közzétenni, továbbítani vagy tárolni a hálózaton és a hálózaton keresztül, és a 42doit olyan tartalmakat vagy linkeket tartalmaz, amelyekre a 42doit ésszerűen ítéli:
A pedofíliával, rasszizmussal, fanatizmussal vagy pornográf tartalmakkal kapcsolatos bármely olyan formában való képviselete, képviselete, előmozdítása, népszerűsítése vagy hivatkozása, amely nem szerepel a hatályos jogszabályokban foglaltaknak és csak a legális korú személyek számára hozzáférhető;
• megszállott viselkedést, üldöztetést, üldözést vagy zaklatást követelnek a webhely többi felhasználója vagy az ügyféllel szemben.
• túlzottan erőszakos, erőszakot sújt, fenyegetéseket, zaklatást vagy gyűlöletbeszédet tartalmaz;
• tisztességtelen vagy megtévesztő a fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatban
bármilyen joghatóság, ideértve a láncolatokat és a piramis-rendszert;
• rágalmazó vagy sérti az emberek magánéletét;
• veszélyt jelent az ember vagy az egészség biztonságára, veszélyt jelent a közbiztonságra vagy a közegészségre nézve, veszélyezteti a nemzetbiztonságot vagy zavarja az igazságügyi hatóság által végzett vizsgálatokat;
• a harmadik felek üzleti titkait vagy más bizalmas vagy szabadalmaztatott információkat nem megfelelően közzéteszi;
• a harmadik feleknek segíteniük kell a szerzői jogok megkerülésében;
• mások szerzői jogainak, védjegyeinek, szabadalmainak vagy más tulajdonjogainak megsértése;
• az online szerencsejátékok és / vagy kaszinók hivatkozása (vagy jelenlévő linkjei), az illegális kábítószerek támogatása, az exportszabályozási jogszabályok megsértése;
• használja a 42doit webhelyet az illegális tevékenységek, mint például: emberkereskedelem, állatok és / vagy védett fajok kereskedelme, illegális és / vagy védett növénykereskedelem, minden élő / nem élő faj kereskedelme a fegyverkereskedelem, értékes tárgyak kereskedelme, tárgyak vagy művészi, történelmi, régészeti, vallási alkotóelemek kereskedelme;
• használja a 42doit webhelyet illegális tevékenységek, például terrorizmus, maffia, uzsora, zsarolás, fenyegetés, zsarolás, csalás, csalás, lopás, kereskedelem, könyörgés, újrahasznosítás, ellopott áruk, korrupció, prostitúció, minden rend és fok;
• egyébként jogellenes vagy jogellenes viselkedést kérjen a vonatkozó joghatóság, a Felhasználó vagy a 42doit;
• egyébként ártalmas, csaló vagy a 42doit ellen jogi lépéseket tehet.
A “közzétett vagy továbbított” tartalom hálózaton vagy infrastruktúrán keresztül 42doit tartalmaz webes tartalmat, e-maileket, beszélgetéseket és bármely más típusú kiadványt vagy
az interneten alapuló továbbítás.
• adatok és információk gyűjtése vagy tárolása a webhely más felhasználóiról, kivéve, ha kifejezetten meg van határozva.

VÉDETT ANYAGOK A SZERZŐI JOGRÓL
Tilos a 42doit hálózat használatával letölteni, közzétenni, terjeszteni, másolni vagy bármilyen módon felhasználni szöveges, zenei, szoftveres, művészeti, képi vagy más szerzői jogi védelem alatt álló művet, kivéve ha:
• a jogtulajdonos kifejezetten engedélyezte;
• a vonatkozó joghatósági szerzői jogi törvények másként engedélyezik.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a kapcsolat teljes körű és helyes végrehajtásához szükséges személyes adatait 42doit továbbítja; saját személyes és kizárólagos felelőssége mellett is garantálja, hogy a fent említett adatok helyesek, naprakészek és igazak, és lehetővé teszik számunkra, hogy azonosítsuk valódi identitását. A Felhasználó vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok bármely változatát azonnal és minden esetben legkésőbb a fent említett változat bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül továbbítja, és bármikor, 42doit kérésére megfelelő bizonyítékot szolgáltat tartózkodási helyükről vagy tartózkodási helyükről, és adott esetben a szolgáltatást kérő vagy tartó jogi személy jogi személyiségéről.
A fent említett kommunikáció kézhezvételekor a 42doit további dokumentációt kérhet a felhasználó számára a bejelentett változások bemutatásához. Abban az esetben, ha a felhasználó nem nyújtja be az említett közleményt vagy a szükséges dokumentációt a 42doit számára, vagy abban az esetben, ha hamis, nem aktuális vagy hiányos adatokat szolgáltatott, vagy olyan adatokat tartalmaz, amelyek saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a 42doit fenntartja magának a jogot, hogy:
a) megtagadja a Felhasználó által a Szolgáltatással kapcsolatban elvégzendő műveletekre vonatkozó kérelmet;
b) azonnali hatállyal felfüggeszti a szolgáltatásokat, előzetes értesítés nélkül és határozatlan ideig;
c) semmilyen műveletet nem töröl és / vagy megszakít a Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok módosítására;
d) megoldja a kapcsolatot;
• a felhasználó elfogadja, hogy ha a fiókjukhoz rendelt nyilvános IP-címeket egy feketelistába (a visszaélés adatbázisához) illesztik be, mint például a http://www.spamhaus.org oldalon található, m
AUP; ennek következtében a 42doit minden olyan intézkedést megtehet, amely megfelelőnek ítéli meg IP-jének védelmét, ideértve a szolgáltatás felfüggesztését és / vagy megszüntetését, függetlenül attól, hogy az IP-eket a Felhasználónak tulajdonítható okokból jelentették-e be a feketelistába;
• a szolgáltatás felhasználója elfogadja, hogy a megosztott rendszeren tárolt adatok karanténba helyezhetők vagy törölhetők, ha a fent említett adatok vírus által fertőzöttek vagy más módon megsérültek, és a 42doit vitathatatlan megítélése szerint potenciálisan megfertőzheti vagy károsíthatja a rendszer vagy más felhasználók adatait, amelyek ugyanazon az infrastruktúrán helyezkednek el.
• a felhasználó vállalja, hogy betartja a “hálózati elemek” elnevezésű hálózati erőforrások jó használatára vonatkozó szabályokat.

SLA
• A 42doit által előirányzott visszafizetés, amennyiben jelen van, az információs dokumentum megsértéséből eredő szolgáltatási megszakítások esetén kerül kiadásra.
• A 42doit webhelyen belül beillesztett dokumentumok, fényképek, videók, linkek, egyéb információk, fiókok vagy kiadványok a technikai vagy szociális okokból vagy a felhasználó nem megfelelő viselkedése miatt törölhetők a módosított vagy felfüggesztett formában. Ezeket a 42doit által meghozott, vitathatatlan döntéseket figyelmen kívül hagyva figyelmeztetést, felhatalmazást vagy térítést fizetnek a webhely felhasználójának.
• A 42doit fenntartja magának a jogot, hogy a rendőrség és a felügyelő szervek tájékoztassa az azonosított jogellenes magatartásokat.
• A 42doit nem tudja ellenőrizni a benne közzétett tartalmat. A felhasználó, aki a fentiekben nem megfelelő tartalmat talál, vagy hibásnak vagy elégtelennek tartja, kérje, hogy jelentse azt a vezetőnek.
• A 42doit-nak nincs lehetősége arra, hogy a felhasználó különböző földrajzi származásainak nyelvén, nyelvhasználatán vagy zsargonján belül végezzen ellenőrzéseket a benne szereplő kiadványokról.
• A 42doit nem tudja: a szolgálat által elérni kívánt szokások, szokások, helyek vagy világ társadalom, így az ellenőrzés formáját az olasz állam törvényei, törvényei és erkölcsei szerint végzik.
• Ezek az információs megjegyzések előzetes értesítéssel vagy értesítéssel módosíthatók és kiegészíthetők 42doit használatával.

JOGI KÖVETELMÉNYEK
• Az ezen a webhelyen közzétett szövegek, információk és egyéb adatok, valamint a jelen lévő más webhelyek linkjei csak tájékoztató jellegűek, és nem vállalnak hivatalos jellegűeket.
• A 42doit semmilyen felelősséget nem vállal a hibákért vagy mulasztásokért, valamint a nyilvánosságra hozott információk olvasásából vagy használatából eredő közvetlen, közvetett vagy véletlen károkért, illetve a webhelyen vagy a hozzáférésen vagy használatkor az egyéb helyeken található anyagból.
• Az információs űrlap elfogadásával a felhasználó kijelenti: életkorát, teljes mértékben szellemi és pszichofizikai képességei mellett.
• Ezen információs űrlap elfogadásával a 42doit felhasználója kijelenti, hogy semmilyen jogi vagy adóeljárást nem tesz a viselkedésre, amely nem kapcsolódik a webhely üzemeltetőjéhez vagy harmadik felek vagy a portál által kínált szolgáltatások más felhasználóinak okozta.
• Ezen információs űrlap elfogadásával a felhasználó minden felelősséget vállal a benne foglalt tartalomért.
• Ezen információs űrlap elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy teljes mértékben és teljes mértékben vállalja a 42doit honlapján tanúsított viselkedésétől származó jogi, jogi és büntetőjogi felelősségét.
• Ezen információs űrlap elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy tiszteletben tartja mind az Olaszországban, mind a saját országában hatályos törvényeket. E kötelezettség be nem tartása esetén a felhasználó tisztában van a kapcsolódó óvintézkedések és a jogi szervek nyújtásával.
A szankciók lehetnek: pénzügyi, elővigyázatossági vagy letartóztatás a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
• Ezen információs űrlap elfogadásával a felhasználó megerősíti, hogy kivétel vagy korlátozás nélkül elolvasta, megértette és elfogadta az összes fent említett szabályozást. Azt is kijelenti, hogy teljes felelősséget vállal a 42doit weboldalon végrehajtott intézkedéseiért és / vagy viselkedéséért.

EMLÉKEZIK! ÖN CSELEKEN FELELŐS AZ ÖN AKADÁLYAIT!
A SZEMÉLYES ADATOK INFORMÁCIÓÁNAK KEZELÉSE A KOKOLÁSAIRÓL
Adatvédelmi nyilatkozat a cikknek megfelelően. A 196/2003 törvényerejű rendelet 13. cikke
A jelen tájékoztató megjegyzés (“Informatív”), amelyet a művészet érzékeire átadtak. 13. sz. 196/2003 (Személyes Adatvédelmi Kódex – a továbbiakban: Kódex) címzettjei azoknak, akik személyes adataikat közlik, de nem kizárólagosan az ezen a weboldalon elérhető webes szolgáltatások (“Webhely”) használatával.
Ez az információ szabályozza a 42doit.com módszereket.
a Webhely (“Felhasználók”) felhasználói által összegyűjtött személyes adatok gyűjtésére, tárolására, felhasználására, közlésére vagy kezelésére más módon történik.
A “személyes adatok” kifejezés a természetes személyre vonatkozó minden olyan információt jelenti, amely azonosítható vagy azonosítható, akár közvetve, bármely más információra, beleértve a személyi azonosító számot is (4. cikk b) pont).
A 42doit.com módosíthatja, kiegészítheti vagy időnként frissítheti a jelen Nyilatkozatot, figyelembe véve az alkalmazandó jogszabályok vagy a személyes adatok védelmezője (“garanciavállaló”) vagy a Honlapon kínált szolgáltatások vonatkozó rendelkezéseinek módosításait.
Az Információs lap módosításait és frissítéseit az összes érdekelt fél tudomására hozza, amint elfogadásra kerül, közzétéve azokat a Honlapon. Következésképpen minden felhasználónak felkérést kap, hogy rendszeresen hozzáférjen a weboldalhoz az összes frissített információ ellenőrzéséhez.

HYPERTEXT LINKS
A webhely tartalmazhat hivatkozásokat más harmadik fél webhelyeire (“Linkek”), amelyeket a Felhasználó érdeklődésének tart. Ha csatlakozik ezekhez a helyekhez, akkor szabadon hagyja ezt a webhelyet, és hozzáférhet a harmadik felek tulajdonában lévő webhelyhez. Az ezen oldalakon található információk függetlenek és a 42doit.com ellenőrzése alatt állnak, amely e tekintetben nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha az ilyen körülmények között előforduló Személyes adatok feldolgozása történik. Következésképpen: (i) A 42doit.com semmilyen felelősséget nem vállal, és semmilyen garanciát nem nyújt a harmadik fél webhelyének természetéről és tartalmáról a Linkek segítségével; (ii) ez a Nyilatkozat nem alkalmazható, vagy nem kapcsolódik más weboldalak adatainak feldolgozásához, még akkor sem, ha a Felhasználó a hivatkozásokon keresztül konzultált; (iii) a harmadik fél webhelyeire való kapcsolódás a Felhasználók kizárólagos felelőssége mellett történik.

ADATGYŰJTÉS
A 42doit.com (“Adatfeldolgozás”) Felhasználóinak Személyi Adata a szervereken vagy partnereiken tárolva az alábbiak szerint különféle módon gyűjthető össze:
• közvetlenül a Felhasználó biztosítja: a Webhelyen beírt összes Személyes Adatot (böngészni, felhasználóként regisztrálni, vagy általánosabban más okból), vagy a 42doit.com által szervezett vagy meglátogatott események alatt nyilvánosságra hozni; amennyiben a Felhasználó közvetlenül a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a webhely tulajdonosát (pl. nyomtatványok vagy levelek kitöltésével).
• automatikusan gyűjtött: Személyes adatok automatikusan, de nem kizárólag a c.d. A “Cookie-k” (ahogy az az alábbiakban részletesebben szerepel) a – általában – a Felhasználó navigációjára vonatkozó adatok.
A Webhely üzemeltetéséhez használt számítógépes rendszerek és szoftver eljárások normális működésük során olyan személyes adatokat szereznek meg, amelyek közvetítése implicit az internetes kommunikációs protokollok használatában. Ezeket az információkat általában nem gyűjtik össze az azonosított érdekelt felekhez, de természeténél fogva a harmadik felek által tárolt adatokkal való feldolgozással és a hozzájuk való kapcsolódás révén lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását.
A személyes adatok ezen kategóriájába tartoznak az IP címek, a domainnevek, a felhasználókhoz csatlakozó felhasználók által használt számítógépek, az igényelt erőforrások URI (egységes erőforrás-azonosító) jelölései, a kérelem benyújtásának módja, a választott fájl méretét, a kiszolgáló által adott válaszállapotot jelző numerikus kódot (siker, hiba stb.) és az operációs rendszerhez és a felhasználó IT-környezetéhez kapcsolódó egyéb paramétereket.
Ezeket az adatokat főként azért használják, hogy statisztikai adatokat szerezzenek a honlap használatáról és annak helyes működéséről.
Az adatok felhasználhatók arra is, hogy felderítsék a felelősséget a webhelyen elkövetett hipotetikus számítógépes bűncselekmények esetén.

COOKIES
A 42doit.com weboldalán keresztül cookie-kat használ annak érdekében, hogy a böngészési élmény a lehető legjobban megközelítse a felhasználók kívánságait és igényeit, valamint hogy elérhetővé tegye az elérhetőbb webes tartalmakat.
A cookie-knak köszönhetően könnyebb navigációt biztosítani, és könnyebbé és intuitívabbá teheti a honlap használatát.
A cookie-k valójában apró szövegfájlok, amelyek egy “információs csomagot” tartalmaznak, amelyet a webhely a felhasználó termináljához (általában a böngészőhöz) küldi, ahol tárolják őket, majd visszaadják ugyanazon a webhelyen, ugyanabban a munkamenetben vagy a következő munkamenetek során ugyanazon felhasználó látogatásai. A cookie-k általában egyedi számot rendelnek a felhasználóhoz; azonban ez a szám értelmetlen a Webhelyen kívül, amelyen kijelölték.
A cookie-kat csak egy adott webhely (pl. Munkamenet cookie-k) használatához vagy a munkamenettől független hosszabb időtartamig (azaz tartós cookie-k) lehet tárolni.
Általános szabályként a cookie-k lehetővé teszik a webhely tulajdonosa számára, hogy megállapítsa, mely szektorokat és a webhely leglátogatottabb vagy megtekintett tartalmát, hogy azok a felhasználók kívánságaihoz igazodjanak, és ezzel egyidejűleg javítsa a kínált szolgáltatásokat, de nem kizárólagosan a felhasználók és a kapcsolódó érdekeltségeik személyre szabott kommunikációját.
A Webhely által használt cookie-k típusai:
• nak nek. A navigációhoz szükséges és funkcionális cookie-k;
B. Harmadik féltől származó cookie-k.

KÜLÖNBÖZŐ KÉSZÜLÉKEK:
Ezek az alapvető cookie-k a helyes működéshez és a webhely láthatóságához, lehetővé téve az alapvető funkciók használatát.
Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információkat olyan felhasználókról, akik marketing célokra használhatók fel.
A szükséges cookie-k többek között a következőkre szolgálnak: (i) a böngésző böngészése közben emlékeznek a Felhasználók adataira a különböző oldalakon; (ii) az egyes hozzáféréseken kiválasztott nyelv tartalmának megtekintése, felismerve, hogy melyik ország csatlakozik a felhasználóhoz (és ezt a beállítást a jövőbeli hozzáférésben).
Navigációs funkciók:
Ezek olyan cookie-k, amelyek lehetővé teszik a webhely tulajdonosa számára, hogy a webhely használatát jelentősen megkönnyítse a felhasználó számára.
Lehetővé teszik azon felhasználók azonosítását, akik bejelentkeztek a webhelyre, elkerülve az új adatbevitelt minden új böngészési munkamenet során.
Ezek a cookie-k megkönnyítik és felgyorsítják használatukat.

PLACE, AZ ADATFELDOLGOZÁS MÓDJA, ÉS AZOKAT, AMELYEKET ADATOK TÁJÉKOZTATÁSA
Az adatfeldolgozást rendszerint a helyszíntulajdonos telephelyén végzik.
A személyes adatokat a 42doit.com és / vagy harmadik felek feldolgozzák, gondosan kiválasztva megbízhatóságuk és kompetenciájuk alapján, és akiket az értesítésben meghatározott célok megvalósítása érdekében szükség szerint vagy megfelelő módon közölnek velük .
Ezenkívül a személyes adatok közzétehetők a cég tulajdonosának vállalatcsoportjához tartozó vállalatoknak is, amelyek mindenképpen a webhely tulajdonosával megegyező és azzal egyező adatvédelmi politikával rendelkeznek, feltéve, hogy Olaszországban vagy egy az Európai Unió országa. Bármelyik esetben, a törvényi előírások kivételével, a személyes adatokat nem továbbítják és / vagy nem adják át harmadik feleknek.
Azon tárgykörök pontos listája, akiknek a Személyes Adatait tovább lehet adni, időben friss időben megtalálhatók a webhely tulajdonosa székhelyén.
A Személyes Adatokat a Kódex által előírt kötelezettségeknek és garanciáknak megfelelően dolgozzuk fel mind az analóg formában, mind a személyzetünk (alkalmazottai vagy harmadik felek) információs rendszereivel, a szük- séges cél eléréséhez szükséges időig .
Különleges biztonsági intézkedéseket figyeltek meg az adatvesztés, tiltott vagy helytelen használat megakadályozása érdekében.
Amint a Személyes adatok már nem szükségesek a közleményben említett célok eléréséhez, a 42doit.com biztosítja a törlésüket, hacsak a törvény nem írja elő a tárolási kötelezettségeket, vagy hogy a Felhasználó hosszabb ideig nem engedélyezte a kezelést. tárolja őket más célokra.
A feldolgozás célja és a hozzájárulás jellege

A 42DOIT.COM PROCESSES SZEMÉLYES ADATOK KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI CÉLOKRA:
• 1. célok a 42doit.com által kínált szolgáltatások használatával kapcsolatban
és teljesíti a Felhasználóval kötött szerződéses kötelezettségeket;
• 2. statisztikai célok, piackutatás, tájékoztató és hirdetési anyagok küldése, promóciós kezdeményezések, kereskedelmi ajánlatok és egyéb információs szolgáltatások közlése a honlap tulajdonosa tevékenységéről;
• 3. definiálja Felhasználóinak profilját a kereskedelmi ajánlatok testreszabására és személyre szabására.

FELHASZNÁLÓI JOGOK
Az Art. A Kódex 7. §-a szerint minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy a személyes adatok helyszínének tulajdonosa meggyőződjön a védelemről, és érthető formában kommunikáljon. Pontosabban, minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megkapja a jelzést:
• 1. személyes adatok eredete;
• 2. a feldolgozás céljai és módszerei;
• 3. az elektronikus és informatikai eszközök személyes adatok feldolgozásának módjai;
• az adatkezelő, adatfeldolgozó (vagy a kódex 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően kijelölt képviselő azonosító adatai);
• 5. azon alanyok vagy tárgycsoportok közül, akiknek a személyes adatokat közölni lehet, vagy akik az állam, a vezetők vagy az ügynökök nevében kinevezett képviselőként ismerhetik meg őket.

Továbbá, minden felhasználónak jogában áll:
• 1. frissítés, helyesbítés vagy, ha érdekelt, az adatok integrációja;
• 2. a névtelen formában történő törlés, az illegálisan feldolgozott adatok blokkolása, beleértve azokat az adatokat is, amelyek megőrzése nem szükséges az adatok összegyűjtésének vagy feldolgozásának céljából;
• 3. igazolás arról, hogy az a) és b) pontban említett műveleteket – azok tartalmára vonatkozóan is – tájékoztatták, azokról, akiknek az adatokat közölték vagy terjesztették, kivéve, ha ez a teljesítés lehetetlennek bizonyul, vagy a védett joghoz képest nyilvánvalóan aránytalan eszközökkel jár.
A Felhasználónak jogában áll részben vagy egészben kifogást emelni:
• 1. jogszerű okokból az őt érintő személyes adatok feldolgozása, még akkor is, ha azok a gyűjtés célja szempontjából relevánsak;
• 2. az őt érintő személyes adatok feldolgozására reklám vagy közvetlen értékesítési anyagok, illetve piackutatás vagy kereskedelmi kommunikáció céljából.
Az előző pontokban említett kéréseket az adatfeldolgozónak (a következő bekezdésben megjelöltek szerint) a weboldal tulajdonosának küldött e-mailben, rendszeres levelezésben vagy regisztrált levélben kell címezni.

ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ
Az adatkezelő a Dynamica s.a.s.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com