POLITIKA UN JURIDISKIE NOTES

POLITIKA UN JURIDISKIE NOTES
PAMATOJUMS
Neievērojot šo AUP, pakalpojuma darbība tiks nekavējoties apturēta vai pārtraukta (saskaņā ar attiecīgajiem piegādes nosacījumiem).
Visi informācijas pieprasījumi par šī dokumenta saturu ir jārisina, atverot īpašu biļeti no lapas https://42doit.com.

PĀRKĀPUMI
Ir aizliegts izmantot tīklu un 42doit pakalpojumus, lai iesaistītos un / vai reklamētu nelegālu, ļaunprātīgu vai bezatbildīgu uzvedību, tostarp:
• Neautorizēta piekļuve vai datu, sistēmu vai tīklu neatļauta izmantošana, ieskaitot jebkuru mēģinājumu noskaidrot, pārbaudīt vai pārbaudīt sistēmas vai
tīklu vai pārkāpjot drošības vai autentifikācijas pasākumus bez sistēmas vai tīkla īpašnieka nepārprotamas atļaujas.
• Īstenot vai kļūt par daļu no darbībām, kas traucē Pakalpojuma izmantošanu jebkuram tā paša lietotājam, ieskaitot, bet ne tikai, uzbrukumus, izmantojot pirātisku programmatūru, plaisas, keygeneratorus, seriālizdevumus, jebkāda veida kiberuzbrukumus, tostarp DOS uzbrukumus, vīrusi vai citas kaitīgas sastāvdaļas vai apzināti mēģinājumi pārslogot pārvades sistēmu.
• radīt bīstamības un / vai nestabilitātes situācijas un / vai citas tehniska rakstura problēmas, kas rodas no programmēšanas darbībām un / vai lietošanas metodēm, kas ietekmē lietotāja vai citu klientu, kas nodara kaitējumu tiem pašiem, pakalpojuma kvalitāti; uz 42doit un / vai trešajām pusēm.
• e-pasta adreses, vārdu vai citu identifikatoru vākšana vai izmantošana bez datu subjekta piekrišanas (tostarp, bez ierobežojuma, surogātpasta, pikšķerēšanas, interneta izkrāpšana, paroli zādzība, spidering).
• Trešās puses informācijas vākšana vai izmantošana bez informācijas īpašnieka piekrišanas.
• jebkādas nepatiesas, maldinošas, maldinošas informācijas izmantošana un / vai izplatīšana, tostarp, bet ne tikai, e-pasts vai intereškopas.
• programmatūras izplatīšanas pakalpojuma izmantošana, kas krāpnieciski apkopo informāciju par lietotājiem vai nelikumīgi nosūta informāciju par lietotājiem.
• pakalpojuma izmantošana programmatūras izplatīšanai c.d. “Adware”, ja vien: (1) ir lietotāja skaidri izteikta piekrišana programmatūras lejupielādēšanai un instalēšanai, pamatojoties uz skaidru un skaidri redzamu paziņojumu par programmatūras būtību; (2) tie ir viegli noņemami programmatūra, šim nolūkam izmantojot standarta rīkus, kas iekļauti galvenajās operētājsistēmās (piemēram, Microsoft “ad / remove”).
• Tīklā pieejamo lietojumprogrammu instalēšana, kas var radīt pakalpojuma vai infrastruktūras destabilizāciju.
• Piedāvātajiem pakalpojumiem piedāvāt nelabvēlīgu (grafisku vai tekstuālu) informāciju par 42dot tēlu sabiedrībai.
• Izmantojiet 42doit Services, lai piedāvātu anonīmas sakaru sistēmas bez pienācīgas identitātes uzturēšanas, kā noteikts spēkā esošajos tiesību aktos, piemēram, bet ne tikai, c.d. “TOR” vai “anonimizētājs”.

SISTĒMU RESURSU IZMANTOŠANA
Lietotājs nevarēs izmantot pakalpojumu tādā veidā, kas traucē normālai pakalpojumu sniegšanai vai nepareizi izmantotu sistēmas resursus, piemēram, izmantojot programmatūru, kas piesaista lietotāja veiktspēju tīklu, disku sistēmu un CPU uz kopīgām platformām (piem., mākonis, hostings, e-pasts uc) ilgākiem laikiem, ja ne par tiem pakalpojumiem, ko piedāvā 42 doit īpašā veidā.
Šajos apstākļos 42doit var pieprasīt atjaunot normālo līmeni, ja šāda neatbilstoša lietošana pēc tā paša ieskatiem konfliktē ar citu lietotāju izmantošanu.
Lietotājs apņemas neizmantot kļūdainu vai neatbalstītu iekārtu saskaņā ar Eiropas standartiem vai radīt darbības traucējumus, kas varētu sabojāt tīkla integritāti un / vai traucēt Pakalpojumus un / vai radīt risku cilvēku fiziskajai drošībai. Faktiski, patiesībā, tas nedod nekādas garantijas par iekārtu un programmu (aparatūras un programmatūras) savietojamību, ko lietotājs izmanto ar Pakalpojumu, jo par visām saistītajām pārbaudēm ir vienīgi Lietotāja atbildība.
Tāpat lietotājam ir jāizmanto tīmekļa vietne, kas, iespējams, tiek nopirkta vietnē 42doit, ir paredzēta tikai publicēšanai tīmekļa vietnē, nevis kā krātuve, ti, kā līdzeklis, lai vienkārši iesniegtu failus un / vai videoklipus / videoklipus un / vai viņu pašu materiālus un / vai arī lejupielādēt no citām vietnēm.

TIRDZNIECĪBAS E-PASTS.
Komerciālu ziņojumu izplatīšana ir aizliegta, ja jūs nevarat to pierādīt:
• saņēmēji ir devuši iepriekšēju piekrišanu saņemt e-pastu, izmantojot skaidru izvēles procedūru;
• piekrišanas iekasēšanas procedūrās ir iekļauti piemēroti instrumenti, lai nodrošinātu, ka personas, kas izsniedz savu piekrišanu, ir e-pasta adreses, par kuru ir dota piekrišana, turētājs;
• pierādījumus par saņēmēja piekrišanu glabā tādā formā, kuru pēc pieprasījuma var viegli sagatavot, un ir pienākums saņemt pieprasījumu par 42doit
šajā sakarā iesniegt pierādījumus par piekrišanu 72 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas
no tā paša;
• tiek piemērotas procedūras, kas ļauj saņēmējam atsaukt savu piekrišanu, piemēram, piemēram, saiti e-pasta tekstā vai instrukcijas, lai atbildētu ar vārdu “Noņemt” temata rindiņā un spētu izpildīt piekrišanas atsaukumu 48 stundu laikā pēc saņemšanas, informējot saņēmējus, ka viņu piekrišanas atcelšana tiks apstrādāta ne vairāk kā 48 stundu laikā;
• sūdzības e-pasta adrese vienmēr tiek iezīmēta skaidri redzamā vietā katrā tīmekļa vietnē, kas saistīta ar e-pastu, un uz šo adresi sūtītās ziņas tiek nekavējoties atrastas.
E-pasta sūtītājs nevar būt aizēnots jebkurā formā.
Sūtītāja e-pasta adresei jāparādās ziņas pamattekstā vai e-pasta adreses rindā “No”; šie noteikumi attiecas uz ziņojumiem, kas tiek sūtīti, izmantojot Pakalpojumu, vai uz ziņojumiem, ko no jebkura tīkla sūta lietotājs vai jebkura persona viņu vārdā, kas tieši vai netieši norāda uz pakalpojuma vietnes saņēmēju. Turklāt nebūs iespējams izmantot “trešās puses” e-pasta pakalpojumu, kas nepiemēro līdzīgas procedūras visiem tā lietotājiem. Šīs prasības tikpat lielā mērā attiecas uz trešo personu izveidotajiem sarakstiem, it kā saraksts būtu izveidots Lietotāja.
42doit patur tiesības jebkurā laikā pārbaudīt un uzraudzīt atbilstību iepriekš minētajiem noteikumiem, arī pieprasot izlases informāciju, izmantojot izvēles metodi.
42.doit var apturēt to e-pasta ziņojumu pārsūtīšanu, kas pārkāpj šos noteikumus.

SMTP AUTENTIZĀCIJA -POLĪCIJA
Lai izpildītu iepriekš minētos noteikumus, nebūs iespējams sūtīt e-pasta ziņojumus ar līdzīgu saturu vairāk nekā vienam SMTP serverim
divi simti piecdesmit (250) saņēmēji. Mēģinājumi apiet šo ierobežojumu
izveidojot vairākus kontus vai ar jebkādiem citiem līdzekļiem
kas paredzēts kā šī ierobežojuma pārkāpums.
42doit patur tiesības pārtraukt šo noteikumu pārkāpumu pārraidīšanu. Turklāt pasta pakalpojumus var pārtraukt vai pārtraukt
ja tiek konstatēts šī AUP pārkāpums saskaņā ar vispārējiem piegādes nosacījumiem.

PASTA REALIJA
Parasti masu pārraidīšana vai komerciālas informācijas pārraide pa e-pastu nav atļauta vairāk nekā 5000 (pieci tūkstoši) lietotāju dienā
ar vidēji 250 ziņojumiem ik pēc 20 minūtēm. Ja vēlaties sūtīt vairāk nekā 5000 ziņu dienā, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu, lai iegūtu plašāku informāciju.

VULNERABILITĀTES PĀRBAUDE
Jūs nedrīkstat mēģināt zondēt, pārbaudīt, iekļūt vai pārbaudīt 42doit tīkla sistēmas neaizsargātību vai pārkāpt 42doit vai ar to saistīto autentificēšanas procedūru drošību vai nu ar pasīvām vai invazīvām metodēm bez skaidri izteiktas vienošanās, kas rakstīta ar 42doit, tāpat varēs veikt šādas darbības, izmantojot pakalpojumu, ko sniedz 42.doit trešo personu tīkliem un / vai informāciju bez viņu nepārprotamas piekrišanas.

NEWSGROUP, DISCUSSION FORUM, CITAS TĪKLI
Lietotājs atzīst un piekrīt, ka komerciālo ziņojumu, ziņojumu uz jebkura elektroniskā ziņu dēļa, grupas tērzēšanas vai citu forumu saturu, kurā jūs piedalāties, bet ne tikai IRC un USENET grupas, saturs tiks pakļauts atbilstībai likumiem un spēkā esošie noteikumi šajā jautājumā. Arī tam ir jāievēro jebkura cita tīkla (tīkla vai shēmas) noteikumi, kas piekļūst vai piedalās, izmantojot 42doit pakalpojumus.

PRIEKŠĒJS SATURS
Ir aizliegts publicēt, pārsūtīt vai saglabāt tīklā vai caur to un ierīcēm 42 izdot jebkādu saturu vai saites uz saturu, kuru 42 uzskata par pamatotu:
• veido, pārstāv, veicina, veicina vai atsauc jebkāda veida pedofiliju, rasismu, fanātiķi vai pornogrāfisku saturu, kas nav iekļauts saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un ir pieejams tikai personām ar juridisku vecumu;
• ir obsesīvi uzvedība, vajātāji, aizvainojumi vai iebiedēšana pret citiem vietnes lietotājiem vai portāla svešiniekiem.
• būt pārmērīgi vardarbīgiem, pamudinot vardarbību, saturēt draudus, uzmākšanos vai naida izteiksmi;
• būt negodīgiem vai maldinošiem saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumiem
jebkura jurisdikcija, tostarp ķēžu vēstules un piramīdas shēmas;
• būt apmelojošiem vai pārkāpjot personas privātumu;
• radīt risku personas vai veselības drošībai, riskam sabiedrības drošībai vai sabiedrības veselībai, apdraudēt valsts drošību vai traucēt tiesu iestādes veikto izmeklēšanu;
• nepareizi izpaust trešo personu komercnoslēpumus vai citu konfidenciālu vai īpašumtiesību informāciju;
• mērķis ir palīdzēt trešām personām apiet autortiesības;
• pārkāpj trešo personu autortiesības, preču zīmes, patentus vai citus citu personu īpašumtiesības;
• atsauce (vai pašreizējās saites) uz tiešsaistes azartspēlēm un / vai kazino, veicina nelegālas narkotikas, pārkāpj eksporta kontroles likumus;
• izmantot vietni 42doit, lai veicinātu un / vai veicinātu nelikumīgas darbības, piemēram: cilvēku tirdzniecību, dzīvnieku un / vai aizsargājamo sugu tirdzniecību, nelegālu un / vai aizsargātu augu tirdzniecību, visu dzīvo / nedzīvo sugu tirdzniecību / vai to daļas, neatkarīgi no tā, kādā pakāpē tie pieder, aizsardzībai pret ieroču tirdzniecību, dārgakmeņu tirdzniecību, priekšmetu vai mākslas, vēstures, arheoloģijas vai reliģisko komponentu tirdzniecību;
• izmantot vietni 42doit, lai veicinātu un / vai veicinātu nelikumīgas darbības, piemēram: terorismu, mafiju, rupjību, izspiešanu, draudus, šantāžu, krāpšanu, krāpšanu, zādzību, cilvēku tirdzniecību, ubagošanu, pārstrādi, nozagtajām precēm, korupciju, prostitūciju, no jebkura pasūtījuma un grāda;
• būt citādi nelikumīgi vai pieprasīt nelikumīgu rīcību saskaņā ar likumiem, kas piemērojami attiecīgajā jurisdikcijā, Lietotājā vai 42 reizes;
• būt citādi kaitīgs, krāpniecisks vai spēt uzsākt tiesvedību pret 42 gadījumiem.
Par saturu, kas “publicēts vai nosūtīts”, izmantojot tīklu vai infrastruktūru 42doit ietver tīmekļa saturu, e-pastu, tērzēšanu un jebkura cita veida publikāciju vai
pārraidīšana, pamatojoties uz internetu.
• savākt vai uzglabāt datus un informāciju no citiem vietnes lietotājiem, ja vien tas nav skaidri norādīts.

AIZSARGĀTS MATERIĀLS NO AUTOPIRKTĀM
Ir aizliegts izmantot 42doit tīklu, lai jebkurā veidā lejupielādētu, publicētu, izplatītu, kopētu vai izmantotu jebkādus teksta, mūzikas, programmatūras, mākslas, attēla vai citu autortiesību aizsargātus darbus, izņemot gadījumus, kad:
• ir skaidri pilnvarots tiesību īpašnieks;
• citādi atļauts piemērojamos autortiesību likumos attiecīgajā jurisdikcijā.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Lietotājs apņemas nodot savus personas datus, kas vajadzīgi pilnīgai un pareizai attiecību izpildei; tā arī savā personīgajā un ekskluzīvā atbildībā garantē, ka iepriekš minētie dati ir pareizi, aktuāli un patiesi, un ļauj mums identificēt tā patieso identitāti. Lietotājs apņemas 42. reizi ziņot par jebkādiem iesniegto datu variantiem, nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc iepriekšminētās variācijas rašanās, kā arī jebkurā laikā pēc 42dotācijas pieprasījuma nodrošināt atbilstošu pierādījumu par viņa identitāti, viņa domicilu vai dzīvesvietu un, attiecīgā gadījumā, viņa / viņas kā juridiskā pārstāvja likumīgo pārstāvi, kas pieprasa vai glabā Pakalpojumu.
Saņemot iepriekšminēto paziņojumu, 42 dienas lietotāji var pieprasīt papildu dokumentāciju lietotājam, lai parādītu paziņotās izmaiņas. Gadījumā, ja Lietotājs nesniedz minēto paziņojumu vai nepieciešamo dokumentāciju līdz 42.doit, vai gadījumā, ja viņš / viņa ir iesniedzis datus, kas ir nepatiesi, nav aktuāli vai nepilnīgi, vai datiem, kuriem pēc saviem ieskatiem ir iemesls uzskata, ka 42doit patur tiesības:
a) noraida Lietotāja nosūtīto pieprasījumu par veicamajām darbībām, atsaucoties uz Pakalpojumu;
b) nekavējoties apturēt pakalpojumus bez paziņojuma un uz nenoteiktu laiku;
c) atcelt un / vai pārtraukt bez iepriekšēja brīdinājuma jebkādas darbības ar Pakalpojumu saistīto datu labošanai;
d) atrisināt attiecības;
• lietotājs piekrīt, ka gadījumā, ja viņu kontam piešķirtās publiskās IP adreses tiek ievietotas melnajā sarakstā (ļaunprātīgas izmantošanas datubāzē), piemēram, http://www.spamhaus.org, lietotājs tiks automātiski pārkāpts šeit. m
AUP; tādēļ 42. doit var veikt visus pasākumus, kas tiek uzskatīti par piemērotiem, lai aizsargātu savu IP, ieskaitot pakalpojuma apturēšanu un / vai izbeigšanu, neatkarīgi no tā, vai IP ir ziņots / iekļauts melnajā sarakstā Lietotāja dēļ;
• pakalpojuma lietotājs piekrīt, ka koplietotā sistēmā glabātie dati var tikt karantēti vai izdzēsti, ja iepriekšminētie dati ir inficēti ar vīrusu vai ir citādi bojāti, un, neapšaubāmi, ar 42doit spriedumu ir iespējams inficēt vai bojāt sistēmu vai datus citiem lietotājiem, kuri atrodas vienā un tajā pašā infrastruktūrā.
• lietotājs apņemas ievērot noteikumus par labu tīkla resursu, ko parasti sauc par “etiķeti”, lietošanu.

SLA
• Atlīdzību, kas paredzēta ar 42ditiem, ja tāda ir, nepiešķir par pakalpojumu pārtraukumiem, kas radušies šīs informācijas dokumenta pārkāpumu dēļ.
• Pārvaldnieks tehnisko vai sociālo iemeslu dēļ vai lietotāja nepareizas uzvedības dēļ var atcelt, pārveidot vai apturēt jebkuru dokumentu, fotoattēlu, videoklipu, saiti, dažādu informāciju, kontu vai publikāciju, kas ievietota 42doit vietnē. Šie neapšaubāmi 42doit pieņemtie lēmumi tiks piemēroti bez brīdinājuma, atļaujas vai atlīdzināšanas vietnes lietotājam.
• 42doit patur tiesības informēt policiju un uzraudzības iestādes par konstatēto nelikumīgo uzvedību.
• 42doit nav iespējas pārbaudīt tajā publicēto saturu. Lietotājam, kurš konstatē nepiemērotu saturu, kas minēts iepriekš vai tiek uzskatīts par nepareizu vai nepiemērotu, tiek prasīts ziņot par to vadītājam.
• 42doit nav iespējams veikt tajā iekļauto publikāciju pārbaudes dažādu lietotāju ģeogrāfiskās izcelsmes valodās, izteiksmēs vai jargonos.
• 42ndit nezina: muita, muita, jebkuras vietas vai pasaules sabiedrība, kuru sasniedzis dienests, tāpēc kontroles forma tiks veikta saskaņā ar Itālijas valsts likumiem, statūtiem un morāli.
• Šīs informatīvās piezīmes var tikt grozītas un papildinātas bez paziņojuma vai paziņojuma ar 42 dev.

JURIDISKĀS PRASĪBAS
• Šajā vietnē publicētie teksti, informācija un citi dati, kā arī saites uz citām vietnēm, ir tikai informatīviem nolūkiem un neuzņemas nekādu oficiālu raksturu.
• 42doit neuzņemas atbildību par jebkāda veida jebkādām kļūdām vai nolaidību un par jebkāda veida tiešiem, netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem, kas rodas no publicētās informācijas nolasīšanas vai izmantošanas, vai jebkāda veida satura, kas atrodas vietnē, vai piekļuvi vai izmantošanu no materiāla, kas atrodas citās vietnēs.
• Pieņemot šo informācijas veidlapu, lietotājs paziņo: būt par vecumu, lai būtu pilns ar viņa intelektuālās un psihofizioloģiskās spējas.
• Pieņemot šo informācijas veidlapu, lietotājs 42doit paziņo, ka neveic nekādas juridiskas vai nodokļu darbības attiecībā uz uzvedību, kas nav saistīta ar vietnes operatoru vai ko rada trešās personas vai citi portāla piedāvātie lietotāji.
• Pieņemot šo informācijas veidlapu, lietotājs atbrīvo visu atbildību par tajā iekļauto saturu.
• Pieņemot šo informācijas veidlapu, lietotājs paziņo, ka viņš pilnībā un pilnībā uzņemas juridiskās, tiesiskās un kriminālās saistības, kas izriet no viņa uzvedības 42doit vietnē.
• Pieņemot šo informācijas veidlapu, lietotājs deklarē, ka ievēro visus spēkā esošos likumus gan Itālijā, gan savā valstī. Šā pienākuma neievērošanas gadījumā lietotājs apzinās, ka tiek veikti attiecīgie piesardzības pasākumi un juridisko personu sniegšana.
Sodi var būt: naudas, piesardzības vai brīvības atņemšana saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
• Pieņemot šo informācijas veidlapu, lietotājs apstiprina, ka viņš ir izlasījis, sapratis un pieņēmis visus iepriekš minētos noteikumus bez izņēmumiem vai ierobežojumiem. Tā arī paziņo, ka tā pilnībā uzņemas atbildību par savām darbībām un / vai uzvedību, kas tiek īstenota 42doit vietnē.

Atcerieties! JŪS IR ATBILDĪGAM ATTIECĪBĀ UZ JŪSU DARBĪBĀM!
INFORMĀCIJA PAR PERSONISKU DATU APSTRĀDI UZ CUKURIEM
Paziņojums par konfidencialitāti saskaņā ar Likumdošanas dekrēta Nr. 196/2003 13
Šī informatīvā piezīme (“Informatīvā”), kas nodota mākslas jūtām. Likumdošanas dekrēta Nr. 196/2003 (Personas datu aizsardzības kodekss – turpmāk “Kods”) ir adresēts tiem, kas paziņo savus personas datus, arī, bet neaprobežojoties ar to, izmantojot tīmekļa vietnes, kas pieejamas no šīs vietnes (“Tīmekļa vietne”).
Šī informācija regulē metodes, ar kurām 42doit.com.
apkopo, uzglabā, lieto, sazinās vai apstrādā jebkādā citā veidā, personas datus, ko savākuši Vietnes lietotāji (“Lietotāji”).
Izteiciens “personas dati” nozīmē jebkuru informāciju, kas attiecas uz fizisku personu, kas ir identificēta vai identificējama pat netieši, atsaucoties uz jebkuru citu informāciju, tostarp personas identifikācijas numuru (4. panta b) apakšpunkts, kods).
42doit.com var grozīt, papildināt vai regulāri atjaunināt šo paziņojumu, ņemot vērā jebkādas izmaiĦas piemērojamajos tiesību aktos vai vietējā datu aizsardzības garantētāja (“garantētāja”) vai pakalpojumu sniegšanā.
Informācijas lapas grozījumus un atjauninājumus piemēro, un tos informē visas ieinteresētās puses, tiklīdz tās ir pieņemtas, publicējot tās Tīmekļa vietnē. Līdz ar to katrs Lietotājs ir aicināts periodiski piekļūt tīmekļa vietnei, lai pārbaudītu jebkuru atjauninātu informāciju.

HYPERTEXT SAITES
Vietne var ietvert saites uz citām trešās puses vietnēm (“Saites”), kas tiek uzskatītas par interesējošām Lietotājam. Pievienojoties šīm vietnēm, jūs atstājat šo vietni bez maksas un piekļūstat vietnei, kas pieder trešām personām. Šajās vietnēs esošā informācija ir neatkarīga un nav pakļauta 42doit.com kontrolei, un šajā gadījumā tā neuzņemas atbildību, pat neņemot vērā tādu personas datu apstrādi, kas šādos apstākļos var rasties. Līdz ar to: (i) 42doit.com neuzņemas nekādu atbildību un nekādas garantijas attiecībā uz jebkādas trešās puses tīmekļa vietnes saturu, kas saistīts ar šo vietni, izmantojot saites; (ii) šis paziņojums nav piemērojams vai saistīts ar datu apstrādi citās tīmekļa vietnēs, pat ja Lietotājs to sauc ar saitēm; (iii) savienojums ar trešo pušu vietnēm notiek tikai par Lietotāju atbildību.

DATU KOLEKCIJA
42.dot.lv lietotāju (“Datu apstrāde”) lietotāju personas datus, kas saglabāti to serveros vai to partneros, kā norādīts turpmāk, var savākt dažādos veidos, proti:
• ko tieši nodrošina Lietotājs: visi personas dati, kas ievadīti vietnē (lai pārlūkotu, reģistrētos kā lietotājs vai, vispārīgāk, jebkādiem citiem iemesliem) vai atklātu notikumos, kurus organizē vai apmeklē 42doit.com, vai kādā no ja tie tiek nodoti vietnes īpašniekam ar jebkādiem līdzekļiem tieši no Lietotāja (piemēram, veidlapu aizpildīšana vai sarakste).
• automātiski tiek savākti: personas dati, kas tiek savākti automātiski, izmantojot c.d., bet ne tikai. “Sīkfaili” (kā labāk norādīts tālāk esošajā sadaļā) ir – parasti – dati, kas attiecas uz Lietotāja navigāciju.
Datorsistēmas un programmatūras procedūras, ko izmanto vietnes darbībai, normālas darbības laikā iegūst dažus personas datus, kuru pārsūtīšana ir netieši saistīta ar interneta sakaru protokolu izmantošanu. Šo informāciju parasti neiekasē, lai tā būtu saistīta ar identificētajām ieinteresētajām pusēm, taču tās būtība, izmantojot apstrādi un saistību ar trešo personu rīcībā esošajiem datiem, ļauj lietotājiem identificēt.
Šī Personu datu kategorija ietver IP adreses, domēnu nosaukumus, datorus, ko izmanto lietotāji, kuri izveidojuši savienojumu ar vietni, adreses URI (vienotais resursu identifikators), pieprasīto resursu identifikāciju, pieprasīšanas laiku, metodi, ko izmanto, iesniedzot pieprasījumu, atbildes laikā iegūtā faila lielums, ciparu kods, kas norāda servera sniegtā atbildes statusu (panākumi, kļūda utt.) un citi parametri, kas saistīti ar operētājsistēmu un lietotāja IT vidi.
Šos datus galvenokārt izmanto, lai iegūtu statistikas informāciju par tīmekļa vietnes izmantošanu un pārbaudītu tās pareizu darbību.
Datus var izmantot arī, lai noteiktu atbildi hipotētisku datoru noziegumu gadījumā pret vietni.

COOKIES
42doit.com savā vietnē izmanto sīkdatnes, lai padarītu pārlūkošanas pieredzi pēc iespējas tuvu lietotāju vēlmēm un vajadzībām, kā arī padarītu pieejamāku tīmekļa saturu, ar kuru viņi konsultējas.
Pateicoties sīkdatnēm, ir iespējams garantēt vieglāku navigāciju un lielāku tīmekļa vietnes izmantošanas ērtību un intuitīvu izmantošanu.
Sīkfaili patiesībā ir mazi teksta faili, kas satur “informācijas paketi”, ko vietne nosūta lietotāja termināli (parasti pārlūkprogrammā), kur tie tiek saglabāti, un pēc tam tie tiek nosūtīti atpakaļ uz to pašu vietni tajā pašā sesijā vai turpmākajās sesijās, kuras apmeklē viens un tas pats lietotājs. Parasti sīkdatnes Lietotājam piešķir unikālu numuru; taču šis numurs ir bezjēdzīgs ārpus Vietnes, kurā tas tika piešķirts.
Sīkfailus var glabāt tikai noteiktas vietnes izmantošanas laikā (t.i., sesijas sīkfailos) vai ilgākam laika periodam neatkarīgi no sesijas (t.i., pastāvīgas sīkdatnes).
Parasti sīkdatnes ļauj vietnes īpašniekam noteikt, kuras nozares un visbiežāk apmeklēto vai skatīto vietnes saturu, lai tos pielāgotu lietotāju vēlmēm un tajā pašā laikā uzlabotu piedāvātos pakalpojumus, bet ne tikai lietotāju pielāgota saziņa un ar to saistītās intereses.
Vietnes izmantotie sīkdatņu veidi ir šādi:
• uz. Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas un funkcionālas navigācijai;
• b. Trešās puses sīkfaili.

PĀRBAUDĪJUMI, KAS JĀIESNIEDZ:
Tie ir būtiskie sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes pareizu darbību un pamanāmību, ļaujot jums orientēties, izmantojot būtiskās funkcijas.
Šie sīkfaili nevāc informāciju par Lietotājiem, kurus varētu izmantot mārketinga nolūkos.
Nepieciešamie sīkdatnes, cita starpā, paredz: i) atcerēties Lietotāju datus dažādās lapās pārlūka pārlūkošanas sesijas laikā; (ii) skata saturu katrā piekļuves valodā izvēlētajā valodā, atpazīstot, no kuras valsts lietotājs savienojas (un atceroties šo iestatījumu nākotnes piekļūšanai).
Sīkfaili, kas ir funkcionāli navigācijai:
Tie ir sīkdatnes, kas ļauj vietnes īpašniekam lietotājam ievērojami atvieglot vietnes lietošanu.
Tās ļauj identificēt Lietotājus, kas ir pieteicies Vietnē, izvairoties no jaunā datu ievades katrā jaunajā pārlūkošanas sesijā.
Šīs sīkdatnes mērķis ir atvieglot un paātrināt to lietošanu.

VIETAS, DATU APSTRĀDES REŽĪMS UN TO SUBJEKTI, KURUS DATI JĀIESNIEDZ
Datu apstrāde parasti tiek veikta vietnes īpašnieka telpās.
Personas datus apstrādā 42doit.com un / vai trešās puses, kas ir rūpīgi atlasītas to ticamības un kompetences dēļ un kurām tās var tikt paziņotas, ja tas ir vajadzīgs vai piemērots, lai veiktu darbības, kas saistītas ar šajā paziņojumā noteiktajiem mērķiem. .
Turklāt Personas datus var izpaust arī vietnes īpašnieka uzņēmumu grupas uzņēmumiem, kuriem jebkurā gadījumā ir konfidencialitātes politika, kas atbilst vietnes īpašnieka prasībām un atbilst tai, ar nosacījumu, ka Itālijā vai Eiropas Savienības valsts. Jebkurā citā gadījumā, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums, personas dati netiek nodoti un / vai atklāti trešajām personām.
Precīzu to subjektu sarakstu, kuriem personas datus var paziņot, par laika periodu atjauninātajā laikā, var atrast vietnes īpašnieka juridiskajā adresē.
Personas dati tiek apstrādāti atbilstoši mūsu darbinieku (darbinieku vai trešo personu) kodeksā noteiktajiem pienākumiem un garantijām gan analoģiskā formā, gan ar informācijas sistēmām laikposmā, kas noteikti nepieciešams, lai sasniegtu tos mērķus, kuriem tie tiek savākti .
Tiek ievēroti īpaši drošības pasākumi, lai novērstu datu zudumu, nelikumīgu vai nepareizu lietošanu.
Tiklīdz personiskie dati vairs nav vajadzīgi šajā paziņojumā minētajiem mērķiem, 42doit.com nodrošina to anulēšanu, ja vien likumā nav paredzēti uzglabāšanas pienākumi vai ka Lietotājs nav piekritis ārstēšanai ilgāku laiku vai glabājiet tos citiem mērķiem.
Apstrādes mērķis un piekrišanas veids

42DOIT.COM PROCESI PERSONAS DATI TIEŠI TIKAI:
• 1. mērķi, kas saistīti ar 42doit.com piedāvāto pakalpojumu izmantošanu
un izpildīt ar Lietotāju noteiktās līgumsaistības;
• 2. statistikas mērķiem, tirgus izpētei, informatīvo un reklāmas materiālu nosūtīšanai, paziņojumu par reklāmas iniciatīvām un komerciāliem piedāvājumiem un citiem informācijas pakalpojumiem par vietnes īpašnieka darbību;
• 3. definējiet savu Lietotāju profilu, lai pielāgotu un individuāli komerciālos piedāvājumus.

LIETOTĀJU TIESĪBAS
Saskaņā ar Art. Katram Lietotājam ir tiesības iegūt apstiprinājumu par viņa personīgo datu vietnes īpašnieka saglabāšanu un viņu paziņošanu saprotamā formā. Precīzāk, katram lietotājam ir tiesības iegūt norādi:
• 1. personas datu izcelsme;
• 2. no apstrādes mērķiem un metodēm;
• 3. veidi, kā elektroniskie un IT rīki apstrādā personas datus;
• 4. datu kontroliera, datu apstrādātāju (vai pārstāvja, kas izraudzīts saskaņā ar Kodeksa 5. panta 2. punktu) identifikācijas datiem;
• 5. priekšmetu vai kategoriju subjektiem, kuriem personas datus var paziņot vai kuri var uzzināt par viņiem kā iecelto pārstāvi valsts teritorijā, vadītājiem vai aģentiem.

TURPMĀKĀK, KATRAM LIETOTĀJAM ir tiesības saņemt:
• 1. atjaunināšana, labošana vai, ja interesē, datu integrācija;
• 2. nelikumīgi apstrādātu datu anulēšana, pārveidošana anonīmā formā vai bloķēšana, tostarp dati, kuru saglabāšana nav vajadzīga mērķiem, kuriem dati tika vākti vai vēlāk apstrādāti;
• 3. apliecinājums, ka a) un b) apakšpunktā minētajām darbībām, arī to saturu, ir pievērsta uzmanība tiem, kuriem dati ir nodoti vai izplatīti, izņemot gadījumu, kad šī izpilde izrādās neiespējami vai ietver tādu līdzekļu izmantošanu, kas ir acīmredzami nesamērīgi ar aizsargātajām tiesībām.
Lietotājam ir arī tiesības pilnīgi vai daļēji iebilst:
• 1. likumīgu iemeslu dēļ ar viņu saistīto personas datu apstrāde, pat ja tas attiecas uz vākšanas mērķi;
• 2. apstrādāt ar viņiem saistītos personas datus, lai nosūtītu reklāmas vai tiešās pārdošanas materiālus, vai lai veiktu tirgus izpēti vai komerciālu paziņojumu.
Pieprasījumi, kas minēti iepriekšējos punktos, jānosūta datu apstrādātājam (kā norādīts nākamajā punktā) pa e-pastu, regulāru pastu vai reģistrētu vēstuli, kas tiek nosūtīta vietnes īpašniekam.

DATU KONTROLES UN DATU PROCESORS
Datu kontrolieris ir Dynamica s.a.s.
  • kategorijām

    sociālais tīkls

    reklāmas
    All copyrights reserved © - 42doit.com