үнийн ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сурталчилгааны санал

Том алхам

25
маш сайн
 • хамгийн их алсын барааны харагдац
 • 15 бэлэн зар
 • Эхний түвшин 25 хоног
 • Мэдээж хэрэг

Дундаж алхам

15
хамгийн сайн
 • хамгийн их алсын барааны харагдац
 • 15 бэлэн зар
 • Эхний түвшин 5 хоног
 • итгэлтэй

Жижиг алхам

5
сайн
 • хамгийн их алсын барааны харагдац
 • 10 бэлэн зар
 • Эхний түвшин 5 хоног
 • Мэдээж хэрэг
All copyrights reserved © - 42doit.com