मूल्य निर्धारण योजना

प्रचार प्रस्तावहरू

ठूलो चरण

25
उत्कृष्ट
 • अधिकतम दृश्यात्मक
 • 15 विज्ञापन उपलब्ध
 • पहिलो स्तर 25 दिन
 • निश्चित

मध्य चरण

15
सबै भन्दा राम्रो
 • अधिकतम दृश्यात्मक
 • 15 विज्ञापन उपलब्ध
 • पहिलो स्तर 5 दिन
 • निश्चित

सानो कदम

5
राम्रो
 • अधिकतम दृश्यात्मक
 • 10 विज्ञापन उपलब्ध
 • पहिलो स्तर 5 दिन
 • निश्चित
All copyrights reserved © - 42doit.com