ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਬੈਕਗ੍ਰੌਡ
ਇਸ AUP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਸਬੰਧਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ).
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾ https://42doit.com ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਕੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਉਲੰਘਣਾ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ 42 ਡਾਈਟ ਸਰਵਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ:
• ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਡੇਟਾ, ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ.
• ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਰੀਟੇਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਚੀਰ, ਕੀਜਰਜ਼ਰ, ਸੀਰੀਅਲ, ਡੌਸ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ, ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ.
• ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ 42 ਡਾਈਟ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ
• ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ, (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸਪੈਮਿੰਗ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਘੋਟਾਲੇ, ਪਾਸਵਰਡ ਚੋਰੀ, ਸਪਾਈਡਰਿੰਗ ਸਮੇਤ).
• ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ
• ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਗਰੁੱਪਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ.
• ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੰਡ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜੋ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
• ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ. “ਐਡਵੇਅਰ” ਜਦੋਂ ਤੱਕ: (1) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਖ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ; (2) ਇਹ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਯੋਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੁਆਰਾ “ਵਿਗਿਆਪਨ / ਹਟਾਓ”).
• ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
• 42 ਡਾਈਟ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ (ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਲ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ
• ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਅਨਾਮ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 42 ਡਾਇਟ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਪਰ ਸੀ.ਡੀ. “ਟੋਆਰ” ਜਾਂ “ਅਗਿਆਤ”

ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ. ਲੰਬਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਦਲ, ਹੋਸਟਿੰਗ, ਈ ਮੇਲ, ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਡਿਸਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੀਪੀਓ ਸਮਰਪਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 42 ਡੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ, 42 ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ.
ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਰੂਪ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. 42 ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ) ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਚੈੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ.
ਨਾਲ ਹੀ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ 42 ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਜੋਂ, ਭਾਵ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ / ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਈ-ਮੇਲ
ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ:
• ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ;
• ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਦਾ ਧਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ;
• ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, 42 ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਸੇ ਦਾ;
• ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ “ਹਟਾਓ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ;
• ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ ਦਿਸਣਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਰੰਤ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਈ ਮੇਲ ਦਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.
ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ “ਵਲੋਂ” ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, “ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ” ਈ-ਮੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਲੋੜ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.
42 ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ-ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ.
42 ਡਿਊਟ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

SMTP ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ-ਨੀਤੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ SMTP ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.
ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ (250) ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ.
42 ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਇਸ AUP ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ.

ਮੇਲ ਰਿਲੀਜ਼
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ (ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਔਸਤਨ ਹਰ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 250 ਸੁਨੇਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਤੁਸੀਂ 42 ਡਾਇਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਾਂਚ, ਦਾਖਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 42 ਡਾਈਟ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸੇਵ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ, 42 ਡਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਚਰਚਾ ਫੌਰਮ, ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ
ਯੂਜ਼ਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡ, ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ IRC ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਐੱਨਈਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਸੰਖੇਪ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ (ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਸਰਕਟ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 42 ਡਿਵਾਈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

ਔਫਨਟੇਜ ਸਮੱਗਰੀ
ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਹੈ 42 ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਲਿੰਕਸ ਜਿਸਨੂੰ 42 ਦਿਸਣ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ:
• ਪੀਡੋਫਿਲਿਆ, ਨਸਲਵਾਦ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਜਾਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਤਰੱਕੀ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ;
• ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੋਰਰਾਂ ਲਈ ਅਜਨਬੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ.
• ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉ, ਧਮਕੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਭਾਸ਼ਣ;
• ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ
ਚੇਨ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ;
• ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ;
• ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ;
• ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਿਕ ਗੁਪਤਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ;
• ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼;
• ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਟਰੇਡਮਾਰਕ, ਪੇਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਪਟਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ;
• ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕੈਸੀਨੋ (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗਜ਼) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ (ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿੰਕ), ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ;
• ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ 42 ਡਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਤ / ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ / ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ, ​​ਇਤਿਹਾਸਕ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ;
• ਅਤਿਵਾਦ, ਮਾਫੀਆ, ਵਿਆਜ, ਜਬਰਦਸਤੀ, ਧਮਕੀ, ਬਲੈਕਮੇਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ, ਵਪਾਰ, ਭਿਖਾਰੀ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੇਸਵਾਜਗਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਟ 42doit ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ;
• ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ 42 ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ;
• ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ 42 ਡਿਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ.
ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ “ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ” ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵੈਬ ਸਮੱਗਰੀ, ਈ-ਮੇਲ, ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
• ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮੱਗਰੀ
42doit ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ, ਸੰਗੀਤ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਕਲਾ, ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ:
• ਸਹੀ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
• ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ 42 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ; ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਡੇਟਾ ਸਹੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ 42 ਦਿਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 (ਪੰਦਰਾਂ) ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, 42 ਡਾਈਟ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਵਜੋਂ.
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, 42 ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ 42 ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, 42 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ:
a) ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ;
ਅ) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਓ;
c) ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇੰਟਰੱਪਟ ਕਰੋ;
d) ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ;
• ਯੂਜਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ-ਲਿਸਟ (ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ) ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ http://www.spamhaus.org ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਮੀ
AUP; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 42 ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ IP ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਕੀ ਆਈ.ਪੀ.
• ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 42 ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਿਰਨਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਕਿਤਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜੋ ਉਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
• ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ “ਸ਼ਿਸ਼ਟ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

• 42 ਡਿਵਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਵਿਸ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
• 42 ਡਾਇਟਾਈਟ ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ, ਲਿੰਕ, ਫੁਟਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ. 42doit ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਇਹ ਨਿਰਨਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
• 42 ਡਿਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.
• 42 ਡੂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਢੁਕਵੇਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ.
• 42 ਡਿਊਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੂਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਮੁਢੱਲੇ ਜਾਂ ਜਾਗਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
• 42 ਡੂਟਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
• ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 42 ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਰੂਰਤਾਂ
• ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਟੈਕਸਟਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ.
• 42 ਡਿਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ.
• ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਭੌਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ
• ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, 42 ਡਾਇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ.
• ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.
• ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 42 / o ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ / ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ.
• ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਹੈ.
ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ: ਕਿਰਾਇਆ, ਸਾਵਧਾਨੀ, ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
• ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਵਾਦ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 42doit ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ!
ਕੁੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਮਾਨ 13, 196/2003
ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ (“ਜਾਣਕਾਰੀ”), ਕਲਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਤਮਸਮਰਪਣ. ਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਮਾਨ 13 ਦੇ 13 196/2003 (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ – “ਕੋਡ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ “”) ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (“ਵੈੱਬਸਾਈਟ”) ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ.
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 42doit.com
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ (“ਉਪਭੋਗਤਾ”)
“ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ” ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਆਰਟੀਕਲ 4, ਅੱਖਰ b, ਕੋਡ) ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਛਾਣੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ.
42doit.com ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ “ਗਾਰੰਟਰ” ਜਾਂ ਗਰਾਂਟੋਰਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਕ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ.
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਹਾਈਪਰੈਂਟ ਲਿੰਕ
ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ (“ਲਿੰਕ”) ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ 42doit.com ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ: (i) 42doit.com ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; (ii) ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਜਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ; (iii) ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ
42doit.com (“ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ”) ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ:
• ਯੂਜਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ (ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਤੌਰ’ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ), ਜਾਂ 42doit.com ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਉਹ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
• ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ.ਡੀ. “ਕੂਕੀਜ਼” (ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ – ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ.
ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਜਿਸਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੰਚਾਰ ਪਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ. ਪਤੇ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਂ, ਯੂਜਰ ਜੋ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਯੂਆਰਆਈ (ਇਕਸਾਰ ਸਰੋਤ ਪਛਾਣਕਰਤਾ) ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਸਫ਼ਲਤਾ, ਤਰੁਟੀ, ਆਦਿ) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਕੋਡ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੂਕੀਜ਼ ਪੀਸੀ
42doit.com, ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਬ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ.
ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਕੂਕੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ” ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ) ਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੂਕੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਕੁਕੀਜ਼ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਈਟ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼) ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਿਰ ਕੂਕੀਜ਼).
ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਢਲ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਚਾਰ
ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:
• ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਕੂਕੀਜ਼;
• ਬੀ. ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਕੂਕੀਜ਼

ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕੁਕੀਆਂ:
ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਹੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ.
ਇਹ ਕੂਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: (i) ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਡੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ; (ii) ਹਰੇਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ).
ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਕੂਕੀਜ਼:
ਉਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਇਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ.

ਸਥਾਨ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ 42doit.com ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. .
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਟ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਚੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਲਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. .
ਡਾਟਾ ਖਰਾਬ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, 42doit.com ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

42DOIT.COM ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੈਟਾ ਕੇਵਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:
 42doit.com ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦੇਸ਼
ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ;
. ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ;
 . ਵਪਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ.

ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਹੱਕ
ਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਯੂਜਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਹੋਰ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਹਰੇਕ ਯੂਜਰ ਕੋਲ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ:
• 1. ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ;
• 2. ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ;
• 3. ਜਿਸ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ;
• ਡਾਟਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਸੈਸਰ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਕੋਡ ਦੇ 5, ਪੈਰਾ 2, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਦੇ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵੇ ਦੇ;
• 5. ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ:
• 1. ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ;
• 2. ਰੱਦੀਕਰਨ, ਬੇਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਵੇ;
• 3. ਤਸਦੀਕ ਜੋ ਉਪ-ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ a) ਅਤੇ b) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੰਭਵ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ.
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ:
• 1. ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ;
• 2. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੇਲਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ.
ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ, ਨਿਯਮਤ ਡਾਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਡੈਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
ਡਾਟਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਾ s.a.s. ਹੈ.
  • ਵਰਗ

    ਸੋਸ਼ਲ ਨੇਟਵਰਕ

    ਵਿਗਿਆਪਨ
    All copyrights reserved © - 42doit.com