NOTE DE POLITICI ȘI LEGALE

NOTE DE POLITICI ȘI LEGALE
FUNDAL
Nerespectarea acestei AUP va avea ca efect suspendarea sau întreruperea imediată a Serviciului (în conformitate cu condițiile de furnizare relevante).
Toate cererile de informații privind conținutul acestui document trebuie să fie adresate prin deschiderea unui bilet special de la pagina https://42doit.com.

ÎNCĂLCĂRI
Este interzisă utilizarea rețelei și a serviciilor 42doit pentru a se angaja și / sau a promova comportamente ilegale, abuzive sau iresponsabile, inclusiv:
• accesul neautorizat sau utilizarea neautorizată a datelor, sistemelor sau rețelelor, inclusiv orice încercare de a sonda, examina sau testa vulnerabilitatea unui sistem sau
o rețea sau să încalce măsurile de securitate sau de autentificare fără permisiunea expresă a proprietarului sistemului sau a rețelei.
• Implementați sau deveniți parte a unor activități care provoacă interferențe cu utilizarea Serviciului pentru orice utilizator al acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, atacuri prin software piratate, fisuri, generatoare de chei, seriale, atacuri cibernetice de orice tip, inclusiv atacuri DOS, viruși sau alte componente dăunătoare sau încercări deliberate de supraîncărcare a unui sistem de transmisie.
• Să creeze situații de pericol și / sau instabilitate și / sau alte probleme de natură tehnică ca urmare a activităților de programare și / sau a metodelor de utilizare care afectează calitatea serviciului utilizatorului sau a altor clienți care îi dăunează acestora, la 42 de persoane și / sau terțe părți.
• Colectarea sau utilizarea adreselor de e-mail, a denumirilor sau a altor identificatori fără consimțământul persoanei vizate (inclusiv, dar fără a se limita la spam, phishing, escrocherii pe internet, furtul de parole, spidering).
• Colectarea sau utilizarea informațiilor terților fără consimțământul proprietarului informațiilor.
• Utilizarea și / sau difuzarea informațiilor false, înșelătoare, înșelătoare, incluzând, dar fără a se limita la, e-mail sau grupuri de știri.
• Utilizarea serviciului de distribuție software care colectează în mod fraudulos informații despre utilizatori sau transmite în mod ilegal informații despre utilizatori.
• Utilizarea serviciului pentru distribuirea de software c.d. “Adware” cu excepția cazului în care: (1) este în posesia consimțământului explicit al utilizatorului pentru descărcarea și instalarea software-ului pe baza unei notificări clare și vizibile cu privire la natura software-ului; (2) acestea sunt software ușor de detașat, utilizând instrumentele standard în acest scop, incluse în principalele sisteme de operare (cum ar fi, de exemplu, Microsoft “ad / remove”).
• Instalarea aplicațiilor disponibile în rețea care pot crea o destabilizare a serviciului sau a infrastructurii.
• Oferirea către public a informațiilor vătămătoare (grafice sau textuale) despre imaginea a 42-a prin intermediul serviciilor furnizate.
• Utilizați serviciile 42doit pentru a oferi sisteme de comunicații anonime, fără păstrarea corespunzătoare a identităților în conformitate cu legislația în vigoare, cum ar fi, dar nu se limitează la, c.d. “TOR” sau “anonimizator”.

UTILIZAREA RESURSELOR DE SISTEM
Utilizatorul nu va putea să utilizeze serviciul în așa fel încât să interfereze cu funcționarea normală a serviciilor sau să utilizeze în mod necorespunzător resursele sistemului, cum ar fi, de exemplu, utilizarea de software care satura capacitatea de performanță a rețeaua, sistemul de discuri și CPU-ul pe o platformă partajată (de ex. nor, gazduire, e-mail, etc) pentru o perioadă extinsă, dacă nu pentru serviciile oferite de 42doit în formă dedicată.
În aceste condiții, 42doit poate solicita restabilirea nivelului de normalitate dacă o astfel de utilizare neconformă se confruntă, la discreția aceluiași, cu utilizarea altor utilizatori.
Utilizatorul se obligă să nu utilizeze echipamente defecte sau neomologate conform standardelor europene sau să prezinte disfuncționalități care ar putea deteriora integritatea rețelei și / sau să perturbe serviciile și / sau să creeze riscuri pentru siguranța fizică a persoanelor. 42doit, de fapt, nu oferă nicio garanție cu privire la compatibilitatea echipamentelor și programelor (hardware și software) utilizate de utilizator cu Serviciul, deoarece toate verificările aferente sunt responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.
De asemenea, utilizatorul trebuie să utilizeze spațiul web, achiziționat eventual la 42doit, exclusiv pentru publicare pe site și nu ca un depozit, adică ca instrument pentru simpla depunere de fișiere și / sau videoclipuri / clipuri video și / sau material propriu și / sau, de asemenea, pot fi descărcate de pe alte site-uri.

E-MAIL COMERCIAL.
Diseminarea mesajelor comerciale este interzisă dacă nu puteți demonstra că:
• destinatarii și-au dat consimțământul prealabil de a primi e-mail prin intermediul unei proceduri expres de opt-in;
• procedurile de colectare a consimțământului includ instrumentele adecvate pentru a se asigura că persoana care acordă consimțământul este titularul adresei de e-mail pentru care a fost acordat consimțământul;
• dovada consimțământului destinatarului este păstrată într-o formă care poate fi produsă la cerere, cu sarcina de a primi solicitările pentru
în acest sens, să prezinte dovezi de consimțământ în termen de 72 de ore de la primirea cererii
de acelasi;
• se aplică proceduri care permit unui destinatar să-și retragă consimțământul, cum ar fi, de exemplu, un link în corpul e-mailului sau instrucțiuni pentru a răspunde cu cuvântul “Elimină” în linia de subiect și este capabil să să respecte retragerea consimțământului în termen de 48 de ore de la primire, informând destinatarii că revocarea consimțământului lor va fi procesată în cel mult 48 de ore;
• o adresă de e-mail de reclamație este întotdeauna evidențiată într-un loc vizibil în mod clar pe fiecare site web asociat e-mailului și mesajele trimise la adresa respectivă sunt găsite prompt.
Expeditorul e-mail-ului nu poate fi ascuns sub nici o formă.
Adresa de e-mail a expeditorului trebuie să apară în caroseria mesajului sau în rândul “De la” al e-mailului; aceste prevederi se aplică mesajelor trimise prin intermediul Serviciului sau mesajelor trimise de orice utilizator de către orice utilizator sau de către orice persoană din numele acestuia care se referă direct sau indirect la destinatarul unui site găzduit prin intermediul Serviciilor. În plus, nu va fi posibil să se utilizeze un serviciu de e-mail “terță parte” care nu aplică proceduri similare tuturor utilizatorilor săi. Aceste cerințe se vor aplica în aceeași măsură listelor de distribuție create de terți ca și cum lista ar fi fost creată de Utilizator.
42doit își rezervă dreptul de a verifica și de a monitoriza în orice moment respectarea dispozițiilor enumerate mai sus, de asemenea, solicitând informații de probă utilizând metoda de înscriere.
42doit poate suspenda transmiterea de e-mailuri care încalcă aceste prevederi.

SMART AUTHENTICATION -POLICY
Pentru a completa prevederile de mai sus, nu va fi posibil să trimiteți mesaje de e-mail care conțin conținut similar cu mai multe servere SMTP
două sute cincizeci (250) destinatari. Încercările de a eluda această limitare
prin crearea de conturi multiple sau prin orice alt mijloc va fi
ca o încălcare a acestei restricții.
42doit își rezervă dreptul de a suspenda transmiterea mesajelor care încalcă aceste prevederi. În plus, serviciile de corespondență pot fi suspendate sau întrerupte
dacă se constată o încălcare a acestui AUP, în conformitate cu condițiile generale de furnizare.

RELAȚIA MAILULUI
În general, transmisiile în masă sau transmisiile de informații comerciale prin e-mail nu sunt permise pentru un volum de peste 5.000 (cinci mii) de utilizatori pe zi
cu o medie de 250 de mesaje la fiecare 20 de minute. Dacă doriți să trimiteți mai mult de 5.000 de mesaje pe zi, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru mai multe informații.

TESTAREA VULNERABILITĂȚII
În nici un caz nu puteți încerca să examinați, să examinați, să pătrundeți sau să testați vulnerabilitatea sistemului de rețea sau să încălcați securitatea procedurilor 42doit sau a autentificării aferente, fie prin tehnici pasive sau invazive, fără consimțământul expres scris de 42doit, în același mod, va putea să desfășoare astfel de activități prin intermediul serviciului furnizat de rețelele și / sau informațiile furnizate de terțe părți fără acordul explicit al acestora.

NEWSGROUP, FORUM DE DISCUTARE, ALTE REȚELE
Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că conținutul mesajelor comerciale, al mesajelor de pe orice buletin informativ electronic, chat de grup sau alte forumuri la care participați, dar fără a se limita la grupurile IRC și USENET, va fi supus respectării legilor și reglementările în vigoare în materie. De asemenea, trebuie să respecte regulile oricărei alte rețele (rețea sau circuit) care accesează sau participă utilizând serviciile 42doit.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Este interzis să publicați, să transmiteți sau să stocați pe sau prin rețea și dispozitivele orice conținut sau link-uri spre conținut pe care le considerați în mod rezonabil:
• să constituie, să reprezinte, să promoveze, să promoveze sau să facă referire în vreun fel la conținuturile de pedofilie, rasism, fanatism sau pornografie care nu sunt incluse în reglementările în vigoare și sunt accesibile numai persoanelor de vârstă legală;
• aveți comportamente obsesive, persecutori, tulburare sau agresiune față de alți utilizatori de pe site sau de străini pe portal.
• să fie excesiv de violente, să încurajeze violența, să conțină amenințări, hărțuire sau discursuri de ură;
• să fie neloiale sau înșelătoare în ceea ce privește legile privind protecția consumatorilor din
orice jurisdicție, inclusiv scrisori în lanț și scheme piramidale;
• să fie defăimător sau să încalce confidențialitatea oamenilor;
• să creeze un risc pentru siguranța persoanei sau a sănătății, un risc pentru siguranța publică sau sănătatea publică, să compromită securitatea națională sau să interfereze cu investigațiile efectuate de autoritatea judiciară;
• dezvăluirea incorectă a secretelor comerciale sau a altor informații confidențiale sau de proprietate ale unor terțe părți;
• au scopul de a ajuta terții să eludeze drepturile de autor;
• încalcă drepturile de autor ale unor terțe părți, mărci comerciale, brevete sau alte drepturi de proprietate ale altora;
• să se refere (sau să prezinte legături) cu jocurile de noroc și / sau cazinourile online, să promoveze droguri ilegale, să încalce legile privind controlul exporturilor;
• să folosească site-ul în scop și / sau să promoveze activități ilegale cum ar fi: traficul de ființe umane, traficul de animale și / sau specii protejate, traficul ilegal și / sau protejat de plante, traficul cu toate speciile vii / non-vii / sau părți ale acestora sub protecția oricăror grade care le aparțin, traficul de arme, traficul de obiecte prețioase, traficul de obiecte sau componente artistice, istorice, arheologice și religioase;
• utilizarea site-ului 42doit în scopul și / sau promovarea unor activități ilegale cum ar fi: terorism, mafie, cămăși, extorcare, amenințare, șantaj, fraudă, fraudă, furt, trafic, de orice ordin și grad;
• să fiți altfel ilegal sau să solicitați un comportament ilegal în conformitate cu legile aplicabile în jurisdicția în cauză, Utilizatorul sau 42doit;
• să fie altfel dăunătoare, frauduloase sau să poată să inițieze acțiuni în justiție contra 42doit.
Pentru conținutul “publicat sau transmis” prin intermediul rețelei sau al infrastructurii, includeți conținut web, e-mailuri, chat-uri și orice alt tip de publicație sau
transmisie bazată pe Internet.
• să colecteze sau să stocheze date și informații de la alți utilizatori ai site-ului, dacă nu este specificat în mod expres.

MATERIAL PROTEJAT DIN COPYRIGHT
Este interzisă utilizarea rețelei 42doit pentru a descărca, publica, distribui, copia sau utiliza în orice fel orice lucrare de text, muzică, software, artă, imagine sau altă sursă protejată prin dreptul de autor, cu excepția cazului în care:
• a fost autorizată în mod expres de titularul dreptului;
• este altfel permisă de legile privind drepturile de autor aplicabile în jurisdicția relevantă.

DISPOZIȚII FINALE
Utilizatorul se angajează să comunice datele personale necesare pentru executarea completă și corectă a relației; de asemenea, garantează, pe propria răspundere personală și exclusivă, că datele menționate mai sus sunt corecte, actualizate și veridice și care ne permit să identificăm adevărata sa identitate. Utilizatorul se obligă să comunice 42doit orice variație a datelor furnizate, cu promptitudine și, în orice caz, nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile de la apariția variației menționate mai sus, și, de asemenea, să furnizeze, în orice moment, la cererea 42doit, dovada corespunzătoare a identității, domiciliului sau reședinței sale și, dacă este cazul, statutul său de reprezentant legal al persoanei juridice care solicită sau deține Serviciul.
După primirea comunicării menționate mai sus, 42doit poate solicita utilizatorilor o documentație suplimentară pentru a demonstra schimbările comunicate. În cazul în care Utilizatorul nu reușește să furnizeze comunicarea menționată sau documentația solicitată, în cazul în care a furnizat date care sunt false, nu sunt curente sau incomplete sau date care au motive, la discreția sa, să considerați astfel, 42 rezervă dreptul de a:
a) să refuze cererea trimisă de Utilizator cu privire la operațiunile care trebuie efectuate în legătură cu Serviciul;
b) suspendă serviciile cu efect imediat, fără notificare și fără termene;
c) anulează și / sau întrerupe, fără notificare, orice operațiuni de modificare a datelor asociate Serviciului;
d) rezolvați relația;
• utilizatorul acceptă că dacă adresele IP publice atribuite contului lor sunt inserate într-o listă neagră (baza de date a abuzului), cum ar fi cea găsită pe http://www.spamhaus.org, utilizatorul va fi încălcat automat aici. m
AUP; în consecință, 42 poate lua toate măsurile considerate adecvate pentru a-și proteja IP-ul, inclusiv suspendarea și / sau încetarea serviciului, indiferent dacă IP-urile au fost raportate / incluse într-o listă neagră din motive imputabile Utilizatorului;
• utilizatorul serviciului acceptă că datele stocate pe un sistem partajat poate fi pus în carantină sau șterse dacă datele menționate mai sus sunt infectate cu un virus sau în alt mod corupt, și au, la judecata de necontestat a 42doit, un potențial de a infecta sau deteriorarea sistem sau date ale altor utilizatori care sunt plasați pe aceeași infrastructură.
• Utilizatorul se angajează să respecte regulile pentru buna utilizare a resurselor de rețea denumite în mod obișnuit “Netiquette”.

SLA
• Nicio rambursare prevăzută de 42doit, atunci când este prezentă, va fi acordată pentru întreruperile de serviciu rezultate din încălcarea acestui document de informare.
• Orice document, fotografie, video, link, diverse informații, cont sau publicație, în general introduse în site-ul 42doit, pot fi anulate modificate sau suspendate de către manager din motive tehnice sau sociale sau din cauza comportamentului necorespunzător al utilizatorului. Aceste decizii incontestabile luate de 42doit vor fi aplicate fără nici un avertisment, autorizare sau rambursare pentru utilizatorul site-ului.
• 42doit își rezervă dreptul de a comunica poliției și organelor de supraveghere comportamentele ilegale identificate.
• 42doit nu are posibilitatea de a verifica conținutul publicat în cadrul acestuia. Utilizatorul care găsește conținuturi necorespunzătoare menționate mai sus sau că consideră că este incorect sau inadecvat este rugat să îl raporteze managerului.
• 42doit nu are posibilitatea să efectueze verificări ale publicațiilor incluse în acesta în limbile, idiomurile sau jargonele diferitelor origini geografice ale utilizatorilor.
• 42doit nu știe: obiceiurile, obiceiurile, orice localitate sau societatea mondială atinsă de serviciu, astfel că forma de control se va desfășura în conformitate cu legile, statutul și morala statului italian.
• Aceste note informative pot fi modificate și completate fără notificare sau notificare de către 42doit.

CERINTE LEGALE
• Textele, informațiile și alte date publicate pe acest site, precum și legăturile către alte site-uri prezente sunt doar cu scop informativ și nu presupun niciun caracter oficial.
• 42doit nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice erori sau omisiuni de orice fel și pentru orice tip de daune directe, indirecte sau accidentale rezultate din citirea sau utilizarea informațiilor publicate sau orice formă de conținut prezent pe site sau pentru acces sau utilizare din materialul conținut în alte site-uri.
• Prin acceptarea acestui formular de informare, utilizatorul declară: să fie de vârstă, să fie în deplinătatea facultăților sale intelectuale și psiho-fizice.
• Prin acceptarea acestui formular de informații, utilizatorul 42doit declară că nu ia nicio acțiune legală sau fiscală pentru comportamente care nu au legătură cu operatorul site-ului sau cauzate de terțe părți sau de alți utilizatori ai serviciului oferit de portal.
• Prin acceptarea acestui formular de informare, utilizatorul își declină orice responsabilitate pentru conținutul conținut.
• Prin acceptarea acestui formular de informare, utilizatorul declară că își asumă pe deplin și integral responsabilitățile sale legale, legale și penale care decurg din comportamentul său pe site-ul 42doit.
• Prin acceptarea acestui formular de informare, utilizatorul declară că respectă toate legile în vigoare atât în ​​Italia, cât și în propria țară. În caz de nerespectare a acestei obligații, utilizatorul are cunoștință de aplicarea măsurilor de precauție aferente și de furnizarea de către organele de drept.
Sancțiunile pot fi sub formă de: măsuri pecuniare, de precauție sau de detenție în conformitate cu reglementările în vigoare.
• Prin acceptarea acestui formular de informare, utilizatorul confirmă faptul că a citit, a înțeles și a acceptat toate regulamentele menționate anterior, fără excepție sau restricție. De asemenea, declară că își asumă pe deplin responsabilitatea pentru acțiunile și / sau comportamentele sale implementate pe site-ul web.

TINE MINTE! SUNTEM RESPONSABILI PENTRU ACȚIUNILE DUMNEAVOASTRĂ!
TRATAREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU COOKIES
Confidențialitate conform art. 13 din Decretul legislativ 196/2003
Prezenta notă informativă (“informativă”), predată simțurilor artei. 13 din Decretul legislativ nr. 196/2003 (Codul de protecție a datelor cu caracter personal – denumit în continuare “Codul”) se adresează celor care comunică datele lor personale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, prin utilizarea serviciilor web accesibile de pe acest site (“Website”).
Aceste informații reglementează metodele prin care 42doit.com.
colectează, stochează, utilizează, comunică sau tratează în alt mod datele personale colectate de utilizatorii site-ului (“Utilizatori”).
Expresia “Date personale” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, chiar indirect, prin trimitere la orice alte informații, inclusiv un număr de identificare personal (articolul 4 litera b).
42doit.com poate să modifice, să completeze sau să actualizeze periodic această declarație, luând în considerare orice modificări aduse legislației sau dispozițiilor aplicabile ale Garantului pentru protecția datelor personale (“Garant”) sau serviciilor oferite pe Site.
Modificările și actualizările fișei informaționale sunt aplicate și aduse în atenția tuturor părților interesate, de îndată ce acestea sunt adoptate, prin publicarea lor pe site-ul Web. În consecință, fiecare utilizator este invitat să acceseze periodic site-ul web pentru a verifica orice informații actualizate.

Link-uri HYPERTEXT
Site-ul poate include link-uri către alte site-uri terțe (“Link-uri”), considerate de interes pentru Utilizator. Prin conectarea la aceste site-uri, părăsiți acest site pentru a alege liber și pentru a accesa un site deținut de terți. Informațiile conținute în aceste site-uri sunt independente și nu se află sub controlul 42doit.com, care nu își asumă nicio responsabilitate în această privință, nici măcar în ceea ce privește prelucrarea datelor personale care ar putea apărea în astfel de circumstanțe. În consecință: (i) 42doit.com nu își asumă nicio responsabilitate și nici nu oferă nicio garanție cu privire la natura și conținutul site-urilor terțelor părți conectate la acest site prin Link-uri; (ii) această Declarație nu este aplicabilă sau nu are legătură cu prelucrarea datelor de către alte site-uri web, chiar dacă este consultată de Utilizator prin Link-uri; (iii) conectarea la site-uri terțe se face pe răspunderea exclusivă a utilizatorilor.

COLECTARE DE DATE
Datele personale ale utilizatorilor de 42doit.com (“Prelucrarea datelor”), stocate pe serverele sau partenerii lor, după cum se specifică mai jos, pot fi colectate în moduri diferite, și anume:
• furnizate direct de către Utilizator: toate datele personale introduse pe Site (pentru a naviga, a se înregistra ca Utilizator sau, în general, pentru orice alt motiv) sau au fost dezvăluite în timpul evenimentelor organizate sau la care participă 42doit.com sau în orice caz în care acestea sunt furnizate proprietarului site-ului prin orice mijloace direct de la utilizator (cum ar fi, de exemplu, completarea formularelor sau a corespondenței).
• colectate automat: datele personale colectate automat prin, dar fără a se limita la, c.d. “Cookie-urile” (așa cum sunt specificate mai bine în secțiunea de mai jos) sunt – de regulă – datele referitoare la navigarea utilizatorului.
Sistemele computerizate și procedurile software folosite pentru a opera Site-ul dobândesc, în timpul funcționării normale, unele date personale a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicație pe internet. În general, aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile interesate identificate, însă prin însăși natura lor ar putea permite, prin procesarea și asocierea cu datele deținute de terți, să se permită identificarea utilizatorilor.
Această categorie de date personale include adrese IP, nume de domenii, computere utilizate de Utilizatori care se conectează la Site, adrese în URI (identificator unic al resurselor) notarea resurselor solicitate, ora solicitării, metoda folosită la trimiterea solicitării, mărimea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (succes, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul IT al utilizatorului.
Aceste date sunt utilizate în principal pentru a obține informații statistice privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea sa corectă.
Datele ar putea fi, de asemenea, folosite pentru a stabili responsabilitatea în cazul unor infracțiuni computerizate ipotetice împotriva site-ului.

COOKIES
42doit.com, prin site-ul său web, utilizează cookie-uri pentru a face experiența de navigare cât mai aproape de dorințele și nevoile utilizatorilor, precum și pentru a face mai accesibil conținutul web consultat de către aceștia.
Este datorită cookie-urilor că este posibil să se garanteze o navigare mai ușoară și o mai mare ușurință și intuiție a utilizării site-ului.
Fișierele cookie sunt, de fapt, fișiere text mici, care conțin un “pachet de informații”, pe care Site-ul le trimite Terminalului Utilizatorului (de obicei în browser) unde sunt stocate, apoi este transmis înapoi la același Site, în aceeași sesiune sau în vizitele ulterioare ale aceluiași utilizator. În general, cookie-urile atribuie un număr unic Utilizatorului; cu toate acestea, acest număr nu are sens în afara site-ului pe care a fost atribuit.
Fișierele cookie pot fi stocate numai pentru timpul de utilizare a unui anumit site (adică cookie-uri de sesiune) sau pentru o perioadă mai lungă de timp independentă de sesiune (adică cookie-uri persistente).
De regulă, cookie-urile permit proprietarului site-ului să stabilească sectoarele și conținutul cel mai vizitat sau vizualizat al site-ului, pentru a le adapta la dorințele utilizatorilor și, în același timp, pentru a îmbunătăți serviciile oferite, dar fără a se limita la a face comunicarea personalizată a Utilizatorilor și interesele aferente.
Tipurile de cookie-uri utilizate de Site sunt:
• la. Cookie-urile necesare și funcționale pentru navigare;
• b. Terță parte.

COOKIES NECESARE PENTRU BROWSING:
Acestea sunt cookie-urile esențiale pentru funcționarea corectă și vizibilitatea site-ului, permițându-vă să navigați utilizând caracteristicile esențiale.
Aceste cookie-uri nu colectează informații despre Utilizatori care ar putea fi utilizați în scopuri de marketing.
Cookie-urile necesare servesc, printre altele: (i) să rețină datele utilizatorilor de pe diferite pagini în timpul unei sesiuni de navigare a browserului; (ii) să vizualizeze conținutul în limba aleasă la fiecare acces, recunoscând din ce țară se conectează utilizatorul (și amintesc această setare în viitorul acces).
Cookie-uri funcționale pentru navigare:
Acestea sunt cookie-uri care permit proprietarului site-ului să facă utilizarea Site-ului mult mai ușor pentru utilizator.
Acestea permit identificarea utilizatorilor care s-au conectat la Site, evitând introducerea datelor noi la fiecare nouă sesiune de navigare.
Aceste cookie-uri vizează facilitarea și accelerarea utilizării acestora.

LOCUL, MODUL DE PROCESARE A DATELOR ȘI SUBIECTELE CĂRORA CARE DATELE POT FI COMUNICATE
Prelucrarea datelor este în mod normal efectuată la sediul proprietarului site-ului.
Datele personale sunt prelucrate de 42doit.com și / sau terțe părți, selectate cu atenție pentru fiabilitatea și competența lor și cărora le pot fi comunicate dacă este necesar sau potrivit pentru desfășurarea activităților care țin de scopurile stabilite în această Comunicare .
În plus, datele cu caracter personal pot fi divulgate companiilor aparținând grupului de companii al proprietarului site-ului, care, în orice caz, au o politică de confidențialitate compatibilă cu cea a proprietarului site-ului, cu condiția ca în Italia sau într- țară a Uniunii Europene. În orice alt caz, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, datele cu caracter personal nu sunt transferate și / sau divulgate unor terțe părți.
Lista exactă a subiecților cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal, în timp real, poate fi găsită la sediul social al proprietarului site-ului.
Datele personale sunt prelucrate, în conformitate cu obligațiile și garanțiile furnizate de Cod, atât în ​​formă analogă, cât și cu sistemele informatice de către personalul nostru (angajați sau terți), pentru timpul strict necesar pentru atingerea obiectivelor pentru care sunt colectate .
Se observă măsuri de securitate specifice pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilegală sau incorectă.
Imediat ce datele personale nu mai sunt necesare în scopurile menționate în această Comunicare, 42doit.com prevede anularea lor, cu excepția cazului în care legea prevede obligații de stocare sau că Utilizatorul nu a consimțit tratamentul pentru o perioadă mai lungă de timp sau păstrați-le în alte scopuri.
Scopul prelucrării și natura consimțământului

42DOIT.COM PROCESE DATE PERSONALE EXCLUSIV PENTRU ULTIMELE SCOPURI:
• 1. scopuri legate de utilizarea serviciilor oferite de 42doit.com
și să îndeplinească toate obligațiile contractuale stabilite cu Utilizatorul;
• 2. scopuri statistice, studii de piață, trimiterea de materiale informative și de publicitate, notificarea inițiativelor promoționale și a ofertelor comerciale și a altor servicii de informare cu privire la activitatea proprietarului site-ului;
• 3. definiți profilul utilizatorilor săi pentru a personaliza și personaliza ofertele comerciale.

DREPTURILE UTILIZATORILOR
Conform art. 7 din Cod, fiecare Utilizator are dreptul de a obține confirmarea conservării de către proprietarul site-ului a datelor cu caracter personal care îi privesc și comunicarea lor în formă inteligibilă. Mai exact, fiecare utilizator are dreptul de a obține indicația:
• 1. de origine a datelor personale;
• 2. scopurile și metodele de prelucrare;
3. Modalitățile prin care uneltele electronice și IT prelucrează datele personale;
• 4. din datele de identificare a operatorului de date, a prelucrătorilor de date (sau a reprezentantului desemnat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Cod);
• 5. dintre subiecții sau categoriile de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre ele ca reprezentanți desemnați pe teritoriul statului, directori sau agenți.

În plus, fiecare utilizator are dreptul să obțină:
• 1. actualizarea, rectificarea sau, atunci când este interesată, integrarea datelor;
2. anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară pentru scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;
• atestarea că operațiunile menționate la lit. a) și b) au fost aduse la cunoștință, inclusiv în ceea ce privește conținutul lor, celor cărora le-au fost comunicate sau difuzate datele, cu excepția cazului în care această îndeplinire este se dovedește imposibilă sau implică utilizarea unor mijloace vădit disproporționate față de dreptul protejat.
Utilizatorul are, de asemenea, dreptul de a se opune, integral sau parțial:
• 1. din motive legitime, prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, chiar dacă este relevant pentru scopul colectării;
• 2. la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc în scopul trimiterii materialelor publicitare sau de vânzare directă sau pentru realizarea cercetării de piață sau a comunicării comerciale.
Cererile menționate în punctele anterioare trebuie adresate procesatorului de date (după cum se indică în paragraful următor) prin e-mail, poștă obișnuită sau scrisoare recomandată trimisă proprietarului site-ului.

CONTROLUL DATELOR ȘI PROCESORUL DE DATE
Controlorul de date este Dynamica s.a.s.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com