POLİTİKA VE YASAL DÜŞÜNCELER

POLİTİKA VE YASAL DÜŞÜNCELER
ARKA FON
Bu AUP’a uyulmaması, Hizmetin derhal askıya alınması veya durdurulmasına (ilgili tedarik koşullarına uygun olarak) yol açacaktır.
Bu belgenin içeriğiyle ilgili tüm bilgi talepleri, https://42doit.com adresinden özel bir bilet açarak ele alınmalıdır.

İHLALLERİ
Ağ ve yasadışı hizmetleri, yasadışı, küfürlü veya sorumsuz davranışlarda bulunmak ve / veya bunları teşvik etmek için kullanmak; bunlara aşağıdakilerin de dahil olduğu yasaklanmıştır:
• Bir sistemin savunmasızlığını soruşturma, inceleme veya test etmeye yönelik girişimler de dahil olmak üzere verilerin, sistemlerin veya ağların yetkisiz erişime veya yetkisiz kullanımına veya
sistem veya şebeke sahibinin açık izni olmaksızın bir ağa bağlanmamak veya güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek.
• Hizmetin korsan yazılım, çatlaklar, keygeneratörler, seri yayınlar, DOS saldırıları da dahil olmak üzere her tür siber saldırı, saldırı, saldırı, virüsleri veya diğer zararlı bileşenleri veya bir iletim sistemini aşırı yüklemeye yönelik kasıtlı girişimlerde bulunamaz.
• Kullanıcının veya diğer müşterilerin hizmet kalitesini etkileyen programlama faaliyetleri ve / veya kullanım yöntemleri sonucunda tehlike ve / veya istikrarsızlık ve / veya teknik nitelikteki diğer sorunlar yaratmak, 42’inci ve / veya üçüncü taraflara.
• Veri konusunun rızası olmaksızın (sınırlama olmaksızın, spam, kimlik avı, internet dolandırıcılığı, şifre hırsızlığı, örümcek gibi) e-posta adreslerinin, isimlerin veya diğer tanımlayıcıların toplanması veya kullanılması.
• Bilgi sahibinin izni olmaksızın üçüncü parti bilgilerin toplanması veya kullanılması.
• E-posta veya haber grupları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yanlış, yanıltıcı, yanıltıcı bilginin kullanılması ve / veya yayılması.
• Kullanıcılar hakkında dolandırıcılıkla bilgi toplayan veya kullanıcılarla ilgili bilgileri yasa dışı bir şekilde ileten yazılım dağıtım hizmetinin kullanılması.
• Hizmet dağıtımı için servisin kullanılması c.d. “Adware”: (1) kullanıcının yazılımın niteliğine ilişkin açık ve net bir şekilde görülebilecek bir uyarı temelinde yazılımın indirilmesi ve kurulmasına ilişkin açık iznine sahip olması; (2) bunlar, ana işletim sistemlerinde bulunan (örneğin, Microsoft “reklam / kaldır” gibi), bu amaç için standart araçlar kullanan, kolayca çıkarılabilir bir yazılımdır.
• Ağda mevcut olan ve servisin veya altyapının istikrarı bozulmasına neden olan uygulamaların kurulması.
• Sağlanan hizmetler vasıtasıyla 42oit imajın kamuoyuna zararlı (grafiksel veya metinsel) bilgi sunun.
• Geçerli mevzuatın gerektirdiği şekilde kimliklerin düzgün bir şekilde bakımı yapılmaksızın adsız iletişim sistemleri sunmak için 42doit Servislerini kullanın; örneğin c.d. “TOR” veya “anonimleştirici”.

SİSTEM KAYNAKLARININ KULLANIMI
Kullanıcı hizmeti, servislerin normal çalışmasına müdahale edecek veya sistem kaynaklarının uygunsuz şekilde kullanılmasını engelleyecek şekilde, örneğin performans kapasitesini doymuş yazılım kullanımı gibi kullanma olanağına sahip olmayacaktır. paylaşılan platformda (ör. bulut, barındırma, e-posta vb.) ağa, disk sistemine ve CPU’ya uzun süreler için değilse, 42oit tarafından sağlanan hizmetler için atanmış biçimde.
Bu koşullar altında, 42doit, bu tür uygun olmayan kullanımın, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak, diğer kullanıcıların kullanımı ile çakışması durumunda normallik seviyesini geri yüklemek için istekte bulunabilir.
Kullanıcı, hatalı veya homolog olmayan ekipmanı Avrupa standartlarına göre kullanmamayı veya şebekenin bütünlüğüne zarar verebilecek ve / veya Servisleri rahatsız edebilecek ve / veya kişilerin fiziksel güvenliği için risk oluşturabilecek arızalar sunmayı taahhüt eder. Aslında, ilgili tüm kontroller yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır, çünkü kullanıcı tarafından Hizmet tarafından kullanılan donanım ve programların (donanım ve yazılımın) uyumluluğu konusunda herhangi bir garanti vermez.
Ayrıca, kullanıcı muhtemelen 42oit’te satın alınan web alanını yalnızca web sitesinde yayınlanmak üzere depo olarak değil, yalnızca dosyaların ve / veya videoların / videoların ve / veya kendi materyalinin dosyalanması için bir araç olarak kullanmalıdır ve / veya diğer sitelerden indirilebilir.

TİCARİ E-POSTA.
Şunları gösteremiyorsanız, ticari mesajların yayılması yasaktır:
• alıcılar, açık bir tercih prosedürüyle e-posta almak için önceden izin vermişlerdir;
• rıza toplama prosedürleri, rızasını veren kişinin rızanın alındığı e-posta adresinin sahibi olduğu konusunda gerekli araçları içerir;
• Alıcının rızasının kanıtı, istek üzerine kolayca üretilebilecek bir formda tutulur ve 42oit talepleri kabul etme yükü
bu bağlamda, talebin alındığı tarihten itibaren 72 saat içinde rıza gösterme
Aynı şey;
• Alıcının, örneğin e-postanın gövdesindeki bir bağlantı veya konu satırındaki “Kaldır” kelimesiyle cevap vermek için talimatlar gibi bir alıcının onayını geri almasına izin veren prosedürler uygulanır; alındıktan sonraki en geç 48 saat içinde, izinlerin kaldırılmasına en geç 48 saat içinde başlanacağını alıcılara bildiren 48 saat içinde onayın geri çekilmesine uymak;
• Bir şikayet e-posta adresi, e-posta ile ilişkili her web sitesinde açıkça görünür bir yerde her zaman vurgulanır ve o adrese gönderilen mesajlar derhal bulunur.
E-postanın göndereni herhangi bir biçimde gizlenemez.
Gönderenin e-posta adresi mesajın gövdesinde veya e-postanın “Kimden” satırında görünmelidir; bu hükümler, Hizmet yoluyla gönderilen iletilere veya Hizmetler aracılığıyla barındırılan bir sitenin alıcısına doğrudan veya dolaylı olarak kimin adına veya kullanıcı adına gönderdiği herhangi bir şebekeden gönderilen iletilere uygulanır. Ayrıca, tüm kullanıcılarına benzer prosedürleri uygulamayan bir “üçüncü taraf” e-posta hizmeti kullanmak mümkün olmayacaktır. Bu gereklilikler, üçüncü taraflar tarafından oluşturulan dağıtım listelerine, aynı şekilde, kullanıcı tarafından oluşturulmuş gibi uygulanır.
42doit, opt-in yöntemini kullanarak örnek bilgi istemek suretiyle, yukarıda listelenen hükümlere uyumu her zaman kontrol etme ve izleme hakkını saklı tutar.
42doit, bu hükümleri ihlal eden e-postaların iletimini askıya alabilir.

SMTP YETKİLENDİRME-YARDIM
Yukarıdaki hükümleri tamamlamak için, benzer içerikleri içeren e-posta mesajlarını SMTP sunucularından birinden fazlasına göndermek mümkün olmayacaktır
iki yüz elli (250) alıcı. Bu sınırlamayı önleme girişimi
birden çok hesap oluşturarak veya başka yollarla
Bu kısıtlamanın ihlali anlamına gelmektedir.
42doit, bu hükümleri ihlal eden mesajların iletimini askıya alma hakkını saklı tutar. Ayrıca, posta hizmetleri askıya alınabilir veya kesilebilir
bu AUP’ın ihlali tespit edildiğinde, genel tedarik şartlarına uygun olarak.

MAIL RÖLESİ
Genel olarak, günde 5000’den (beş bin) fazla kullanıcı hacmi için toplu iletim veya e-posta yoluyla ticari bilgi iletişimleri için izin verilmez
Her 20 dakikada bir ortalama 250 mesajla. Günde 5.000’den fazla mesaj göndermek isterseniz, lütfen daha fazla bilgi için destek ekibimizle iletişime geçin.

ZARARLI SINAV TESTİ
42doit ağ sisteminin hassasiyetini soruşturma, inceleme, nüfuz etme veya test etme veya 42doit’in veya ilgili doğrulama prosedürlerinin güvenliğini, ya pasif veya invaziv tekniklerle, 42doit’in açık rızası olmadan ihlal etmeyeceksiniz, aynı şekilde, bu faaliyetleri üçüncü şahısların ağlarına ve / veya açık izni olmadan verdiği hizmet vasıtasıyla yürütebilecektir.

NEWSGROUP, TARTIŞMA FORUMU, DİĞER AĞLAR
Kullanıcı, ticari mesajların, herhangi bir elektronik bülten tahtasındaki mesajların, grup sohbetinin veya IRC ve USENET gruplarına katılan ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer forumların içeriğinin yasalara ve koşullara uyacağını kabul eder ve kabul eder. konuyla ilgili yürürlükte olan düzenlemeler. Ayrıca, aynı, 42adet hizmetlerine erişen veya ona katılan diğer ağların (ağ veya devrenin) kurallarına uymalıdır.

KONUŞMA İÇERİĞİ
Ağ üzerinden veya ağ üzerinden yayın yapmak, iletmek veya depolamak yasaktır ve cihazlar makul olarak kabul ettiği içeriğe herhangi bir içerik veya içerik bağlar:
• Yürürlükteki yönetmeliklere ve yalnızca yasal yaştaki kişilere erişime açık olmayan pedofili, ırkçılık, fanatizm ya da pornografi içeriğini herhangi bir şekilde teşkil etmek, temsil etmek, teşvik etmek ya da bunlara göndermek;
• Saplantı davranışları, zulüm görenleri, siteye giren diğer kullanıcılara yönelik takip veya zorbalığa maruz kalma veya portala yabancıları bulma.
• Şiddet uyandırmak, aşırı şiddet uyandırmak, tehdit, taciz veya nefret dolu konuşmalar yapmak;
• Tüketici koruma yasalarıyla ilgili haksız veya aldatıcı olun.
Zincir mektupları ve piramit şemaları da dahil olmak üzere herhangi bir yetki;
• hakaret veya insanların gizliliğini ihlal etmek;
• Kişinin veya sağlığın güvenliği, kamu güvenliği veya halk sağlığı için bir risk oluşturmak, ulusal güvenliği tehlikeye atmak veya adli makam tarafından soruşturmalara müdahale etmek için bir risk oluşturmak;
• üncü şahısların ticari sırlarını veya diğer gizliliklerini veya mülkiyet bilgilerini uygunsuz şekilde ifşa etmek;
• üçüncü şahıslara telif haklarını önleme yönünde yardım etmek;
• başkalarının üçüncü şahısların, ticari markaların, patentlerin veya diğer mülkiyet haklarının ihlal edilmesi;
• Kumar oynameye ve / veya kumarhanelere başvurmak (veya mevcut bağlantıları yapmak), yasadışı uyuşturucuları teşvik etmek, ihracat kontrol yasalarını ihlal etmek;
• insan ticareti, hayvan ticareti ve / veya korunan türler, yasadışı ve / veya korunan bitki kaçakçılığı, tüm canlı / canlı olmayan türlerin ticareti gibi yasadışı faaliyetlerin amacı ve / veya gayri menfaatlerini teşvik etmek için site 42doit’i kullanın / veya ait oldukları derecelerde koruma, silah ticareti, kıymetli evrak ticareti, nesnelere veya sanatsal, tarihi, arkeolojik ve dini unsurlara yönelik ticaret;
• Terör, mafya, tefeci, gasp, tehdit, şantaj, dolandırıcılık, dolandırıcılık, hırsızlık, kaçakçılık, yalvarma, geri dönüşüm, çalınan mallar, yolsuzluk, fahişelik vb. Yasadışı faaliyetleri amaçlayan ve / veya site 42doit’ini kullanın. herhangi bir düzen ve dereceden;
• İlgili yargı alanında, Kullanıcı’da veya 42. Yasada uygulanan kanunlara göre yasadışı veya yasadışı davranışlar istemek;
• Aksi takdirde zararlı, hileli veya 42’inci davaya karşı yasal işlemler yapabilir.
Ağ veya altyapı yoluyla “yayınlanan veya iletilen” içerik için, web içeriği, e-postalar, sohbetler ve başka herhangi bir yayın türü veya
İnternet tabanlı iletim.
• Açıkça belirtilmediği sürece sitenin diğer kullanıcılarından veri ve bilgi toplayın veya saklayın.

TELİF HAKKINDAN KORUYAN MALZEME
Metin, müzik, yazılım, sanat, resim veya diğer telif hakları ile korunan herhangi bir eseri herhangi bir şekilde indirmek, yayınlamak, dağıtmak, kopyalamak veya kullanmak için 42doit ağını kullanmak yasaktır;
• hak sahibi tarafından açıkça yetkilendirilmiş;
• Aksi takdirde, ilgili yargı alanındaki geçerli telif hakkı yasalarına izin verilir.

NİHAİ HÜKÜMLER
Kullanıcı, ilişkinin tam ve doğru olarak uygulanması için gerekli olan kişisel verilerini harekete geçirmek üzere iletişim kurmayı taahhüt eder; aynı zamanda, kişisel ve münhasır sorumluluğu altında sözü geçen verilerin doğru, güncel ve doğru olduğunu ve gerçek kimliğini tespit etmemizi garanti eder. Kullanıcı, sağlanan verilerin herhangi bir varyasyonunu derhal ve her durumda, yukarıda bahsedilen varyasyonun meydana gelmesinden itibaren en geç on beş (onbeş) gün içinde olmamayı ve ayrıca herhangi bir zamanda, 42oit talep üzerine, yeterli kanıtı sağlamayı taahhüt eder ikametgahı veya ikametgahı ve gerektiğinde Hizmet talep eden veya tevdi eden tüzel kişiliğin yasal temsilcisi statüsünü belirtir.
Sözkonusu iletişimi aldıktan sonra, 42doit iletilen değişiklikleri göstermek için kullanıcıya ek belgeler talep edebilir. Kullanıcı, söz konusu iletişimi veya gerekli dokümantasyonu 42değiştirmeye yetmezse veya geçerli veya eksik olmayan sahte veya usulsüz verileri sunması halinde, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, kendi takdirine bağlı olarak böyle düşünün, 42doit aşağıdakileri yapma hakkını saklı tutar:
a) Hizmete atıfta bulunularak yerine getirilecek işlemlerle ilgili olarak Kullanıcı tarafından gönderilen talebi reddetmek;
b) Hizmetleri derhal ve önceden haber vermeksizin askıya alacak ve süresiz olarak askıya alacaktır;
c) Hizmetle ilişkili verileri değiştirmek için herhangi bir işlem yapılmadan iptal ve / veya kesinti yapmak;
d) ilişkiyi çözmek;
• kullanıcı, hesaplarına atanan genel IP adresleri http://www.spamhaus.org’da bulunan gibi bir kara listeye (istismarın veritabanı) eklenirse, kullanıcı burada otomatik olarak ihlal edilecektir. m
KKP; Dolayısıyla, IP’lerin Kullanıcıya atfedilen sebeplerden dolayı bir kara listeye bildirilip bildirilmediğine bakılmaksızın, IP’nin korunması için uygun gördüğü tüm önlemleri alabilir; buna, hizmetin askıya alınması ve / veya fesih edilmesi dahildir;
• Hizmetin kullanıcısı, paylaşılan bir sistemde depolanan verilerin bir virüs bulaştırılmış veya başka bir şekilde bozulmuş olması durumunda karantinaya alınabileceğini veya silinebileceğini kabul eder ve tartışılmaz yargılama sonucunda, bir virüsün bulaşmasına veya zarar görmesine neden olabilir. sistem veya aynı altyapıya yerleştirilen diğer kullanıcıların verileri.
• kullanıcı, yaygın olarak “Netice” olarak adlandırılan ağ kaynaklarının iyi kullanılması kurallarını gözlemlemeyi taahhüt eder.

SLA
• Bu bilgi belgesinin ihlalinden kaynaklanan hizmet kesintileri için 42doit tarafından öngörülen herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır.
• Genel olarak 42’inci bölgede yer alan herhangi bir belge, fotoğraf, video bağlantısı, çeşitli bilgiler, hesap veya yayın, teknik veya sosyal nedenlerle veya kullanıcının uygunsuz davranışı nedeniyle yöneticiye iptal edilebilir veya askıya alınabilir. 42doit tarafından alınan bu tartışılmaz kararlar sitenin kullanıcısına hiçbir uyarı, yetki veya geri ödeme yapılmaksızın uygulanacaktır.
• 42doit belirlenen yasadışı davranışları polise ve denetleyici organlara bildirme hakkını saklı tutar.
• 42doit’in içinde yayınlanan içeriği kontrol etme imkanı yoktur. Yukarıda bahsedilen uygunsuz içeriği bulan veya yanlış veya yetersiz olarak değerlendiren kullanıcıdan yöneticiye bildirmesi istenir.
• 42doit’in, kullanıcıların çeşitli coğrafi kökenlerinin dilleri, deyimleri veya jargonlarında yer alan yayınlarla ilgili herhangi bir kontrol yapma imkanı yoktur.
• 42doit bilmiyor: gümrük, gümrük, hizmetin ulaştığı herhangi bir yerel ya da dünya toplumu, bu nedenle kontrol şekli İtalyan devletin kanunlarına, tüzüğüne ve ahlakına göre yürütülecektir.
• Bu bilgi notları, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir veya tamamlanabilir.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
• Bu sitede yayınlanan metinler, bilgiler ve diğer veriler ile mevcut diğer sitelere bağlantılar sadece bilgi amaçlıdır ve herhangi bir resmi nitelikte değildir.
• 42değer herhangi bir hata veya eksiklikten dolayı ve yayınlanan bilgilerin okunduğundan veya kullanılmasından veya sitede bulunan herhangi bir içeriğin veya erişim veya kullanımdan kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı veya kaza sonucu hasar için sorumluluk kabul etmez Diğer sitelerde bulunan materyalin
• Kullanıcı, bu bilgi formunu kabul ederek: Yaşlı olmak için, entelektüel ve psiko-fizikî fakültelerinde dolaşmaya karar verir.
• Bu bilgi formunu kabul ederek, 42doit kullanıcısı, site operatörüyle ilgisi olmayan veya üçüncü kişilerin veya portal tarafından sunulan hizmetin diğer kullanıcılarının neden olduğu davranış için herhangi bir yasal veya vergi davası açmamayı beyan eder.
• Bu bilgi formunu kabul ederek, kullanıcı içerdiği içeriklerden sorumluluk kabul etmez.
• Kullanıcı, bu bilgi formunu kabul ederek, 42. geçit web sitesinde kendi davranışlarından doğan yasal, hukuki ve cezai sorumluluklarını tamamen ve tamamen üstlendiğini beyan eder.
• Kullanıcı, bu bilgi formunu kabul ederek hem İtalya’da hem de kendi ülkesinde geçerli olan tüm yasalara saygı göstermeyi beyan eder. Bu görevin yerine getirilmemesi durumunda, kullanıcı ilgili ihtiyati tedbirleri alma ve yasal organların sağlanmasından haberdardır.
Cezalar şu şekildedir: mevcut düzenlemelere göre maddi, manevi veya gözaltı.
• Kullanıcı, bu bilgi formunu kabul ederek, istisnasız veya kısıtlama olmaksızın belirtilen tüm düzenlemeleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini onaylar. Aynı zamanda, web sitesinde uygulanan eylemleri ve / veya davranışları için sorumluluk üstlendiğini de beyan eder.

HATIRLAMAK! EYLEMLERİNİZİN SADECE SORUMLU SİZE VAR!
KİŞİSEL BİLGİ BİLGİLERİNİN COOKIES ÜZERİNE TEDAVİ
Sanat eseri uyarınca Gizlilik Bildirimi. 196/2003 Yasama Kararnamesi 13’ünden
Mevcut bilgi notu (“Bilgilendirici”), sanatın duyularına teslim oldu. Yasama kararnamesinin 13’ü n. 196/2003 (Kişisel Veri Koruma Kanunu – bundan böyle “Kod”) kişisel verileri bu siteden (“Web Sitesi”) erişilebilen web servislerini kullanarak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iletenlere gönderilir.
Bu bilgi, 42doit.com’un yaptığı yöntemleri düzenler.
Site’nin kullanıcıları tarafından toplanan kişisel verileri (“Kullanıcılar”) toplar, depolar, kullanır, iletir veya başka şekillerde davranır.
“Kişisel Veriler” ifadesi, bir kişisel kimlik numarası (Madde 4, b harfi, Kod) da dahil olmak üzere, başka herhangi bir bilgiye atıfta bulunarak, dolaylı olarak tanımlanmış veya tanımlanabilen, doğal bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgiyi ifade eder.
42doit.com, Kişisel Verilerin Korunması için Garantör’ün (“Garantör”) veya Sitede sunulan hizmetlerin veya mevzuatın herhangi bir değişikliği göz önüne alındığında, bu Beyanatı değiştirebilir, ekleyebilir veya periyodik olarak güncelleyebilir.
Bilgi Sayfasındaki değişiklikler ve güncellemeler, ilgili tüm tarafların kabul edildikleri anda Web sitesinde yayınlayarak uygulanması ve dikkatinin getirilmesi sağlanmaktadır. Sonuç olarak, her kullanıcı, güncellenmiş bilgileri doğrulamak için periyodik olarak Web Sitesine erişmeye davet edilir.

HİPERTEKT LİNKLER
Site, Kullanıcı’nın ilgisini çektiği düşünülen diğer üçüncü taraf sitelerine (“Bağlantılar”) bağlantılar içerebilir. Bu sitelere bağlanarak, bu siteyi ücretsiz olarak terk edersiniz ve üçüncü şahıslara ait bir siteye erişirsiniz. Bu sitelerde yer alan bilgiler bağımsızdır ve 42doit.com’un kontrolü dışındadır; bu koşullar altında oluşabilecek Kişisel Verilerin herhangi bir işleme tabi tutulması için bile bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Sonuç olarak: (i) 42doit.com, Bağlantılar vasıtasıyla bu Siteye bağlı herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriği ve içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez veya herhangi bir garanti vermez; (ii) Bu Bildirim, Link yoluyla Kullanıcı tarafından istendiği hallerde, diğer web siteleri tarafından verilerin işlenmesi ile ilgili veya ilgili değildir; (iii) Üçüncü şahıs sitelerine bağlantı, Kullanıcıların sorumluluğunda gerçekleşir.

VERİ KOLEKSİYONU
42doit.com’un Kullanıcılarının Kişisel Verileri (“Veri İşleme”), aşağıda belirtilen şekilde kendi sunucularında veya ortaklarında depolanır, yani farklı şekillerde toplanabilir:
• doğrudan Kullanıcı tarafından sağlanır: Siteye girilen (Kullanıcıya gözatmak, başka nedenlerle kayıt olmak veya genel olarak başka nedenlerle kayıt yaptırmak için) Siteye girilen tüm Kişisel Veriler 42doit.com tarafından düzenlenen veya katılan etkinlikler sırasında veya herhangi birinde durumda, sitenin sahibine doğrudan Kullanıcı’dan herhangi bir yöntemle (örneğin, formların veya yazışmaların tamamlanması gibi) sağlanmaktadır.
• otomatik toplanan: Kişisel Veriler c.d. ile otomatik olarak toplanır, ancak bunlarla sınırlı değildir. “Çerezler” (aşağıdaki bölümde daha iyi belirtildiği gibi) – kural olarak – Kullanıcının dolaşımıyla ilgili verilerdir.
Siteyi işletmek için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal çalışma sırasında, iletim, internet iletişim protokollerinin kullanımında örtüşen bazı Kişisel Verilerin elde edilmesini sağlar. Bu bilgi, genellikle, tanımlanmış ilgili taraflarla ilişkilendirilmek üzere toplanmaz, ancak doğası gereği, üçüncü taraflar tarafından tutulan verilerle işlenip bir araya getirilerek kullanıcıların tanımlanmasına izin verilebilir.
Bu Kişisel Verilerin kategorisi, IP adresleri, alan adları, Siteye bağlanan Kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarlar, istenen kaynakların URI’sinde (uniform resource identifier) ​​gösterilen adresler, talebin süresi, talebi gönderirken kullanılan yöntem, yanıt olarak elde edilen dosyanın boyutu, sunucu tarafından verilen yanıtın durumunu (başarı, hata vb.) ve işletim sistemiyle ve kullanıcının IT ortamıyla ilgili diğer parametreleri gösteren sayısal kod.
Bu veriler esas olarak Web Sitesinin kullanımı hakkında istatistiki bilgi edinmek ve doğru işleyişini kontrol etmek için kullanılır.
Veriler, Siteye karşı gerçekleştirilen varsayımsal bilgisayar suçlarında sorumluluğu saptamak için de kullanılabilir.

Çerezler PC
Web sitesi aracılığıyla 42doit.com, tarama deneyimini kullanıcıların dilek ve ihtiyaçlarına olabildiğince yakınlaştırmak ve onlarla istişare içinde olan daha erişilebilir web içeriği sağlamak için çerezleri kullanır.
Çerezler sayesinde, web sitesinin daha kolay navigasyon ve daha kolay kullanım ve sezgiselliğini garanti etmek mümkündür.
Çerezler, aslında Sitenin Kullanıcı terminaline (genellikle tarayıcıda) gönderdiği, daha sonra aynı Siteye geri gönderilmek üzere, aynı oturumda gönderilen bir “bilgi paketi” içeren küçük metin dosyalarıdır veya sonraki oturumlarda aynı Kullanıcı tarafından yapılan ziyaretler. Çerezler, genellikle, Kullanıcıya benzersiz bir numara atar; Bununla birlikte, bu numara, atandığı Sitede dışında anlamsızdır.
Çerezler, yalnızca belirli bir sitenin (yani, oturum çerezleri) kullanım süresi boyunca veya oturumdan bağımsız olarak daha uzun süre saklanabilir (yani, kalıcı çerezler).
Kural olarak, çerezler, site sahibinin, sitenin hangi sektörleri ve en çok ziyaret edilen veya görüntülenen içeriklerini kullanıcıların isteklerine uyarlamak için ve aynı zamanda sunulan hizmetleri iyileştirmek için kurmalarına izin verir; ancak bununla sınırlı olmamakla birlikte Kullanıcıların ve ilgili çıkarlarının özelleştirilmiş iletişimi.
Site tarafından kullanılan çerez türleri şunlardır:
• için. Çerezler gerekli ve navigasyon için işlevsel;
• b. Üçüncü parti çerezleri.

BROWSING İÇİN GEREKLİ OLAN COOKIES:
Bunlar, sitenin doğru çalışması ve görünürlüğü için gerekli temel çerezlerdir ve önemli özellikleri kullanarak gezinmenize olanak tanır.
Bu çerezler, pazarlama amacıyla kullanılabilecek Kullanıcılar hakkında bilgi toplamaz.
Gerekli çerezler, diğerlerinin yanı sıra şunları yapmakta: (i) bir tarayıcı gözatma oturumunda çeşitli sayfalardaki Kullanıcıların verilerini hatırlamak; (ii) kullanıcıların hangi ülkeden bağlandığını tanıyan ve gelecekteki erişimde bu ayarı hatırlayarak, her erişimde seçilen dilde içeriği görüntüleyin.
Gezinme için işlev gören çerezler:
Bunlar, site sahibinin Siteyi kullanıcı için daha kolay kullanmasını sağlayan çerezlerdir.
Siteye giriş yapan Kullanıcıları tespit etmeye, her yeni tarama oturumunda yeni veri girişinden kaçınmalarına izin veriyorlar.
Bu çerezler, kullanımlarını kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı hedefler.

BİLGİ İŞLEME YERİ, MODU VE BİLGİ HABERLE BİLDİRİLMESİNE YER ALAN KONULAR
Veri işleme normal şartlarda site sahibi binasında gerçekleştirilir.
Kişisel Bilgiler 42doit.com ve / veya üçüncü şahıslar tarafından işlenir ve güvenilirliği ve yeterliliği açısından dikkatle seçilir ve bu Bildirim’de belirtilen amaçlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla gerekli veya uygun olarak bildirilir .
Buna ek olarak, Kişisel Veriler, site sahibinin şirketlerinin grubuna ait şirketlere de açıklanabilir; bu sitenin sahibi her hangi bir durumda, site sahibininki ile tutarlı ve tutarlı bir gizlilik politikasına sahiptir; ancak İtalya’da ya da Avrupa Birliği ülkesi. Yasal olarak istenen durumlar haricinde, başka herhangi bir durumda, Kişisel Bilgiler üçüncü taraflara aktarılmaz ve / veya açıklanmaz.
Kişisel Verilerin iletilebileceği, güncel zaman içinde zamanın kesin listesi, sitenin sahibinin kayıtlı bürosunda bulunabilir.
Kişisel Veriler, Kod’un sağladığı yükümlülükler ve teminatlar ile hem analojik hem de personelimiz (çalışanlar veya üçüncü taraflar) tarafından bilgi sistemleri ile uyumlu olarak, toplanan amaçlara ulaşmak için kesinlikle gerekli olan süre boyunca işlenir. .
Veri kaybını, yasadışı veya hatalı kullanımını önlemek için belirli güvenlik tedbirlerine uyulmaktadır.
Kişisel Bilgiler artık bu Bildirimde belirtilen amaçlar için gerekli olmadığı sürece, 42doit.com kanunlar için depolama yükümlülükleri getirmediği veya Kullanıcının daha uzun bir süre veya daha uzun bir süre için tedaviye razı olmadığı sürece, iptalini şart koşar onları başka amaçlarla saklayın.
İşlemin amacı ve rızanın niteliği

42DOIT.COM AŞAĞIDAKİ AMAÇLAR İÇİN ÖZEL OLARAK KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEM:
• 1. 42doit.com tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili amaçlar
ve Kullanıcı ile kurulan sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek;
2. istatistiki amaçlar, pazar araştırması, bilgilendirici ve reklam materyali gönderme, tanıtım girişimleri ve ticari tekliflerin bildirilmesi ve site sahibinin faaliyeti hakkında diğer bilgi hizmetleri;
• 3. Ticari teklifleri özelleştirmek ve bireyselleştirmek için Kullanıcılarının profilini tanımlayın.

KULLANICI HAKLARI
Sanatın peşinde. 7 sayılı Tüzük uyarınca, her bir Kullanıcının kendisi ile ilgili Kişisel Verilerin bulunduğu sitenin sahibi tarafından muhafazanın onayı ve anlaşılabilir bir biçimde iletişim sağlama hakkı vardır. Daha kesin bir ifadeyle, her Kullanıcı aşağıdaki göstergeleri edinme hakkına sahiptir:
1. Kişisel Verilerin kökeni;
• 2. işlemenin amaç ve yöntemlerinden;
• 3. elektronik ve BT araçlarının Kişisel Verileri işleme biçimlerini;
• Veri denetleyicisinin, veri işlemcilerinin (veya Kodun 5. maddesinin 2. paragrafı uyarınca belirlenen temsilci) kimlik bilgileri;
• Kişisel verilerin iletilebileceği ya da Devlet topraklarında, yöneticilerde veya acentelerde atanmış temsilci olarak öğrenecek konuların veya kategorilerin kategorileri.

Bundan başka, HER KULLANICININ BUNLARI ALMA HAKKI:
• 1. verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi veya ilgilenilmesi durumunda entegrasyonu;
2. Verilerin toplandığı veya sonradan işlendiği amaçlar için saklamanın gereksiz olduğu haller de dahil olmak üzere, yasal olmayan yollarla işlenen verilerin anonim biçimde değiştirilmesi veya bloke edilmesi;
• 3. a) ve b) alt paragraflarında atıfta bulunulan işlemlerin, içeriği bakımından, verilerin iletildiği veya dağıtıldığı kişilerin ilgisine sunulduğunun teyidi, ancak bu gerçekleşmesi durumunda imkansız olduğunu ispatlamakta veya korunan hakka açıkça orantısız olan araçların kullanılmasını gerektirmektedir.
Kullanıcı ayrıca kısmen veya tamamen nesne ile ilgili olarak şunları itiraz etme hakkına sahiptir:
1. meşru sebeplerden dolayı, toplanması amacına uygun olsa dahi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi;
2. Reklam verilerini ya da doğrudan satış materyali göndermek ya da pazar araştırması yapmak ya da ticari iletişim yapmak amacıyla onunla ilgili Kişisel Verilerin işlenmesine.
Önceki noktalarda değinilen talepler, e-posta, normal posta veya sitenin sahibine gönderilen kayıtlı mektupla Veri İşlemcisine (aşağıdaki paragrafta belirtildiği gibi) gönderilmelidir.

VERİ KONTROL CİHAZI VE VERİ İŞLEMCİSİ
Veri denetleyicisi Dynamica üyesidir.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com