CHÍNH SÁCH VÀ CH L THỊ PHÁP LUẬT

CHÍNH SÁCH VÀ CH L THỊ PHÁP LUẬT
LÝ LỊCH
Việc không tuân thủ AUP này sẽ dẫn đến việc đình chỉ hoặc ngưng dịch vụ ngay lập tức (theo các điều kiện cung cấp có liên quan).
Mọi yêu cầu về thông tin liên quan đến nội dung của tài liệu này phải được giải quyết bằng cách mở một vé đặc biệt từ trang https://42doit.com.

VI PHẠM
Không được sử dụng mạng và các dịch vụ 42doit để tham gia và / hoặc quảng bá hành vi bất hợp pháp, lạm dụng hoặc vô trách nhiệm, bao gồm:
• Truy cập trái phép hoặc sử dụng trái phép dữ liệu, hệ thống hoặc mạng, bao gồm bất kỳ nỗ lực thăm dò, kiểm tra hoặc kiểm tra tính dễ bị tổn thương của một hệ thống hoặc
mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không có sự cho phép rõ ràng của hệ thống hoặc chủ sở hữu mạng.
• Thực hiện hoặc trở thành một phần của các hoạt động gây nhiễu đến việc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ người dùng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các cuộc tấn công thông qua phần mềm lậu, các vết nứt, máy tạo phím, serials, các cuộc tấn công trên mạng bất kỳ loại nào bao gồm tấn công DOS, vi rút hoặc các thành phần gây hại khác hoặc cố tình cố gắng để quá tải một hệ thống truyền tải.
• Tạo ra tình huống nguy hiểm và / hoặc sự bất ổn định và / hoặc các vấn đề khác có tính chất kỹ thuật do các hoạt động lập trình và / hoặc các phương pháp sử dụng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của người dùng hoặc của các khách hàng khác gây ra thiệt hại cho cùng một người, đến 42doit và / hoặc các bên thứ ba.
• Việc thu thập hoặc sử dụng địa chỉ e-mail, tên hoặc các số nhận dạng khác mà không có sự chấp thuận của chủ thể dữ liệu (bao gồm, nhưng không hạn chế, spam, phishing, lừa đảo internet, đánh cắp mật khẩu, spidering).
• Việc thu thập hoặc sử dụng thông tin của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin.
• Sử dụng và / hoặc phổ biến bất kỳ thông tin sai, gây hiểu nhầm, lừa đảo, bao gồm nhưng không giới hạn, e-mail hoặc nhóm tin.
• Sử dụng dịch vụ phân phối phần mềm gian lận thu thập thông tin về người dùng hoặc truyền tải bất hợp pháp thông tin về người dùng.
• Sử dụng dịch vụ cho việc phân phối phần mềm c.d. “Phần mềm quảng cáo” trừ khi: (1) có sự đồng ý rõ ràng của người dùng về việc tải xuống và cài đặt phần mềm trên cơ sở thông báo rõ ràng và rõ ràng về bản chất của phần mềm; (2) đây là những phần mềm dễ tháo rời được sử dụng các công cụ chuẩn cho mục đích này, được bao gồm trong các hệ điều hành chính (ví dụ như “ad / remove” của Microsoft).
• Việc cài đặt ứng dụng có sẵn trên mạng có thể tạo ra sự mất ổn định của dịch vụ hoặc cơ sở hạ tầng.
• Cung cấp thông tin độc hại (đồ hoạ hoặc văn bản) cho công chúng với hình ảnh của 42doit thông qua các dịch vụ cung cấp.
• Sử dụng Dịch vụ 42doit để cung cấp các hệ thống liên lạc nặc danh, mà không có sự duy trì thích hợp đối với các thông tin nhận dạng theo yêu cầu của pháp luật hiện tại, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, c.d. “TOR” hoặc “ẩn danh”.

S US DỤNG TÀI LIỆU HỆ THỐNG
Người dùng sẽ không thể sử dụng dịch vụ theo cách làm cản trở hoạt động bình thường của các dịch vụ hoặc sử dụng không đúng các tài nguyên hệ thống như, ví dụ, việc sử dụng phần mềm làm bão hòa năng lực thực hiện của mạng, hệ thống đĩa và CPU trên nền tảng chia sẻ (ví dụ như đám mây, lưu trữ, e-mail, vv) cho thời gian mở rộng nếu không phải là cho các dịch vụ được cung cấp bởi 42doit trong hình thức chuyên dụng.
Trong những trường hợp này, 42doit có thể yêu cầu khôi phục mức độ bình thường nếu các xung đột sử dụng không tuân thủ đó, theo ý kiến ​​riêng của người sử dụng, với sự sử dụng của người dùng khác.
Người sử dụng cam kết không sử dụng các thiết bị bị lỗi hoặc không được homologized theo tiêu chuẩn của Châu Âu, hoặc gây ra trục trặc có thể làm hư hỏng tính toàn vẹn của mạng và / hoặc làm phiền các Dịch vụ và / hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn về thể chất của người. Trên thực tế, không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào về tính tương thích của thiết bị và chương trình (phần cứng và phần mềm) được sử dụng bởi người dùng với Dịch vụ, vì tất cả các kiểm tra liên quan thuộc trách nhiệm của Người sử dụng.
Ngoài ra, người dùng phải sử dụng không gian web, có thể mua ở 42doit, chỉ dành cho xuất bản trên trang web và không phải là kho lưu trữ, tức là như một công cụ chỉ để nộp các tệp và / hoặc video / video và / hoặc tài liệu của chính họ và / hoặc có thể tải xuống từ các trang khác.

THƯƠNG MẠI E-MAIL.
Việc phổ biến thông điệp thương mại bị cấm nếu bạn không thể chứng minh được rằng:
• người nhận đã được sự chấp thuận trước của họ để nhận e-mail thông qua một thủ tục chọn lựa rõ ràng;
• thủ tục thu thập đồng ý bao gồm các công cụ thích hợp để đảm bảo rằng người đồng ý là chủ địa chỉ email đã được chấp thuận;
• Bằng chứng về sự đồng ý của người nhận được lưu giữ dưới hình thức có thể được tạo ra khi có yêu cầu, với gánh nặng phải nhận được yêu cầu cho 42doit
về mặt này, để đưa ra bằng chứng về sự đồng ý trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu
của cùng một;
• các thủ tục được áp dụng cho phép người nhận rút lại sự đồng ý của mình, chẳng hạn như, ví dụ, một liên kết trong nội dung của e-mail hoặc các hướng dẫn để trả lời bằng từ “Hủy bỏ” trong dòng tiêu đề và có thể tuân theo việc thu hồi chấp thuận trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận, thông báo với người nhận rằng việc thu hồi sự đồng ý của họ sẽ được xử lý trong vòng tối đa là 48 giờ;
• địa chỉ email khiếu nại luôn được đánh dấu ở một vị trí rõ ràng trên mọi trang web có liên quan đến e-mail và các thư gửi đến địa chỉ đó sẽ được tìm thấy ngay.
Người gửi e-mail không thể bị che khuất dưới bất kỳ hình thức nào.
Địa chỉ e-mail của người gửi phải xuất hiện trong phần thân của tin nhắn hoặc trong dòng “Từ” của e-mail; các quy định này áp dụng cho các tin nhắn được gửi qua Dịch vụ hoặc cho các tin nhắn được gửi từ bất kỳ mạng nào của người dùng hoặc bởi bất kỳ người nào thay mặt họ trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập tới người nhận trang web được lưu trữ qua Dịch vụ. Hơn nữa, sẽ không thể sử dụng một dịch vụ e-mail “bên thứ ba” mà không áp dụng các thủ tục tương tự cho tất cả người dùng của nó. Các yêu cầu này sẽ áp dụng với mức độ tương tự đối với các danh sách phân phối được tạo bởi các bên thứ ba như thể là danh sách đã được tạo ra bởi Người sử dụng.
42doit có quyền kiểm tra và giám sát bất cứ lúc nào sự tuân thủ các điều khoản được liệt kê ở trên, cũng bằng cách yêu cầu thông tin mẫu bằng cách sử dụng phương pháp chọn tham gia.
42doit có thể đình chỉ việc truyền các email vi phạm các điều khoản này.

SMTP AUTHENTICATION- TỰ DO
Để hoàn tất các quy định trên, sẽ không thể gửi các thư điện tử có chứa nội dung tương tự tới nhiều hơn các máy chủ SMTP
hai trăm năm mươi (250) người nhận. Cố gắng phá vỡ giới hạn này
bằng cách tạo nhiều tài khoản hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác sẽ được
nhằm mục đích vi phạm các hạn chế này.
42doit có quyền đình chỉ việc truyền tải những thông điệp vi phạm những điều khoản này. Hơn nữa, dịch vụ thư có thể bị tạm ngưng hoặc gián đoạn
nếu vi phạm AUP này được phát hiện, phù hợp với các điều kiện cung cấp chung.

MAIL RELAY
Nói chung, việc truyền tải hàng loạt hoặc truyền thông tin thương mại qua e-mail không được phép với số lượng lớn hơn 5.000 (năm nghìn) người dùng mỗi ngày
với trung bình 250 tin nhắn mỗi 20 phút. Nếu bạn muốn gửi hơn 5.000 tin nhắn mỗi ngày, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Kiểm tra tính dễ tổn thương
Bạn không thể cố gắng thăm dò, kiểm tra, thâm nhập hoặc kiểm tra tính dễ tổn thương của hệ thống mạng 42doit hoặc vi phạm bảo mật của thủ tục xác thực 42doit hoặc liên quan bằng kỹ thuật thụ động hoặc xâm lấn mà không có sự đồng ý rõ ràng của 42doit, theo cách tương tự, sẽ có thể thực hiện các hoạt động như vậy thông qua dịch vụ do mạng lưới 42doit cung cấp cho mạng của bên thứ ba và / hoặc thông tin mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ.

DIỄN ĐÀN TIN TỨC, MẠNG LƯỚI KHÁC
Người sử dụng thừa nhận và chấp nhận rằng nội dung thông điệp thương mại, tin nhắn trên bất kỳ bảng tin điện tử, trò chuyện nhóm hoặc các diễn đàn khác mà bạn tham gia là, nhưng không giới hạn, các nhóm IRC và USENET sẽ phải tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành về vấn đề này. Ngoài ra, cũng phải tôn trọng các quy tắc của bất kỳ mạng (mạng hoặc mạch) nào khác truy cập hoặc tham gia sử dụng các dịch vụ 42doit.

NỘI DUNG NỔI BẬT
Không được xuất bản, truyền tải hoặc lưu trữ trên hoặc thông qua mạng và các thiết bị 42doit bất kỳ nội dung hoặc liên kết tới nội dung nào mà được cho là hợp lý:
• cấu tạo, đại diện, quảng bá, quảng bá hoặc tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào đến tình dục trẻ em, phân biệt chủng tộc, cuồng tín, hoặc nội dung khiêu dâm không có trong tuân thủ các quy định hiện hành và chỉ dành cho người có tuổi;
• có hành vi ám ảnh, bách hại, theo dõi hoặc bắt nạt đối với những người dùng khác trên trang web hoặc những người lạ mặt vào cổng thông tin.
• quá bạo lực, kích động bạo lực, đe doạ, quấy rối hoặc nói xấu;
• không công bằng hoặc lừa dối liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng
bất kỳ thẩm quyền nào, bao gồm các thư dây chuyền và các chương trình kim tự tháp;
• Hãy phỉ báng hoặc vi phạm quyền riêng tư của người dân;
• tạo ra nguy cơ cho sự an toàn của người hoặc sức khoẻ, nguy cơ đối với an toàn công cộng hoặc sức khoẻ cộng đồng, gây tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc can thiệp vào việc điều tra bởi cơ quan tư pháp;
• tiết lộ không đúng bí mật thương mại hoặc thông tin bí mật hoặc độc quyền khác của bên thứ ba;
• có mục đích giúp đỡ các bên thứ ba để phá vỡ bản quyền;
• vi phạm bản quyền của bên thứ ba, nhãn hiệu hàng hoá, bằng sáng chế hoặc các quyền tài sản khác của người khác;
• giới thiệu (hoặc liên kết hiện tại) với cờ bạc trực tuyến và / hoặc sòng bạc, quảng cáo thuốc bất hợp pháp, vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu;
• sử dụng trang web 42doit nhằm mục đích và / hoặc để thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp như: buôn bán người, buôn bán động vật và / hoặc các loài được bảo vệ, buôn bán bất hợp pháp và / hoặc bảo vệ thực vật, buôn bán tất cả các loài sống / không sống các bộ phận của chúng dưới sự bảo vệ của bất cứ mức độ nào, buôn bán vũ khí, buôn bán các đồ vật quý giá, buôn bán đồ vật hoặc các thành phần nghệ thuật, lịch sử, khảo cổ, tôn giáo;
• sử dụng trang web 42doit cho mục đích và / hoặc để thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp như: khủng bố, mafia, cướp bóc, tống tiền, đe dọa, tống tiền, gian lận, gian lận, trộm cắp, mua bán, cầu xin, tái chế, hàng hoá bị đánh cắp, tham nhũng, của bất kỳ thứ tự và mức độ;
• có thể là bất hợp pháp hoặc vận động hành vi bất hợp pháp theo các luật áp dụng trong thẩm quyền liên quan, Người Sử Dụng hoặc Người Khuyết Tật;
• có thể gây hại, gian lận hoặc có thể đưa ra các hành động pháp lý chống lại 42doit.
Đối với nội dung “được xuất bản hoặc truyền” thông qua mạng hoặc cơ sở hạ tầng 42doit bao gồm nội dung web, e-mail, cuộc trò chuyện và bất kỳ loại ấn phẩm nào khác hoặc
truyền tải dựa trên Internet.
• Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu và thông tin từ những người dùng khác của trang web trừ khi được quy định rõ ràng.

BẢO VẬT TÀI LIỆU T FROM BẢN QUYỀN
Không được sử dụng mạng 42doit để tải xuống, xuất bản, phân phối, sao chép hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào của văn bản, âm nhạc, phần mềm, nghệ thuật, hình ảnh hoặc các hình thức khác được bảo vệ bởi bản quyền trừ trường hợp:
• đã được ủy quyền rõ ràng bởi người giữ quyền;
• được luật bản quyền hiện hành áp dụng trong luật pháp có liên quan.

QUY ĐỊNH THỨC
Người dùng cam kết liên lạc để làm cho dữ liệu cá nhân của mình cần thiết để thực hiện đầy đủ và chính xác mối quan hệ; nó cũng đảm bảo, theo trách nhiệm cá nhân và độc quyền của mình, rằng các dữ liệu nói trên là chính xác, cập nhật và trung thực và cho phép chúng tôi xác định danh tính thật sự của nó. Người sử dụng cam kết truyền đạt đến bất kỳ sự thay đổi nào của dữ liệu được cung cấp, ngay lập tức và trong bất kỳ trường hợp nào không muộn hơn 15 (mười lăm) ngày kể từ khi xảy ra biến dị nói trên và cũng để cung cấp vào bất kỳ lúc nào, theo yêu cầu của 42doit, danh tính của họ, về nơi ở và nơi cư trú của họ, và khi thích hợp, họ là người đại diện hợp pháp của pháp nhân yêu cầu hoặc giữ Dịch vụ.
Khi nhận được thông tin liên lạc nói trên, 42doit có thể yêu cầu tài liệu bổ sung cho người sử dụng để chứng minh những thay đổi được truyền đạt. Trong trường hợp Người dùng không cung cấp thông tin liên lạc nói trên hoặc tài liệu được yêu cầu cho 42doit hoặc trong trường hợp họ cung cấp dữ liệu sai, không hiện tại hoặc không đầy đủ hoặc dữ liệu có lý do, tùy theo quyết định của mình, xem xét như vậy, 42doit có quyền:
a) Từ chối yêu cầu được gửi bởi Người sử dụng về các hoạt động được thực hiện với sự tham khảo của Dịch vụ;
b) đình chỉ các dịch vụ có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo và không thời hạn;
c) hủy bỏ và / hoặc gián đoạn mà không thông báo bất kỳ hoạt động nào để sửa đổi dữ liệu liên quan đến Dịch vụ;
d) giải quyết mối quan hệ;
Người dùng chấp nhận rằng nếu các địa chỉ IP công cộng được gán vào tài khoản của họ được đưa vào danh sách đen (cơ sở dữ liệu lạm dụng) như được tìm thấy trên http://www.spamhaus.org, người dùng sẽ bị xâm phạm tự động ở đây Tôi ‘ m
AUP; do đó, 42doit có thể thực hiện tất cả các biện pháp được cho là phù hợp để bảo vệ IP của nó, bao gồm việc tạm ngưng và / hoặc chấm dứt dịch vụ, bất kể các IP đã được báo cáo / đưa vào danh sách đen vì những lý do của Người sử dụng;
• Người sử dụng dịch vụ chấp nhận rằng dữ liệu được lưu trữ trong một hệ thống chia sẻ có thể bị cách ly hoặc xóa nếu các dữ liệu nói trên bị nhiễm virut hoặc bị hỏng, và có thể bị đánh giá là không có khả năng lây nhiễm hoặc gây tổn hại cho hệ thống hoặc dữ liệu của những người dùng khác được đặt trên cùng một cơ sở hạ tầng.
• Người dùng cam kết tuân thủ các quy tắc về việc sử dụng tốt các tài nguyên mạng thường được gọi là “Netiquette”.

SLA
• Khoản hoàn trả do 42doit dự kiến, nếu có, sẽ được cấp cho các gián đoạn dịch vụ do vi phạm tài liệu thông tin này.
• Bất kỳ tài liệu, hình ảnh, video, liên kết, thông tin linh tinh, tài khoản hoặc ấn phẩm nói chung được chèn vào trong trang 42doit có thể bị người quản lý sửa đổi hoặc tạm dừng vì lý do kỹ thuật hoặc xã hội hoặc do hành vi không phù hợp của người dùng. Những quyết định không thể nghi ngờ của 42doit sẽ được áp dụng mà không có bất kỳ cảnh báo, ủy quyền hoặc hoàn trả cho người sử dụng trang web.
• 42doit có quyền trao đổi với cảnh sát và các cơ quan giám sát các hành vi bất hợp pháp đã được xác định.
• 42doit không có khả năng kiểm tra nội dung được xuất bản bên trong nó. Người dùng tìm thấy nội dung không phù hợp đã đề cập ở trên hoặc rằng anh ta cho là không chính xác hoặc không đầy đủ được yêu cầu báo cáo với người quản lý.
• 42doit không có khả năng thực hiện bất kỳ kiểm tra nào đối với các ấn phẩm bao gồm trong các ngôn ngữ, thành ngữ hoặc các thuật ngữ của các nguồn gốc địa lý khác nhau của người dùng.
• Không biết: hải quan, hải quan, của bất kỳ địa phương hay xã hội nào mà dịch vụ mang đến, vì vậy hình thức kiểm soát sẽ được thực hiện theo luật, quy chế và đạo đức của nhà nước Ý.
• Những thông tin này có thể được sửa đổi và bổ sung mà không cần thông báo hoặc thông báo bởi 42doit.

YÊU CẦU PHÁP LÝ
• Các văn bản, thông tin và các dữ liệu khác được công bố trên trang này cũng như liên kết tới các trang web khác hiện tại chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không có bất kỳ ký tự chính thức nào.
• 42doit không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào của bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên nào do đọc hoặc sử dụng thông tin được xuất bản hoặc bất kỳ hình thức nội dung nào có trên trang web hoặc cho việc truy cập hoặc sử dụng của vật liệu chứa trong các trang web khác.
• Bằng cách chấp nhận mẫu thông tin này, người sử dụng tuyên bố: đủ tuổi, có đầy đủ trí tuệ và trí tuệ tâm linh.
• Bằng cách chấp nhận hình thức thông tin này, người dùng của 42doit tuyên bố không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý hoặc thuế nào đối với các hành vi không liên quan đến nhà điều hành trang web hoặc do bên thứ ba gây ra hoặc người dùng khác của dịch vụ được cung cấp bởi cổng thông tin.
• Bằng cách chấp nhận mẫu thông tin này, người dùng sẽ giải phóng tất cả trách nhiệm về nội dung trong đó.
• Bằng cách chấp nhận mẫu thông tin này, người sử dụng tuyên bố rằng họ hoàn toàn và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý, pháp lý và hình sự bắt nguồn từ hành vi của mình trên trang web 42doit.
• Bằng cách chấp nhận mẫu thông tin này, người sử dụng tuyên bố tôn trọng tất cả các luật có hiệu lực ở cả Italy và ở nước sở tại. Trong trường hợp không tuân thủ nghĩa vụ này, người sử dụng nhận thức được các biện pháp phòng ngừa liên quan và cung cấp các cơ quan pháp luật.
Hình phạt có thể dưới hình thức: tiền thưởng, phòng ngừa, hoặc giam giữ theo quy định hiện hành.
• Bằng cách chấp nhận mẫu thông tin này, người sử dụng xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các quy định nói trên mà không có ngoại lệ hoặc hạn chế. Nó cũng tuyên bố rằng nó hoàn toàn thừa nhận trách nhiệm về hành động và / hoặc hành vi của mình thực hiện trong trang web 42doit.

NHỚ LẠI! QUÝ VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN!
X T LÝ THÔNG TIN DỊCH VỤ CÁ NHÂN VỀ THIẾT BỊ
Thông báo bảo mật theo nghệ thuật. 13 của Nghị định 196/2003
Bản thông tin hiện tại (“Thông tin”), đầu hàng với các giác quan của nghệ thuật. 13 của nghị định về lập pháp n. 196/2003 (Mã bảo vệ dữ liệu cá nhân – dưới đây gọi là “Bộ luật”) dành cho những người truyền đạt dữ liệu cá nhân của họ, cũng như không giới hạn, sử dụng các dịch vụ web có thể truy cập từ trang web này (“Website”).
Thông tin này điều chỉnh các phương pháp theo đó 42doit.com.
thu thập, lưu trữ, sử dụng, truyền đạt, hoặc xử lý bằng bất kỳ cách nào khác, dữ liệu cá nhân được thu thập bởi người sử dụng trang web (“Người sử dụng”).
Cụm từ “Dữ liệu Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người tự nhiên, được xác định hoặc nhận dạng, thậm chí gián tiếp, bằng cách tham khảo bất kỳ thông tin nào khác, bao gồm số nhận dạng cá nhân (Điều 4, chữ cái b, Mã).
42doit.com có ​​thể sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật định kỳ Bản Tuyên Bố này, xem xét bất kỳ thay đổi nào đối với luật pháp hiện hành hoặc các điều khoản của Người bảo lãnh về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (“Người bảo lãnh”) hoặc các dịch vụ được cung cấp trên Trang web.
Các sửa đổi và cập nhật Tờ thông tin được áp dụng và được mọi người quan tâm, ngay khi chúng được thông qua, bằng cách xuất bản chúng trên trang web. Do đó, mỗi Người dùng được mời định kỳ truy cập vào Trang web để xác minh bất kỳ thông tin cập nhật nào.

Liên kết HYPERTEXT
Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web bên thứ ba khác (“Liên kết”), được coi là quan tâm đến Người dùng. Bằng cách kết nối với các trang web này, bạn rời khỏi trang web này để được tự do lựa chọn và truy cập trang web do các bên thứ ba sở hữu. Thông tin trong các trang này là độc lập và nằm ngoài sự kiểm soát của 42doit.com, không chịu trách nhiệm về vấn đề này, thậm chí không liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân có thể xảy ra trong trường hợp đó. Do đó: (i) 42doit.com không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc cung cấp bất kỳ bảo đảm nào về tính chất và nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào được kết nối với Trang này thông qua Liên kết; (ii) Tuyên bố này không áp dụng hoặc liên quan đến việc xử lý dữ liệu của các trang web khác, ngay cả khi được Người dùng thông qua Liên kết; (iii) kết nối với các trang web của bên thứ ba diễn ra dưới trách nhiệm duy nhất của Người sử dụng.

THU THẬP DỮ LIỆU
Dữ liệu cá nhân của Người dùng của 42doit.com (“Xử lý dữ liệu”) được lưu trữ trên các máy chủ hoặc đối tác của họ, như được chỉ định bên dưới, có thể được thu thập bằng nhiều cách khác nhau, cụ thể là:
• được cung cấp trực tiếp bởi Người dùng: tất cả các Dữ liệu cá nhân được nhập vào Trang web (để duyệt, đăng ký dưới dạng Người dùng, hoặc nói chung hơn, vì bất kỳ lý do nào khác) hoặc tiết lộ trong các sự kiện được tổ chức hoặc tham dự bởi 42doit.com hoặc trong bất kỳ trường hợp chúng được cung cấp cho chủ sở hữu trang web bằng bất kỳ phương tiện nào trực tiếp từ Người sử dụng (chẳng hạn như, ví dụ, hoàn thành các mẫu đơn hoặc thư từ).
• tự động thu thập: Dữ liệu cá nhân được thu thập tự động thông qua, nhưng không giới hạn, c.d. “Cookie” (như được nêu rõ hơn trong phần dưới đây), – như một quy luật – dữ liệu liên quan đến điều hướng của Người dùng.
Các hệ thống máy tính và thủ tục phần mềm được sử dụng để vận hành trang web có được, trong quá trình hoạt động bình thường, một số Dữ liệu Cá nhân mà việc truyền tải của họ là ẩn trong việc sử dụng các giao thức truyền thông internet. Thông tin này thường không được thu thập để liên kết với các bên quan tâm được xác định, nhưng theo bản chất của nó, thông qua việc xử lý và liên kết dữ liệu do bên thứ ba giữ, cho phép người dùng được xác định.
Dữ liệu cá nhân này bao gồm các địa chỉ IP, tên miền, máy tính được sử dụng bởi Người dùng kết nối với Trang web, các địa chỉ trong ký hiệu URI của tài nguyên được yêu cầu, thời gian yêu cầu, phương pháp được sử dụng trong việc gửi yêu cầu, kích thước của tập tin nhận được đáp ứng, mã số cho biết tình trạng của phản hồi được đưa ra bởi máy chủ (thành công, lỗi, vv) và các thông số khác liên quan đến hệ điều hành và môi trường CNTT của người sử dụng.
Những dữ liệu này chủ yếu được sử dụng để có được thông tin thống kê về việc sử dụng Website và kiểm tra hoạt động chính xác của nó.
Dữ liệu cũng có thể được sử dụng để xác định trách nhiệm trong trường hợp các tội phạm máy tính giả mạo đối với Trang web.

COOKIES
42doit.com, thông qua trang web của mình, sử dụng cookie để làm cho trải nghiệm duyệt web càng gần gũi với mong muốn và nhu cầu của người dùng, cũng như để làm cho nội dung trang web dễ tiếp cận hơn được tư vấn bởi họ.
Đó là nhờ các cookie mà nó có thể đảm bảo dễ dàng điều hướng hơn và dễ dàng hơn và intuitiveness của việc sử dụng của Website.
Cookie thực chất là các tệp văn bản nhỏ, có chứa “gói thông tin”, rằng trang web gửi tới thiết bị đầu cuối của Người dùng (thường là trên trình duyệt), nơi chúng được lưu trữ, sau đó được truyền lại cùng một trang web, trong cùng một phiên hoặc trong các phiên truy cập sau đó của cùng một Người dùng. Nói chung, cookies chỉ định một số duy nhất cho User; tuy nhiên, con số này là vô nghĩa bên ngoài Trang web mà nó đã được chỉ định.
Cookie chỉ được lưu trữ trong thời gian sử dụng một trang web cụ thể (tức là cookie phiên) hoặc trong một khoảng thời gian dài hơn độc lập với phiên (tức là các cookie thường xuyên).
Theo quy tắc, cookie cho phép chủ sở hữu trang web xác định các khu vực và nội dung được truy cập nhiều nhất hoặc xem của trang web, để thích ứng với mong muốn của người dùng và đồng thời cải tiến các dịch vụ được cung cấp, nhưng không giới hạn ở việc tạo ra một giao tiếp tùy chỉnh của Người dùng và các lợi ích có liên quan của họ.
Các loại cookie được Site sử dụng là:
• đến. Cookie cần thiết và chức năng để chuyển hướng;
• b. Cookie bên thứ ba.

COOKIES CẦN THIẾT CHO ĐIỀU TRA:
Đó là các cookie thiết yếu cho hoạt động chính xác và khả năng hiển thị của trang web cho phép bạn điều hướng bằng các tính năng thiết yếu.
Các cookie này không thu thập thông tin về Người dùng có thể được sử dụng cho các mục đích tiếp thị.
Các cookie cần thiết phục vụ, liên quan đến: (i) Nhớ dữ liệu của Người dùng trên các trang khác nhau trong phiên trình duyệt của trình duyệt; (ii) xem nội dung bằng ngôn ngữ được chọn tại mỗi lần truy cập, nhận ra từ quốc gia nào người dùng kết nối (và nhớ cài đặt này trong truy cập trong tương lai).
Cookie chức năng để điều hướng:
Đó là các cookie cho phép chủ sở hữu trang web sử dụng trang web dễ dàng hơn cho người dùng một cách dễ dàng hơn.
Chúng cho phép xác định Người dùng đã đăng nhập vào trang web, tránh nhập dữ liệu mới tại mỗi phiên duyệt web mới.
Các cookie này nhằm mục đích tạo điều kiện và tăng tốc việc sử dụng chúng.

Vị trí, chế độ xử lý dữ liệu và các đối tượng có thể truyền thông tin
Xử lý dữ liệu thường được thực hiện tại cơ sở của chủ sở hữu trang web.
Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi 42doit.com và / hoặc bởi các bên thứ ba, được lựa chọn cẩn thận về độ tin cậy và năng lực của họ và người mà họ có thể được truyền đạt khi cần thiết hoặc phù hợp với mục đích thực hiện các hoạt động liên quan đến các mục đích nêu trong Thông báo này .
Ngoài ra, Dữ liệu cá nhân cũng có thể được tiết lộ cho các công ty thuộc nhóm các công ty của chủ sở hữu trang web, trong mọi trường hợp, có một chính sách bảo mật phù hợp và phù hợp với chính sách của chủ sở hữu trang web, với điều kiện ở Ý hoặc trong quốc gia Liên minh châu Âu. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, Dữ liệu cá nhân sẽ không được chuyển giao và / hoặc tiết lộ cho bên thứ ba.
Danh sách chính xác các đối tượng mà Dữ liệu cá nhân có thể được thông báo, thời gian được cập nhật, có thể được tìm thấy tại văn phòng đăng ký của chủ sở hữu trang web.
Dữ liệu cá nhân được xử lý, phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết được cung cấp bởi Bộ luật, cả bằng hình thức tương tự và với các hệ thống thông tin do nhân viên (nhân viên hoặc bên thứ ba) của chúng tôi thực hiện trong thời gian cần thiết để đạt được mục đích thu thập .
Các biện pháp bảo mật cụ thể được quan sát để ngăn ngừa mất dữ liệu, sử dụng bất hợp pháp hoặc không chính xác.
Ngay sau khi Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích được đề cập trong Thông báo này, 42doit.com quy định về việc huỷ bỏ của họ, trừ khi luật quy định nghĩa vụ lưu trữ hoặc Người sử dụng không đồng ý cho việc điều trị trong một thời gian dài hơn hoặc lưu trữ chúng cho các mục đích khác.
Mục đích xử lý và bản chất của sự đồng ý

42DOIT.COM QUY TRÌNH D P LIỆU CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC MỤC TIÊU ĐANG QUYỀN:
• 1. các mục đích liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi 42doit.com
và thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng được thiết lập với Người sử dụng;
2. Mục đích thống kê, nghiên cứu thị trường, gửi tài liệu thông tin và quảng cáo, thông báo về các sáng kiến ​​khuyến mại và chào hàng thương mại và các dịch vụ thông tin khác về hoạt động của chủ trang web;
3. Xác định hồ sơ của Người sử dụng để tùy chỉnh và cá nhân hóa các chào hàng thương mại.

QUYỀN S US DỤNG
Căn cứ vào nghệ thuật. 7 của Bộ luật, mỗi Người dùng có quyền nhận được xác nhận về việc bảo vệ bởi chủ sở hữu trang web của Dữ liệu cá nhân liên quan đến anh ta và thông tin của họ dưới dạng dễ hiểu. Cụ thể hơn, mỗi Người dùng có quyền nhận được chỉ dẫn:
• 1. Nguồn gốc Dữ liệu cá nhân;
2. Mục đích và phương pháp chế biến;
3. cách thức mà các công cụ điện tử và công nghệ thông tin xử lý dữ liệu cá nhân;
4. các chi tiết xác định của bộ điều khiển dữ liệu, bộ vi xử lý dữ liệu (hoặc người đại diện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Bộ luật);
• 5. đối tượng hoặc loại đối tượng mà thông tin cá nhân có thể được truyền đạt hoặc những người có thể tìm hiểu về chúng như là người đại diện được chỉ định trên lãnh thổ của Nhà nước, người quản lý hoặc đại lý.

DƯỚI ĐÂY, MỌI NGƯỜI S US DỤNG ĐƯỢC QUYỀN CUNG CẤP:
• cập nhật, chỉnh sửa hoặc, khi quan tâm, tích hợp dữ liệu;
2. hủy bỏ, chuyển đổi thành dạng ẩn danh hoặc ngăn chặn dữ liệu được xử lý bất hợp pháp, bao gồm dữ liệu mà việc lưu trữ không cần thiết cho mục đích thu thập dữ liệu hoặc sau đó được xử lý;
3. Xác nhận rằng các hoạt động nêu tại các điểm a) và b) đã được lưu ý, cũng như liên quan đến nội dung của những người mà những dữ liệu đã được truyền đạt hoặc phổ biến, ngoại trừ trường hợp việc thực hiện nó chứng minh là không thể hoặc liên quan đến sử dụng các phương tiện rõ ràng là không cân xứng với quyền được bảo vệ.
Người sử dụng cũng có quyền phản đối, toàn bộ hoặc một phần:
• 1. vì lý do chính đáng, xử lý các dữ liệu cá nhân liên quan đến anh ta, ngay cả khi phù hợp với mục đích thu thập;
2. để xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến anh ta cho mục đích gửi tài liệu quảng cáo hoặc bán hàng trực tiếp hoặc để thực hiện nghiên cứu thị trường hoặc truyền thông thương mại.
Các yêu cầu nêu ở các điểm trước nên được gửi đến Bộ xử lý dữ liệu (như được nêu trong đoạn sau) bằng thư điện tử, thư thông thường, hoặc thư đăng ký gửi cho chủ sở hữu trang web.

Bộ điều khiển dữ liệu và bộ xử lý dữ liệu
Bộ điều khiển dữ liệu là Dynamica s.a.

 
  • All copyrights reserved © - 42doit.com