Проектот

Добредојдовте

logo-42doit

Се состои целосно слободна виртуелен ѕидови.
Нивната функција на комуникација и употребата е еднаква на реалниот ѕидови.
Користењето на овој веб-сајт е отворен и достапен за сите.

Им овозможува на сите форми на објавување: информации, комуникација, реклами, игри, забава, жалби, публикации, рекламирање, вести, работни места, карикатури, настани. итн ..

Овозможува целосна комуникација, видлива за сите во време и во различни земји од светот.
Бројачот го покажува бројот на пати.
На повеќето кликна подрачја на сите ѕидови во светот се класифицирани.

Таа има развиено способност да се прилагодите на еден или повеќе ѕидови, изберете земјата и соработник на темата на некоја категорија.
Категориите се симболизирани со претставник иконографија, и тие се:

spaceкосмос
extraдополнителен
carмотори
societyопштество
smileСмешни
sportСпорт
newsВести
hotтопла
enterteinementзабавната

schoolобразование
scienceнауката

Секој може да го користите и посета на ѕидовите на сите други народи на светот.

добар ѕид
  • категории

    социјална мрежа

    рекламирање
    All copyrights reserved © - 42doit.com