Entertainment "Frida" singer of the Abba born in a factory of super German children

Added
Dec 9, 2019
Location
Views
4295
Rating
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
DESCRIPTION

Anni-frid synni lyngstad “Frida”, singer of the Abba daughter of the German project Lebensborn created to build the perfect race.

Anni-Frid Synni Lyngstad, married Princess Reuss of Plauen, nicknamed Frida (Ballangen, 15 November 1945), is a Swedish singer. He was one of four members of the ABBA pop music group.

Anni-Frid was born in Bjørkåsen, a small town belonging to the municipality of Ballangen, in 1945. During the Nazi occupation of Norway, her mother Synni (19 June 1926 – 28 September 1947) was selected for the Lebensborn project, the program Nazi eugenics of reproduction and selection of births. His father, Alfred Haase (June 29, 1919 – February 23, 2009), was a German officer of the Wehrmacht already married. Anni-Frid believed for a long time that his father had died, sunk with his ship during the war. After the revelations of the German weekly Bravo that in 1977 published the history of the origins of the components of the famous quartet, Anni-Frid discovered that his father had not actually died.

At the end of the Second World War, Anni-Frid, his mother and grandmother had to take refuge in Sweden for fear of reprisals, having been branded as traitors to their own country because of their participation in the Lebensborn (common fate touched the thousands of mothers and children of the program, although the government had decided to stop the injustices suffered by children born of German fathers, who were locked up in boarding schools and mental sanatoriums). During the exile, Synni died of kidney failure when Anni-Frid was only two years old, and the child was then raised by her maternal grandmother in Eskilstuna.

In 1958, at the age of 13, Anni-Frid began working as a jazz singer on the premises and formed his first musical group, The Anni-Frid Four, where he played the bass who became the first husband, Ragnar Fredriksson, married to 18 years in 1963. They had two children before the divorce.

On September 3, 1967, Anni-Frid won the TV competition New Faces for young talents which, curiously, also coincided with the Dagen H, or the day on which Sweden changed the direction from left to right. [3] Following this victory he recorded a first solo album for EMI but having little success. His second work recorded it in 1971, produced by Benny Andersson, shortly after the foundation of the ABBA.

On 6 October 1978 he married Benny and divorced him in 1981. After the break-up of ABBA in 1982 Frida released a hit album, Something’s Going On, produced by Phil Collins, whose single driver, I Know There’s Something Going On (I know something is happening), written by Russ Ballard, climbed the charts of half the world, and remained the most successful work of a solo member of ABBA. In 1984 he made Shine again, under the production of Steve Lillywhite and this remained his last work for a long time. After the Djupa Andetag album, made only for the Swedish market in 1996, he returned to the international market in 2004 when he recorded the song “The Sun Will Shine Again”, along with the Deep Purple legend Jon Lord. He will make two appearances with the old ABBA comrades Björn and Benny in the fifth consecutive year of London reruns of their musical Mamma Mia !, and in February 2005 the four appear together, for the first time in many years, in Stockholm during the evening of gala for the start of Swedish performances of the same successful musical.

During Shine’s recording sessions, he learned about and fell in love with Prince Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen, a descendant of the noble Reuss family (24 May 1950 – 29 October 1999) who married on 26 August 1992. The man died of cancer at 49, leaving her a widow. Two years earlier, her daughter Lise-Lotte Casper (1967–1998) had tragically died at the age of 30 in a car accident in the United States.

Today Anni-Frid lives in Friborg and in Zermatt, Switzerland, where he dedicates himself to volunteering with charity initiatives.

On 1 October 2015, the official Vevo channel of the singer is opened. The videos of I See Red and To Turn the Stone were uploaded in the following days in an edition remastered by Vevo along with two official remixes of the famous single I Know There’s Something Going On.

Source: wikipedia


“Frida” sångaren till Abba född i en fabrik med supertyske barn

Anni-frid synni lyngstad “Frida”, sångare av Abba dotter till det tyska projektet Lebensborn skapade för att bygga det perfekta loppet.

Anni-Frid Synni Lyngstad, gift prinsessa Reuss av Plauen, smeknamn Frida (Ballangen, 15 november 1945), är en svensk sångare. Han var en av fyra medlemmar i ABBA-popmusikgruppen.

Anni-Frid föddes i Bjørkåsen, en liten stad som tillhörde Ballangen kommun, 1945. Under den nazistiska ockupationen av Norge valdes hennes mor Synni (19 juni 1926 – 28 september 1947) till Lebensborn-projektet, programmet Nazis eugenik för reproduktion och urval av födslar. Hans far, Alfred Haase (29 juni 1919 – 23 februari 2009), var en tysk officer i Wehrmacht som redan var gift. Anni-Frid trodde under lång tid att hans far hade dött, sjunkit med sitt skepp under kriget. Efter avslöjningarna av den tyska veckan Bravo som 1977 publicerade historien om ursprunget till komponenterna i den berömda kvartetten, upptäckte Anni-Frid att hans far inte faktiskt hade dött.

I slutet av andra världskriget fick Anni-Frid, hans mor och mormor söka tillflykt i Sverige av rädsla för repressalier, efter att ha märkts som förrädare till sitt eget land på grund av deras deltagande i Lebensborn (gemensamma öde rörde programmets tusentals mödrar och barn, även om regeringen hade beslutat att stoppa de orättvisor som lidits av barn födda av tyska fäder, som var inlåsta i internatskolor och mentala sanatorier). Under utflykten dog Synni av njursvikt när Anni-Frid bara var två år gammal och barnet uppföddes sedan av hennes mormor i Eskilstuna.

1958, vid 13 års ålder, började Anni-Frid arbeta som jazzsångare i lokalerna och bildade sin första musikalgrupp, The Anni-Frid Four, där han spelade basen som blev den första mannen, Ragnar Fredriksson, gift med 18 år 1963. De hade två barn innan skilsmässan.

Den 3 september 1967 vann Anni-Frid TV-tävlingen New Faces för unga talanger, som konstigt också sammanföll med Dagen H, eller dagen då Sverige ändrade riktningen från vänster till höger. [3] Efter denna seger spelade han in ett första soloalbum för EMI men hade liten framgång. Hans andra verk spelade in det 1971, producerat av Benny Andersson, kort efter grundandet av ABBA.

Den 6 oktober 1978 gifte han sig med Benny och skilde sig från honom 1981. Efter uppdelningen av ABBA 1982 gav Frida ut en hitalbum, Something’s Going On, producerad av Phil Collins, vars enda förare, I Know It’s Something Going On (Jag vet någonting händer), skriven av Russ Ballard, klättrade i halva världens diagram och förblev det mest framgångsrika arbetet för en solo-medlem i ABBA. 1984 gjorde han Shine igen, under produktion av Steve Lillywhite och detta förblev hans sista verk under lång tid. Efter Djupa Andetag-albumet, som bara skapades för den svenska marknaden 1996, återvände han till den internationella marknaden 2004 när han spelade in låten “The Sun Will Shine Again”, tillsammans med Deep Purple-legenden Jon Lord. Han kommer att göra två uppträdanden med de gamla ABBA-kamraterna Björn och Benny under femte året i rad av London-spelningar av deras musikaliska Mamma Mia !, och i februari 2005 dyker de fyra samman, för första gången på många år, i Stockholm under kvällen av gala för början av svenska framträdanden av samma framgångsrika musikal.

Under Shines inspelningssessioner fick han veta om och blev förälskad i prins Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen, en ättling till den ädla Reuss-familjen (24 maj 1950 – 29 oktober 1999) som gifte sig den 26 augusti 1992. Mannen dog av cancer vid 49 år, vilket lämnar henne en änka. Två år tidigare dödade hennes dotter Lise-Lotte Casper (1967–1998) tragiskt vid 30 års ålder i en bilolycka i USA.

Idag bor Anni-Frid i Fribourg och i Zermatt, Schweiz, där han ägnar sig åt frivilligarbete med välgörenhetsinitiativ.

Den 1 oktober 2015 öppnas sångarens officiella Vevo-kanal. Videorna från I See Red och To Turn the Stone laddades upp följande dagar i en utgåva som gjorts om av Vevo tillsammans med två officiella remixer av den berömda singeln I Know It’s Something Going On.

Källa: wikipedia


“Frida” sanger av Abba født på en fabrikk av supertyske barn

Anni-frid synni lyngstad “Frida”, sanger av Abba-datteren til det tyske prosjektet Lebensborn opprettet for å bygge det perfekte løp.

Anni-Frid Synni Lyngstad, gift med prinsesse Reuss av Plauen, med kallenavnet Frida (Ballangen, 15. november 1945), er en svensk sanger. Han var ett av fire medlemmer av ABBA popmusikkgruppe.

Anni-Frid ble født i Bjørkåsen, en liten by som tilhørte Ballangen kommune, i 1945. Under den nazistiske okkupasjonen av Norge ble moren Synni (19. juni 1926 – 28. september 1947) valgt ut til Lebensborn-prosjektet, programmet Nazi eugenikk av reproduksjon og utvalg av fødsler. Hans far, Alfred Haase (29. juni 1919 – 23. februar 2009), var en tysk offiser av Wehrmacht som allerede giftet seg. Anni-Frid trodde i lang tid at faren hans var død, senket med skipet sitt under krigen. Etter avsløringene av den tyske uken Bravo som i 1977 publiserte historien om opprinnelsen til komponentene til den berømte kvartetten, oppdaget Anni-Frid at faren ikke faktisk hadde dødd.

På slutten av andre verdenskrig måtte Anni-Frid, hans mor og bestemor søke tilflukt i Sverige av frykt for represalier, etter å ha blitt merket som forrædere til sitt eget land på grunn av deres deltakelse i Lebensborn (felles skjebne berørte programmens tusenvis av mødre og barn, selv om regjeringen hadde bestemt seg for å stoppe urettferdighetene som ble født av tyske fedre, som var innelåst på internatskoler og mentale sanatorier). Under eksil døde Synni av nyresvikt da Anni-Frid bare var to år gammel, og barnet ble da oppvokst av mors mormor i Eskilstuna.

I 1958, 13 år gammel, begynte Anni-Frid å jobbe som jazzsanger i lokalene og dannet sin første musikalske gruppe, The Anni-Frid Four, hvor han spilte bassen som ble den første mannen, Ragnar Fredriksson, gift med 18 år i 1963. De fikk to barn før skilsmissen.

3. september 1967 vant Anni-Frid TV-konkurransen New Faces for unge talenter som underlig nok også falt sammen med Dagen H, eller dagen da Sverige endret retning fra venstre til høyre. [3] Etter denne seieren spilte han inn et første soloalbum for EMI, men hadde liten suksess. Hans andre verk spilte inn det i 1971, produsert av Benny Andersson, kort etter grunnleggelsen av ABBA.

6. oktober 1978 giftet han seg med Benny og ble skilt fra ham i 1981. Etter samlivsbruddet i ABBA i 1982 ga Frida ut et hitalbum, Something’s Going On, produsert av Phil Collins, hvis eneste driver, I Know It’s Soming Going (Jeg vet noe skjer), skrevet av Russ Ballard, klatret opp i listene over halve verden og forble det mest suksessrike arbeidet til et solo-medlem av ABBA. I 1984 laget han Shine igjen, under produksjon av Steve Lillywhite, og dette forble hans siste verk på lenge. Etter at Djupa Andetag-albumet ble laget for det svenske markedet i 1996, vendte han tilbake til det internasjonale markedet i 2004 da han spilte inn sangen “The Sun Will Shine Again”, sammen med Deep Purple-legenden Jon Lord. Han vil gjøre to opptredener med de gamle ABBA-kameratene Björn og Benny i det femte året på rad av London-gjennomføringer av deres musikalske Mamma Mia !, og i februar 2005 vises de fire sammen, for første gang på mange år, i Stockholm på kvelden av galla for starten av svenske forestillinger av den samme suksessfulle musikalen.

Under Shines innspillingsøkter lærte han om og ble forelsket i prins Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen, en etterkommer av den adelige Reuss-familien (24. mai 1950 – 29. oktober 1999) som giftet seg 26. august 1992. Mannen døde av kreft på 49, og etterlater henne enke. To år tidligere hadde datteren Lise-Lotte Casper (1967–1998) tragisk dødd i en alder av 30 år i en bilulykke i USA.

I dag bor Anni-Frid i Fribourg og i Zermatt, Sveits, hvor han dedikerer seg til frivillighet med veldedighetsinitiativer.

1. oktober 2015 åpnes den offisielle Vevo-kanalen til sangeren. Videoene til I See Red og To Turn the Stone ble lastet opp i de påfølgende dagene i en utgave remasteret av Vevo sammen med to offisielle remikser av den berømte singelen I Know It’s Something Going On.

Kilde: wikipedia


Cantante “Frida” del Abba nacido en una fábrica de niños súper alemanes

Anni-frid synni lyngstad “Frida”, cantante de la hija de Abba del proyecto alemán Lebensborn creado para construir la carrera perfecta.

Anni-Frid Synni Lyngstad, casada con la princesa Reuss de Plauen, apodada Frida (Ballangen, 15 de noviembre de 1945), es una cantante sueca. Fue uno de los cuatro miembros del grupo de música pop ABBA.

Anni-Frid nació en Bjørkåsen, una pequeña ciudad perteneciente al municipio de Ballangen, en 1945. Durante la ocupación nazi de Noruega, su madre Synni (19 de junio de 1926 – 28 de septiembre de 1947) fue seleccionada para el proyecto Lebensborn, el programa Eugenesia nazi de reproducción y selección de nacimientos. Su padre, Alfred Haase (29 de junio de 1919 – 23 de febrero de 2009), era un oficial alemán de la Wehrmacht ya casado. Anni-Frid creyó durante mucho tiempo que su padre había muerto, hundido con su barco durante la guerra. Después de las revelaciones del semanario alemán Bravo que en 1977 publicó la historia de los orígenes de los componentes del famoso cuarteto, Anni-Frid descubrió que su padre en realidad no había muerto.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Anni-Frid, su madre y su abuela tuvieron que refugiarse en Suecia por temor a represalias, ya que fueron tildados de traidores a su propio país debido a su participación en el Lebensborn (el destino común conmovió a las miles de madres y niños del programa). aunque el gobierno había decidido detener las injusticias sufridas por los niños nacidos de padres alemanes, encerrados en internados y sanatorios mentales). Durante el exilio, Synni murió de insuficiencia renal cuando Anni-Frid tenía solo dos años, y el niño fue criado por su abuela materna en Eskilstuna.

En 1958, a la edad de 13 años, Anni-Frid comenzó a trabajar como cantante de jazz en las instalaciones y formó su primer grupo musical, The Anni-Frid Four, donde interpretó el bajo que se convirtió en el primer marido, Ragnar Fredriksson, casado con 18 años en 1963. Tuvieron dos hijos antes del divorcio.

El 3 de septiembre de 1967, Anni-Frid ganó el concurso televisivo New Faces para jóvenes talentos que, curiosamente, también coincidió con el Dagen H, o el día en que Suecia cambió la dirección de izquierda a derecha. [3] Después de esta victoria, grabó un primer álbum en solitario para EMI pero tuvo poco éxito. Su segundo trabajo lo grabó en 1971, producido por Benny Andersson, poco después de la fundación de la ABBA.

El 6 de octubre de 1978 se casó con Benny y se divorció de él en 1981. Después de la ruptura de ABBA en 1982, Frida lanzó un exitoso álbum, Something’s Going On, producido por Phil Collins, cuyo único conductor, Sé que hay algo que sucede (Lo sé algo está sucediendo), escrito por Russ Ballard, subió en las listas de la mitad del mundo y siguió siendo el trabajo más exitoso de un miembro en solitario de ABBA. En 1984 volvió a hacer Shine, bajo la producción de Steve Lillywhite y este siguió siendo su último trabajo durante mucho tiempo. Después del álbum Djupa Andetag, hecho solo para el mercado sueco en 1996, regresó al mercado internacional en 2004 cuando grabó la canción “The Sun Will Shine Again”, junto con la leyenda de Deep Purple Jon Lord. Hará dos apariciones con los viejos camaradas de ABBA Björn y Benny en el quinto año consecutivo de las repeticiones en Londres de su musical Mamma Mia !, y en febrero de 2005 los cuatro aparecen juntos, por primera vez en muchos años, en Estocolmo durante la noche de gala para el inicio de las actuaciones suecas del mismo musical exitoso.

Durante las sesiones de grabación de Shine, se enteró y se enamoró del príncipe Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen, un descendiente de la noble familia Reuss (24 de mayo de 1950 – 29 de octubre de 1999) que se casó el 26 de agosto de 1992. El hombre murió de cáncer a los 49 años, dejándola viuda. Dos años antes, su hija Lise-Lotte Casper (1967-1998) había muerto trágicamente a la edad de 30 años en un accidente automovilístico en los Estados Unidos.

Hoy, Anni-Frid vive en Friburgo y en Zermatt, Suiza, donde se dedica al voluntariado con iniciativas de caridad.

El 1 de octubre de 2015, se abre el canal oficial Vevo del cantante. Los videos de I See Red y To Turn the Stone se cargaron en los días siguientes en una edición remasterizada por Vevo junto con dos remixes oficiales del famoso single I Know There Something Going On.

Fuente: wikipedia


“Frida” chanteuse de l’Abba née dans une usine d’enfants super allemands

Anni-frid synni lyngstad “Frida”, chanteuse de la fille Abba du projet allemand Lebensborn créé pour construire la course parfaite

Anni-Frid Synni Lyngstad, mariée à la princesse Reuss de Plauen, surnommée Frida (Ballangen, 15 novembre 1945), est une chanteuse suédoise. Il était l’un des quatre membres du groupe de musique pop ABBA.

Anni-Frid est née à Bjørkåsen, une petite ville appartenant à la municipalité de Ballangen, en 1945. Pendant l’occupation nazie de la Norvège, sa mère Synni (19 juin 1926 – 28 septembre 1947) a été sélectionnée pour le projet Lebensborn, le programme L’eugénisme nazi de la reproduction et de la sélection des naissances. Son père, Alfred Haase (29 juin 1919 – 23 février 2009), était un officier allemand de la Wehrmacht déjà marié. Anni-Frid a longtemps cru que son père était mort, coulé avec son navire pendant la guerre. Après les révélations de l’hebdomadaire allemand Bravo qui a publié en 1977 l’histoire des origines des composantes du célèbre quatuor, Anni-Frid a découvert que son père n’était pas réellement décédé.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Anni-Frid, sa mère et sa grand-mère ont dû se réfugier en Suède par peur de représailles, ayant été étiquetées comme traîtres à leur propre pays en raison de leur participation au Lebensborn (le destin commun a touché les milliers de mères et d’enfants du programme, bien que le gouvernement ait décidé de mettre fin aux injustices subies par les enfants nés de pères allemands enfermés dans des internats et des sanatoriums psychiatriques). Pendant l’exil, Synni est décédée d’une insuffisance rénale alors qu’Anni-Frid n’avait que deux ans, et l’enfant a ensuite été élevé par sa grand-mère maternelle à Eskilstuna.

En 1958, à l’âge de 13 ans, Anni-Frid a commencé à travailler comme chanteuse de jazz sur les lieux et a formé son premier groupe musical, The Anni-Frid Four, où il a joué de la basse qui est devenu le premier mari, Ragnar Fredriksson, marié à 18 ans en 1963. Ils ont eu deux enfants avant le divorce.

Le 3 septembre 1967, Anni-Frid remporte le concours télévisé Nouveaux visages pour jeunes talents qui, curieusement, coïncide également avec le Dagen H, ou le jour où la Suède change de direction de gauche à droite [3]. Suite à cette victoire, il enregistre un premier album solo pour EMI mais sans grand succès. Son deuxième travail l’a enregistré en 1971, produit par Benny Andersson, peu de temps après la fondation de l’ABBA.

Le 6 octobre 1978, il a épousé Benny et a divorcé en 1981. Après la dissolution d’ABBA en 1982, Frida a sorti un album à succès, Something’s Going On, produit par Phil Collins, dont le seul pilote, I Know There Something Going On (I know quelque chose se passe), écrit par Russ Ballard, a gravi les palmarès de la moitié du monde et est resté l’œuvre la plus réussie d’un membre solo d’ABBA. En 1984, il fait à nouveau Shine, sous la production de Steve Lillywhite et c’est resté son dernier travail pendant longtemps. Après l’album Djupa Andetag, réalisé uniquement pour le marché suédois en 1996, il revient sur le marché international en 2004 en enregistrant la chanson “The Sun Will Shine Again”, avec la légende de Deep Purple Jon Lord. Il fera deux apparitions avec les anciens camarades ABBA Björn et Benny dans la cinquième année consécutive de rediffusions londoniennes de leur comédie musicale Mamma Mia!, Et en février 2005, les quatre apparaissent ensemble, pour la première fois depuis de nombreuses années, à Stockholm pendant la soirée de gala pour le début des représentations suédoises de la même comédie musicale à succès.

Au cours des sessions d’enregistrement de Shine, il a appris l’existence du prince Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen, un descendant de la noble famille Reuss (24 mai 1950-29 octobre 1999) qui s’est marié le 26 août 1992 et est tombé amoureux de lui. cancer à 49 ans, la laissant veuve. Deux ans plus tôt, sa fille Lise-Lotte Casper (1967–1998) était tragiquement décédée à l’âge de 30 ans dans un accident de voiture aux États-Unis.

Aujourd’hui, Anni-Frid vit à Fribourg et à Zermatt, en Suisse, où il se consacre au bénévolat avec des initiatives caritatives.

Le 1er octobre 2015, la chaîne officielle Vevo du chanteur est ouverte. Les vidéos de I See Red et To Turn the Stone ont été téléchargées dans les jours suivants dans une édition remasterisée par Vevo avec deux remixes officiels du célèbre single I Know There Something Going On.

Source: wikipedia


“Frida” -Sängerin der Abba, geboren in einer Fabrik superdeutscher Kinder

Anni-frid synni lyngstad “Frida”, Sängerin der Abba-Tochter des deutschen Projekts Lebensborn, kreierte das perfekte Rennen

Anni-Frid Synni Lyngstad, verheiratet mit Prinzessin Reuss von Plauen, Spitzname Frida (Ballangen, 15. November 1945), ist eine schwedische Sängerin. Er war eines von vier Mitgliedern der ABBA-Popmusikgruppe.

Anni-Frid wurde 1945 in Bjørkåsen, einer kleinen Stadt der Gemeinde Ballangen, geboren. Während der Besetzung Norwegens durch die Nazis wurde ihre Mutter Synni (19. Juni 1926 – 28. September 1947) für das Lebensborn-Projekt ausgewählt NS-Eugenik der Fortpflanzung und Selektion von Geburten. Sein Vater Alfred Haase (29. Juni 1919 – 23. Februar 2009) war ein deutscher Offizier der Wehrmacht, der bereits verheiratet war. Anni-Frid glaubte lange Zeit, sein Vater sei gestorben, während des Krieges mit seinem Schiff versunken. Nach den Enthüllungen der deutschen Wochenzeitung Bravo, die 1977 die Entstehungsgeschichte der Bestandteile des berühmten Quartetts veröffentlichte, stellte Anni-Frid fest, dass sein Vater nicht tatsächlich gestorben war.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs mussten Anni-Frid, seine Mutter und seine Großmutter aus Angst vor Repressalien in Schweden Zuflucht suchen, da sie wegen ihrer Teilnahme am Lebensborn als Verräter ihres eigenen Landes gebrandmarkt worden waren (das gemeinsame Schicksal betraf Tausende von Müttern und Kindern des Programms, obwohl die Regierung beschlossen hatte, die Ungerechtigkeiten von Kindern deutscher Väter, die in Internaten und psychiatrischen Anstalten eingesperrt waren, zu beenden. Während des Exils starb Synni an Nierenversagen, als Anni-Frid erst zwei Jahre alt war, und das Kind wurde dann von ihrer Großmutter mütterlicherseits in Eskilstuna großgezogen.

Im Jahr 1958, im Alter von 13 Jahren, begann Anni-Frid als Jazzsänger zu arbeiten und gründete seine erste Musikgruppe, The Anni-Frid Four, in der er den Bass spielte, mit dem der erste Ehemann, Ragnar Fredriksson, verheiratet war 18 Jahre im Jahr 1963. Sie hatten zwei Kinder vor der Scheidung.

Am 3. September 1967 gewann Anni-Frid den Fernsehwettbewerb New Faces für junge Talente, der seltsamerweise auch mit dem Dagen H zusammenfiel, oder dem Tag, an dem Schweden die Richtung von links nach rechts änderte. [3] Nach diesem Sieg nahm er ein erstes Soloalbum für EMI auf, hatte aber wenig Erfolg. Sein zweites Werk nahm es 1971 auf, produziert von Benny Andersson, kurz nach der Gründung des ABBA.

Am 6. Oktober 1978 heiratete er Benny und ließ sich 1981 von ihm scheiden. Nach der Trennung von ABBA im Jahr 1982 veröffentlichte Frida ein Hit – Album, Something’s Going On, das von Phil Collins produziert wurde Es passiert etwas), geschrieben von Russ Ballard, kletterte auf die Charts der halben Welt und blieb das erfolgreichste Werk eines Solomitglieds von ABBA. 1984 machte er Shine erneut unter der Produktion von Steve Lillywhite und dies blieb seine letzte Arbeit für eine lange Zeit. Nach dem Djupa Andetag-Album, das 1996 nur für den schwedischen Markt produziert wurde, kehrte er 2004 auf den internationalen Markt zurück, als er zusammen mit der Deep Purple-Legende Jon Lord den Song “The Sun Will Shine Again” aufnahm. Er wird zwei Auftritte mit den alten ABBA – Kameraden Björn und Benny im fünften Jahr in Folge der Londoner Wiederholungen ihres Musicals “Mamma Mia!” Gala zum Auftakt schwedischer Darbietungen desselben erfolgreichen Musicals.

Während Shines Aufnahmen lernte er Prinz Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen kennen und liebte, einen Nachkommen der adligen Familie Reuss (24. Mai 1950 – 29. Oktober 1999), der am 26. August 1992 heiratete. Der Mann starb an Krebs im Alter von 49 Jahren, so dass sie Witwe ist. Zwei Jahre zuvor war ihre Tochter Lise-Lotte Casper (1967–1998) im Alter von 30 Jahren bei einem Autounfall in den USA auf tragische Weise gestorben.

Heute lebt Anni-Frid in Freiburg und im schweizerischen Zermatt, wo er sich freiwillig für wohltätige Zwecke engagiert.

Am 1. Oktober 2015 wird der offizielle Vevo-Kanal der Sängerin eröffnet. Die Videos von I See Red und To Turn the Stone wurden in den folgenden Tagen in einer von Vevo remasterten Ausgabe zusammen mit zwei offiziellen Remixen der berühmten Single I Know there was some something going on hochgeladen.

Quelle: Wikipedia


Abban “Frida” -laulaja syntyi supersaksalaisten lasten tehtaalla

Anni-frid synni lyngstad “Frida”, saksalaisen Lebensborn-projektin Abban tyttären laulaja luonut täydellisen rodun rakentamiseksi

Anni-Frid Synni Lyngstad, naimisissa Plauenin prinsessa Reuss, nimeltä Frida (Ballangen, 15. marraskuuta 1945), on ruotsalainen laulaja. Hän oli yksi neljästä ABBA-popmusiikkiryhmän jäsenestä.

Anni-Frid syntyi Bjørkåsenissa, Ballangenin kunnalle kuuluvassa pikkukaupungissa vuonna 1945. Norjan natsimiehityksen aikana hänen äitinsä Synni (19. kesäkuuta 1926 – 28. syyskuuta 1947) valittiin Lebensborn-projektiin, ohjelma Natsien lisääntymisen eugenics ja syntymän valinta. Hänen isänsä Alfred Haase (29. kesäkuuta 1919 – 23. helmikuuta 2009) oli saksalainen Wehrmachtin upseeri, joka oli jo naimisissa. Anni-Frid uskoi pitkään isänsä kuolleen, uppoutuneen laivansa mukana sodan aikana. Saksalaisen Bravo-viikkolehden paljastumisen jälkeen, joka julkaisi vuonna 1977 kuuluisan kvartetin komponenttien alkuperän historian, Anni-Frid huomasi, ettei hänen isänsä ollut kuollut.

Toisen maailmansodan lopulla Anni-Frid, hänen äitinsä ja isoäitinsä joutuivat turvautumaan Ruotsiin kostotoimien pelossa, koska heidät oli pidetty oman maansa pettureina heidän osallistumisensa vuoksi Lebensborniin (yhteinen kohtalo kosketti tuhansia ohjelman äitejä ja lapsia, vaikka hallitus oli päättänyt lopettaa epäoikeudenmukaisuuden, jota kärsivät saksalaisista isistä syntyneet lapset, jotka oli lukittu sisäoppilaisiin ja mielenterveyskeskuksiin). Maanparannuksen aikana Synni kuoli munuaisten vajaatoiminnassa, kun Anni-Frid oli vasta kaksivuotias, ja äiti-isoäitinsä kasvatti lapsen Eskilstunassa.

Vuonna 1958, 13-vuotiaana, Anni-Frid aloitti työskentelyn jazzlaulajana tiloissa ja perusti ensimmäisen musiikillisen ryhmänsä, The Anni-Frid Four, jossa hän soitti bassoa, josta tuli ensimmäinen aviomies, Ragnar Fredriksson, naimisissa 18 vuotta vuonna 1963. Heillä oli kaksi lasta ennen avioeroa.

Anni-Frid voitti 3. syyskuuta 1967 nuorten kykyjen televisiokilpailun New Faces, joka kummallista samaan aikaan tapahtui myös Dagen H: n tai päivän kanssa, jolloin Ruotsi muutti suuntaa vasemmalta oikealle. [3] Tämän voiton jälkeen hän nauhoitti ensimmäisen sooloalbumin EMI: lle, mutta hänellä ei ollut menestystä. Hänen toinen teoksensa tallensi sen vuonna 1971, Benny Anderssonin tuottama, pian ABBA: n perustamisen jälkeen.

Hän meni naimisiin Bennyn kanssa 6. lokakuuta 1978 ja erotti hänet vuonna 1981. ABBA: n hajottua vuonna 1982, Frida julkaisi hittialbumin jotain jotain, jonka on tuottanut Phil Collins. Hänen yksittäisen kuljettajansa Tiedän, että jotain on meneillään (tiedän Russ Ballardin kirjoittama, jotain tapahtuu) nousi puolimaailman listalle ja pysyi ABBA: n yksin jäsenen menestyneimpänä teoksena. Vuonna 1984 hän sai taas Shine-elokuvan Steve Lillywhite -tuotannossa ja tämä pysyi hänen viimeisenä teoksenaan pitkään. Vain Ruotsin markkinoille vuonna 1996 tehdyn Djupa Andetag -albumin jälkeen hän palasi kansainvälisille markkinoille vuonna 2004, kun hän nauhoitti kappaleen “The Sun Will Shine Again” yhdessä Deep Purple -legendan Jon Lordin kanssa. Hän esiintyy kahdessa esiintymisessä vanhojen ABBA-tovereiden Björnin ja Bennyn kanssa viidentenä peräkkäisenä vuotena Lontoon uusimisesta heidän musiikilliselle Mamma Mia!: Lle. Helmikuussa 2005 nämä neljä esiintyvät yhdessä, ensimmäistä kertaa monien vuosien ajan, Tukholmassa illalla. gaala saman menestyksellisen musikaalin ruotsalaisten esitysten alkamiselle.

Shine-nauhoitusistuntojen aikana hän oppi ja rakastui prinssi Heinrich Ruzzo Reuss von Plaueniin, joka oli aatelisen Reuss-perheen jälkeläinen (24. toukokuuta 1950 – 29. lokakuuta 1999), joka meni naimisiin 26. elokuuta 1992. Mies kuoli syöpä 49-vuotiaana, jättäen hänelle lesken. Kaksi vuotta aiemmin hänen tyttärensä Lise-Lotte Casper (1967–1998) kuoli traagisesti 30-vuotiaana auto-onnettomuudessa Yhdysvalloissa.

Nykyään Anni-Frid asuu Fribourgissa ja Zermattissa, Sveitsissä, missä hän omistautuu vapaaehtoistyöhön hyväntekeväisyyshankkeilla.

Laulajan virallinen Vevo-kanava avataan 1. lokakuuta 2015. Videot I See Red- ja To Turn the Stone -videoista ladattiin seuraavina päivinä Vevon uudelleen suunnittelemassa painoksessa yhdessä kuuluisan Tiedän, että siellä on jotain tekemässä, kahden virallisen remiksin kanssa.

Lähde: wikipedia


مغنية “فريدا” لأبا التي ولدت في مصنع للأطفال الألمان الفائقين

Anni-frid synni lyngstad “Frida” ، مغنية ابنة Abba للمشروع الألماني Lebensborn التي تم إنشاؤها لبناء السباق المثالي

آني فريد سينجى لينجستاد ، متزوجة من الأميرة ريوس من بلاوين ، الملقبة فريدا (بالانجن ، 15 نوفمبر 1945) ، هي مغنية سويدية. لقد كان أحد أربعة أعضاء في مجموعة ABBA الموسيقية.

ولد أني-فريد في Bjørkåsen، وهي قرية جزء صغير من بلدية Ballangen، في عام 1945. وخلال الاحتلال النازي للنرويج، والدته Synni (19 يونيو 1926 – 28 سبتمبر 1947) تم اختيار لمشروع Lebensborn، برنامج تحسين النسل من التكاثر واختيار المواليد. كان والده ألفريد هاسي (29 يونيو 1919 – 23 فبراير 2009) ، ضابطًا ألمانيًا في الفيرماخت متزوج بالفعل. آني فريد يعتقد لفترة طويلة أن والده قد مات ، غرق مع سفينته خلال الحرب. بعد الكشف عن الأسبوعية الألمانية برافو أنه في عام 1977 نشر تاريخ أصول مكونات اللجنة الرباعية الشهيرة ، اكتشف آني فريد أن والده لم يمت بالفعل.

في نهاية الحرب العالمية الثانية أني-فريد، كانت والدتها وجدتها على اللجوء في السويد خوفا من الانتقام، بعد أن وصفت بأنهم خونة لوطنهم للمشاركة في Lebensborn (المصير المشترك حلت الآلاف من الأمهات والأطفال من البرنامج، على الرغم من أن الحكومة قررت وقف الظلم الذي يعاني منه الأطفال المولودين من آباء ألمان ، والذين كانوا محبوسين في المدارس الداخلية والمصحات العقلية). خلال المنفى ، توفيت سينني بسبب الفشل الكلوي عندما كانت آني فريد في عمر عامين فقط ، ثم تربت على يد جدتها الأم في إسكيلستونا.

في عام 1958 ، في سن الثالثة عشر ، بدأ Anni-Frid العمل كمغني لموسيقى الجاز في المبنى وشكل مجموعته الموسيقية الأولى ، The Anni-Frid Four ، حيث عزف على الباص الذي أصبح الزوج الأول ، Ragnar Fredriksson ، متزوج من 18 عامًا في عام 1963. كان لديهم طفلان قبل الطلاق.

في 3 سبتمبر 1967 ، فازت Anni-Frid بالمسابقة التليفزيونية “وجوه جديدة للمواهب الشابة” والتي تزامنت مع الغرابة مع Dagen H ، أو اليوم الذي غيرت فيه السويد الاتجاه من اليسار إلى اليمين. [3] بعد هذا الانتصار ، سجل أول ألبوم منفرد لـ EMI لكن لم يحقق نجاحًا كبيرًا. سجل عمله الثاني في عام 1971 ، من إنتاج بيني أندرسون ، بعد فترة وجيزة من تأسيس أبا.

في 6 أكتوبر 1978 ، تزوج من بيني وطلقه في عام 1981. بعد تفكك ABBA في عام 1982 ، أصدرت فريدا ألبومًا ناجحًا بعنوان Something’s Going On ، أنتجته Phil Collins ، الذي كان سائقه الوحيد ، I Know There Something On On (أعرف شيء ما يحدث) ، الذي كتبه روس بالارد ، صعد الرسوم البيانية لنصف العالم ، وظل العمل الأكثر نجاحًا لعضو منفرد في أبا. في عام 1984 قام بعمل تألق مرة أخرى ، تحت إنتاج ستيف ليلي وايت ، وظل هذا آخر عمل له لفترة طويلة. بعد ألبوم Djupa Andetag ، الذي تم إنتاجه فقط للسوق السويدي في عام 1996 ، عاد إلى السوق الدولية في عام 2004 عندما سجل أغنية “The Sun Will Shine Again” ، مع أسطورة Deep Purple Jon Lord. وستجعل مباراتين مع زميله القديم ABBA بيورن وبني في سنة الخامسة على التوالي الأداء لندن من هم الموسيقية ماما ميا!، وفي فبراير 2005 أربع تظهر معا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، في ستوكهولم خلال مساء حفل لبدء العروض السويدية لنفس الموسيقية الناجحة.

خلال جلسات تسجيل Shine ، تعرف على الأمير هاينريش روزو روس فون بلاوين ، وهو من سلالة عائلة ريوس النبيلة (24 مايو 1950 – 29 أكتوبر 1999) وتزوج من هذا الحب. سرطان في 49 ، وترك لها أرملة. قبل عامين ، توفيت ابنتها ليز لوت كاسبر (1967-1998) بشكل مأساوي عن عمر يناهز 30 عامًا في حادث سيارة في الولايات المتحدة.

يعيش آني فريد اليوم في فريبورغ وفي زيرمات بسويسرا ، حيث يكرس نفسه للعمل التطوعي مع المبادرات الخيرية.

في 1 أكتوبر 2015 ، تم فتح قناة Vevo الرسمية للمغني. تم تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بـ I See Red و To Turn the Stone في الأيام التالية في إصدار أعده Vevo جنبًا إلى جنب مع ريميكس رسميين من الأغنية الفردية الشهيرة I Know There Something On On.

المصدر: ويكيبيديا


Abba的“ Frida”歌手出生于德国超级孩子的工厂

Anni-frid synni lyngstad“ Frida”,德国项目Lebensborn的Abba女儿的歌手创作,旨在打造完美的比赛

安妮·弗里德·辛尼·林格斯塔(Anni-Frid Synni Lyngstad)已婚,是普劳恩(Plauen)的罗伊斯(Reuss)公主,绰号弗里达(Frida)(巴尔兰根,1945年11月15日),是瑞典歌手。他是ABBA流行音乐小组的四名成员之一。

1945年,安妮·弗里德(Anni-Frid)出生在巴兰根(Ballangen)自治市的一个小镇比约克森(Bjørkåsen)。在纳粹占领挪威期间,她的母亲辛尼(Synni)(1926年6月19日至1947年9月28日)被选为莱本斯伯恩计划的成员纳粹优生生殖和选择出生。他的父亲阿尔弗雷德·哈斯(Alfred Haase,1919年6月29日至2009年2月23日)是已婚的德国国防军官员。安妮·弗里德(Anni-Frid)长期以来一直认为他的父亲去世了,在战争期间与他的船沉没了。在1977年德国周刊《布拉沃》(Bravo)的启示之后,安妮·弗里德(Anni-Frid)发现了他的父亲实际上并未去世。

第二次世界大战结束时,安妮·弗里德(Anni-Frid)的母亲和祖母因担心遭到报复而不得不在瑞典避难,因为他们参加了勒本斯伯恩(Lebensborn)而被列为自己国家的叛徒(共同的命运感动了该计划的成千上万的母亲和孩子,尽管政府已决定制止被关押在寄宿学校和精神病院的德国父亲所生的孩子遭受的不公正待遇。在流亡期间,Sinni因Anni-Frid只有两岁而死于肾衰竭,然后孩子由其外婆在Eskilstuna抚养长大。

1958年,年仅13岁的安妮·弗里德(Anni-Frid)开始在该场所担任爵士歌手,并组建了他的第一个音乐团体“安妮·弗里德四人”(Anni-Frid Four),在那里他演奏了贝斯,并成为了第一任丈夫Ragnar Fredriksson的丈夫。 1963年18岁。离婚前有两个孩子。

1967年9月3日,安妮·弗里德(Anni-Frid)赢得了电视节目青年新面孔电视比赛(New Faces),奇怪的是,这也正好与达根H(Dagen H)或瑞典从左向右改变方向的那一天相吻合[3]。取得这一胜利后,他录制了EMI的首张个人专辑,但收效甚微。在ABBA成立后不久,本尼·安德森(Benny Andersson)于1971年录制了他的第二部作品。

1978年10月6日,他与本尼(Benny)结婚,并于1981年离婚。在1982年ABBA分手后,弗里达(Frida)发行了热门专辑《莫名其妙》,该专辑由菲尔·柯林斯(Phil Collins)制作,他的单身司机《我知道有某件事》鲁斯·巴拉德(Russ Ballard)撰写的文章,已经攀登了世界一半的榜单,并且仍然是ABBA独奏成员最成功的作品。 1984年,在史蒂夫·莉莉·怀特(Steve Lillywhite)的主持下,他再次创作了《闪耀》,这是他很长一段时间以来的最后一部作品。在1996年只为瑞典市场制作了Djupa Andetag专辑之后,他于2004年重回国际市场,录制了歌曲“ The Sun Will Shine Again Shine”和深紫色传奇人物Jon Lord。他将在伦敦的音乐剧《 Mamma Mia!》连续第五年与ABBA的老同志Björn和Benny一起出演两次,2005年2月,这四人一起首次出现在伦敦,这是多年来的第一次。瑞典音乐会上同样成功的音乐剧的开演。

在Shine的录音期间,他了解并爱上了Reuss贵族家族(1950年5月24日至1999年10月29日)的后裔Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen王子,他于1992年8月26日结婚。 49岁时患癌症,留下寡妇。两年前,她的女儿Lise-Lotte Casper(1967-1998)在美国一次车祸中不幸去世,享年30岁。

今天,Anni-Frid居住在弗里堡和瑞士的采尔马特,在那里他致力于慈善事业的志愿工作。

2015年10月1日,该歌手的官方Vevo频道开通。随后几天,我又观看了《我看见红色》和《要转石》的视频,这些视频由Vevo重新制作,并与著名单曲《我知道那件事》进行了两次正式混音。

资料来源:维基百科
    FEATURES

    Bjørkåsen, Norvegia


    LEAVE MESSAGE TO AUTHOR

    Human Test: Find the X     9 + 9 =

    All copyrights reserved © - 42doit.com