Filozofie

Vždy, kresby, obrazy, texty a symboly jsou pro muže nejbezprostřednějším forma komunikace.

Historicky stěny jsou považovány za nejlepší výraz svobody a viditelnosti.
Svoboda projevu je hnací silou rozvoje tohoto projektu.

Tato webová stránka má za cíl vytvořit zdarma on-line komunikační prostor, aby portál skutečný sběratel vyjadřování a sdílení.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com