Filozofia

Vždy, kresby, obrazy, texty a symboly sú pre mužov najbezprostrednejšie dozvedajú forma komunikácie.

Historicky steny sú považované za najlepšie výraz slobody a viditeľnosti.
Sloboda prejavu je hnacou silou rozvoja tohto projektu.

Táto webová stránka má za cieľ vytvoriť zadarmo on-line komunikačný priestor, aby portál naozajstný zberateľ vyjadrovania a zdieľanie.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com