filozofi

Gjithmonë, vizatime, imazhe, tekste dhe simbolet, janë për njeriun forma më e menjëhershme e komunikimit.

Historikisht muret janë konsideruar shprehja më e mirë e lirisë dhe shikimit.
Liria e shprehjes ka nxitur zhvillimin e këtij projekti.

Kjo web faqe ka për qëllim për të krijuar një hapësirë të lirë në internet të komunikimit, të bërë portali një koleksionist i vërtetë i shprehjes dhe ndarjen.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com