Triết học

Luôn luôn, bản vẽ, hình ảnh, văn bản và biểu tượng, là dành cho những người đàn ông hình thức trực tiếp nhất của truyền thông.

Trong lịch sử các bức tường được coi là biểu hiện tốt nhất của tự do và tầm nhìn.
Tự do ngôn luận đã thúc đẩy sự phát triển của dự án này.

Trang web này có mục đích tạo ra một không gian giao tiếp trực tuyến miễn phí, làm cho các cổng thông tin một nhà sưu tập thực sự của biểu thức và chia sẻ.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com