Filosofi

Alltid, ritningar, bilder, texter och symboler är för mannen den mest omedelbara form av kommunikation.

Historiskt väggarna anses vara den bästa uttryck för frihet och synlighet.
Yttrandefrihet har drivit på utvecklingen av detta projekt.

Denna webbplats har som mål att skapa en gratis online-kommunikation utrymme, göra portalen en riktig samlare av uttryck och delning.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com