Φιλοσοφία

Πάντα, σχέδια, εικόνες, κείμενα και σύμβολα, είναι για τον άνθρωπο η πιο άμεση μορφή επικοινωνίας.

Ιστορικά οι τοίχοι θεωρούνται η καλύτερη έκφραση της ελευθερίας και της προβολής.
Η ελευθερία της έκφρασης έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη αυτού του έργου.

Αυτή η ιστοσελίδα έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια δωρεάν online χώρο της επικοινωνίας, κάνουν την ιστοσελίδα ένα πραγματικό συλλέκτη της έκφρασης και ανταλλαγής.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com