فلسفه

همیشه، نقشه ها، تصاویر، متون و نمادها، برای مرد به صورت فوری ترین ارتباطات می باشد.

به لحاظ تاریخی، دیوار در نظر گرفته بهترین آزادی بیان و دید.
آزادی بیان توسعه این پروژه محور است.

این وب سایت با هدف ایجاد یک فضای آزاد ارتباطات آنلاین، ایجاد پورتال جمع آوری واقعی بیان و به اشتراک گذاری.
  • دسته بندی ها

    شبکه اجتماعی

    تبلیغات
    All copyrights reserved © - 42doit.com