Филозофија

Секогаш, цртежи, слики, текстови и симболи, се за човекот најнепосредните форма на комуникација.

Историски ѕидовите се смета за најдобар израз на слобода и видливост.
Слобода на изразување има управувано на развојот на овој проект.

Овој веб-сајт има за цел да се создаде бесплатен онлајн комуникацијата простор, направи порталот вистински колектор на изразување и споделување.
  • категории

    социјална мрежа

    рекламирање
    All copyrights reserved © - 42doit.com