falsafah

Sentiasa, gambar, imej, teks dan simbol, adalah untuk lelaki yang bentuk yang paling segera komunikasi.

Dari segi sejarah dinding adalah dianggap ungkapan terbaik kebebasan dan penglihatan.
Kebebasan bersuara telah mendorong pembangunan projek ini.

Laman web ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan ruang komunikasi dalam talian percuma, membuat portal pemungut sebenar bersuara dan perkongsian.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com