ปรัชญา

มักจะวาดภาพข้อความและสัญลักษณ์สำหรับมนุษย์รูปแบบทันทีที่สุดของการสื่อสาร

อดีตผนังที่มีการพิจารณาการแสดงออกที่ดีที่สุดของเสรีภาพและการมองเห็น
เสรีภาพในการแสดงออกได้ผลักดันการพัฒนาของโครงการนี้

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่การสื่อสารออนไลน์ฟรีให้พอร์ทัลเก็บจริงในการแสดงออกและการแบ่งปัน
  • All copyrights reserved © - 42doit.com