ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ

ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ
ЗАДЕН ПЛАН
Неспазването на тази ЗОП ще доведе до незабавно спиране или преустановяване на услугата (в съответствие със съответните условия за доставка).
Всички искания за информация относно съдържанието на този документ трябва да бъдат адресирани чрез отваряне на специален билет от страницата https://42doit.com.

НАРУШЕНИЯ
Забранено е използването на мрежата и услугите от 42-ро място за ангажиране и / или насърчаване на незаконно, обидно или безотговорно поведение, включително:
• Неразрешен достъп или неразрешено използване на данни, системи или мрежи, включително всеки опит за проследяване, изследване или тестване на уязвимостта на дадена система или
мрежа или да нарушава мерките за сигурност или удостоверяване без изричното разрешение на собственика на системата или мрежата.
• Внедрете или станете част от дейностите, които причиняват смущения в използването на Услугата за всеки потребител на същото, включително, но не само, атаки чрез пиратски софтуер, пукнатини, генератори на ключови думи, сериали, кибератаки от всякакъв тип, включително DOS атаки, вируси или други вредни компоненти или умишлени опити за претоварване на преносна система.
• създава ситуации на опасност и / или нестабилност и / или други проблеми от техническо естество в резултат на дейности по програмиране и / или методи на употреба, които оказват влияние върху качеството на услугата на потребителя или на други клиенти, които причиняват вреда на същото, до 42 души и / или трети страни.
• Събирането или използването на имейл адреси, имена или други идентификатори без съгласието на субекта на данните (включително, но без да се ограничава до спам, фишинг, измами по интернет, кражба на пароли, пароли).
• Събиране или използване на информация от трета страна без съгласието на собственика на информацията.
• Използване и / или разпространение на всякаква фалшива, заблуждаваща, подвеждаща информация, включително, но не само електронна поща или дискусионни групи.
• Използване на услугата за разпространение на софтуер, която измамно събира информация за потребителите или незаконно предава информация за потребителите.
• Използване на услугата за разпространение на софтуер cd. “Adware”, освен ако: (1) не притежава изричното съгласие на потребителя за изтеглянето и инсталирането на софтуера въз основа на ясно и ясно видимо известие за естеството на софтуера; (2) Това са лесно сваляем софтуер с помощта на стандартни инструменти за тази цел, включени в основните операционни системи (като например “реклама / премахване” на Microsoft).
• Инсталирането на приложения в мрежата, които могат да доведат до дестабилизиране на услугата или инфраструктурата.
• Предоставяне на вредна (графична или текстова) информация на обществеността за имиджа на рекламата чрез предоставените услуги.
• Използвайте услугите на 42doit за предлагане на анонимни комуникационни системи без правилното поддържане на идентичности, както се изисква от действащото законодателство, като например, но не само c.d. “TOR” или “анонимно”.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМНИ РЕСУРСИ
Потребителят няма да може да използва услугата по такъв начин, че да пречи на нормалната работа на услугите или да използва неправилно системните ресурси, като например използването на софтуер, който насища капацитета за изпълнение на мрежата, дисковата система и процесора на споделена платформа (напр. облак, хостинг, електронна поща и т.н.) за удължено време, ако не за услугите, предлагани от 42doit в специална форма.
При тези обстоятелства може да поиска да възстанови нивото на нормалност, ако такова несъответстващо използване противоречи, по преценка на същото, с използването на други потребители.
Потребителят се задължава да не използва дефектно или нехомологизирано оборудване в съответствие с европейските стандарти или да показва неизправности, които могат да увредят целостта на мрежата и / или да нарушат услугите и / или да създадат рискове за физическата безопасност на хората. Всъщност не дава никаква гаранция относно съвместимостта на оборудването и програмите (хардуера и софтуера), използвани от потребителя с Услугата, тъй като всички свързани с тях проверки са отговорност единствено на Потребителя.
Също така, потребителят трябва да използва уеб пространството, вероятно закупено на 42-то място, изключително за публикуване на уебсайта, а не като хранилище, т.е. като инструмент за просто подаване на файлове и / или видео / видео и / или собствен материал и / или може да се изтегли и от други сайтове.

ТЪРГОВСКА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА.
Разпространението на търговски съобщения е забранено, ако не сте в състояние да покажете, че:
• получателите дадоха своето предварително съгласие за получаване на електронна поща чрез изрична процедура за включване;
• процедурите за събиране на съгласие включват подходящи инструменти, за да се гарантира, че лицето, което дава съгласието си, е титулярът на електронния адрес, за който е дадено съгласието;
• доказателства за съгласието на получателя се съхраняват във форма, която може лесно да бъде предоставена при поискване, като тежестта на получаване на исканията за 42посока
в тази връзка, да представи доказателства за съгласие в рамките на 72 часа от получаването на искането
на същото;
• се прилагат процедури, които позволяват на получателя да оттегли своето съгласие, като пример, връзка в тялото на електронната поща или инструкции за отговор с думата “Премахване” в тематичния ред и е в състояние да се съобразят с оттеглянето на съгласието в рамките на 48 часа от получаването, като информират получателите, че оттеглянето на тяхното съгласие ще бъде обработено в рамките на най-много 48 часа;
• адресът за електронна поща на жалбата винаги се откроява на ясно видимо място на всеки уебсайт, свързан с електронната поща, и съобщенията, изпратени до него, се намират незабавно.
Подателят на електронната поща не може да бъде скрит под каквато и да е форма.
Имейл адресът на подателя трябва да се появи в тялото на съобщението или в реда “От” на електронната поща; тези разпоредби се прилагат за съобщения, изпратени чрез Услугата, или за съобщения, изпратени от която и да е мрежа от потребителя или от всяко лице от тяхно име, което пряко или косвено се отнася до получателя на сайт, хостван чрез Услугите. Освен това няма да е възможно да се използва услуга за електронна поща “трета страна”, която не прилага подобни процедури към всички свои потребители. Тези изисквания ще се прилагат в същата степен и в списъците за разпространение, създадени от трети страни, сякаш списъкът е създаден от Потребителя.
42doit си запазва правото да проверява и следи по всяко време спазването на разпоредбите, изброени по-горе, също като изисква извадка с помощта на метода за включване.
42doit може да спре предаването на имейли, които нарушават тези разпоредби.

SMTP АВТЕНТАЦИЯ – ПОЛИЦИЯ
За да се изпълнят горните разпоредби, няма да е възможно да се изпращат съобщения с електронна поща, съдържащи подобно съдържание, на повече от един от SMTP сървърите
двадесет и петдесет (250) получатели. Опити за заобикаляне на това ограничение
чрез създаване на няколко профила или по друг начин ще бъде
предназначени като нарушение на това ограничение.
42doit си запазва правото да прекрати предаването на съобщения, които нарушават тези разпоредби. Освен това пощенските услуги могат да бъдат прекратени или прекъснати
ако се установи нарушение на тази ЗОП, в съответствие с общите условия за доставка.

MAIL РЕЛЕ
Като цяло масовите предавания или предаването на търговска информация чрез електронна поща не се допускат за обем от повече от 5000 (пет хиляди) потребители на ден
със средно по 250 съобщения на всеки 20 минути. Ако искате да изпратите повече от 5000 съобщения на ден, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка за повече информация.

ИЗПИТВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ
Вие не можете по никакъв начин да опитвате да изследвате, пробвате, прониквате или тествате уязвимостта на 42-инчова мрежова система или нарушавате сигурността на 42-те или свързани процедури за удостоверяване чрез пасивни или инвазивни техники без изричното съгласие, написано от 42doit, по същия начин, ще могат да извършват такива дейности чрез услугата, предоставяна от мрежите и / или до информацията на други страни, без тяхното изрично съгласие.

NEWSGROUP, ДИСКУСИЯ ФОРУМ, ДРУГИ МРЕЖИ
Потребителят потвърждава и приема, че съдържанието на търговски съобщения, съобщения на електронни бюлетини, групови чатове или други форуми, в които участвате, като IRC и USENET групи, но не само, ще бъде съобразено със законите и правилата, които са в сила по този въпрос. Също така, същото трябва да спазва правилата на всяка друга мрежа (мрежа или схема), която осъществява достъп или участва с помощта на 42-битовите услуги.

ОЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
Забранено е да се публикува, предава или съхранява в или чрез мрежата и устройствата да извършва каквото и да било съдържание или връзки към съдържанието, което счита за разумно:
• да представляват, представляват, популяризират, популяризират или по някакъв начин се позовават на педофилия, расизъм, фанатизъм или порнография, които не са включени в съответствие с действащите разпоредби и са достъпни само за лица на законна възраст;
• имате натрапчиво поведение, преследвачи, преследване или тормоз към други потребители на сайта или непознати до портала.
• да бъде прекалено насилствено, да подбужда насилие, да съдържа заплахи, тормоз или реч на омраза;
• да бъде несправедливо или измамно по отношение на законите за защита на потребителите на
всяка юрисдикция, включително верижни писма и пирамидни схеми;
• да бъдете клеветнически или да нарушавате поверителността на хората;
• създават риск за безопасността на лицето или здравето, риск за обществената безопасност или общественото здраве, застрашават националната сигурност или пречат на разследванията от страна на съдебния орган;
• неправилно разкрива търговска тайна или друга поверителна или патентована информация на трети страни;
• имат за цел да помагат на трети страни да заобикалят авторските права;
• нарушава авторските права на трети страни, търговски марки, патенти или други права на собственост на други лица;
• препраща (или представя линкове) онлайн хазартни игри и / или казина, популяризира незаконни наркотици, нарушава законите за контрол върху износа;
• да се използва сайтът 42doit за целите на и / или да се насърчават незаконни дейности като: трафик на хора, трафик на животни и / или защитени видове, незаконен и / или защитен растителен флот, трафик на всички живи / неживи видове / или части от тях под закрилата на каквато и да е степен на тяхната принадлежност, трафик на оръжия, трафик на ценни предмети, трафик на предмети или художествени, исторически, археологически, религиозни компоненти;
• използване на сайта 42doit с цел и / или насърчаване на незаконни дейности като: тероризъм, мафия, лихварство, изнудване, заплаха, изнудване, измама, измама, кражба, трафик, просия, от всякакъв ред и степен;
• иначе да бъдете незаконни или да потърсите незаконно поведение в съответствие със законите, приложими в съответната юрисдикция, Потребителя или лицето;
• да бъдете по друг начин вредни, измамнически или да бъдете в състояние да предявявате съдебни искове срещу 42до.
За съдържание “публикувано или предавано” чрез мрежата или инфраструктурата включвате уеб съдържание, електронна поща, разговори и всякакъв друг вид публикация или
предаване въз основа на интернет.
• събира или съхранява данни и информация от други потребители на сайта, освен ако не е посочено изрично.

ЗАЩИТЕН МАТЕРИАЛ ОТ АВТОРСКО ПРАВО
Забранено е използването на 42-дневната мрежа за изтегляне, публикуване, разпространение, копиране или използване по какъвто и да е начин на произведения на текст, музика, софтуер, изкуство, изображение или други, защитени с авторски права, освен в случаите, когато:
• е изрично упълномощен от притежателя на правата;
• е разрешено по друг начин от приложимите закони за авторското право в съответната юрисдикция.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Потребителят се задължава да съобщава на своите лични данни, необходими за пълното и правилно изпълнение на връзката; тя също така гарантира, на собствена лична и изключителна отговорност, че горепосочените данни са верни, актуални и верни и ни позволяват да идентифицираме истинската му идентичност. Потребителят се задължава да съобщи за всяка промяна на предоставените данни, своевременно и във всеки случай не по-късно от 15 (петнадесет) дни от настъпването на горепосочената промяна, а също и да предостави по всяко време, при поискване от 42доза, на неговата самоличност, на местоживеене или местопребиваване и, когато е уместно, на неговия статут на законен представител на юридическото лице, което иска или притежава службата.
След получаване на гореспоменатото съобщение, 42до може да поиска допълнителна документация от потребителя, за да покаже промените, които са съобщени. В случай, че Потребителят не предостави посочената комуникация или необходимата документация, или ако е предоставил данни, които са неверни, не са текущи или непълни, или данни, които имат основание, по свое усмотрение, да счита, че такава, 42ооста си запазва правото да:
а) да откаже искането, изпратено от Потребителя, относно операциите, които трябва да бъдат извършени във връзка с Услугата;
б) да прекратят услугите незабавно, без предизвестие и безсрочно;
в) анулира и / или прекъсва без предизвестие всички операции за промяна на данните, свързани със Службата;
г) решаване на връзката;
• Потребителят приема, че ако публичните IP адреси, зададени на техния акаунт, са вмъкнати в черен списък (база данни за злоупотреби), като този, който се намира на http://www.spamhaus.org, потребителят автоматично ще бъде нарушен тук. m
ПДИ; вследствие на това може да предприеме всички мерки, считани за подходящи за защита на неговия ПР, включително спирането и / или прекратяването на услугата, независимо от това дали IP са докладвани / включени в черен списък поради причини, които могат да бъдат приписани на Потребителя;
• Потребителят на услугата приема, че данните, съхранявани в споделена система, могат да бъдат поставени под карантина или да бъдат изтрити, ако горепосочените данни са заразени от вирус или по друг начин повредени и имат, при неоспоримо преценка на 42-та, възможност да заразят или да повредят система или данни на други потребители, които са разположени на една и съща инфраструктура.
• Потребителят се задължава да спазва правилата за добро използване на мрежовите ресурси, обикновено наричани “Нетикет”.

• Никакво възнаграждение, предвидено от 42doit, когато е налице, ще бъде предоставено за прекъсвания на услугата в резултат на нарушения на този информационен документ.
• Всеки документ, снимка, видео, връзка, разнообразна информация, акаунт или публикация, по принцип, внесени в сайта, може да бъде отменена, променена или прекратена от мениджъра поради технически или социални причини или поради неподходящо поведение на потребителя. Тези неоспорими решения, взети от 42doit, ще бъдат приложени без предупреждение, упълномощаване или възстановяване на разходите на потребителя на сайта.
• 42doit си запазва правото да съобщава на полицията и надзорните органи за установените незаконни поведения.
• 42doit няма възможност да проверява съдържанието, публикувано в него. Потребителят, който намира неподходящо съдържание, споменато по-горе, или смята, че е неправилен или неадекватен, се изисква да го докладва на мениджъра.
• 42doit няма възможност да извършва проверки на публикуваните в него публикации на езици, идиоми или жаргони от различен географски произход на потребителите.
• 42doit не знае: обичаи, обичаи на всяко населено място или световно общество, постигнато от службата, така че формата на контрол ще се осъществява в съответствие със законите, статута и морала на италианската държава.
• Тези информационни бележки могат да се изменят и допълнят без предизвестие или предизвестие от 42doit.

ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ
• Текстовете, информацията и другите данни, публикувани на този сайт, както и линковете към други сайтове са само с информационна цел и не поемат никакъв официален характер.
• 42doit не поема отговорност за грешки или пропуски от какъвто и да е вид и за какъвто и да е вид пряка, косвена или случайна повреда в резултат от четенето или използването на публикуваната информация или всякаква форма на съдържание, присъстващо на сайта или за достъп или използване от материала, съдържащ се в други обекти.
• Като приема този информационен формуляр, потребителят декларира: да бъде на възраст, да бъде в пълен размер с неговите интелектуални и психо-физически способности.
• Приемайки този информационен формуляр, потребителят на 42doit декларира, че не предприема никакви правни или данъчни действия за поведение, което не е свързано с оператора на сайта или е причинено от трети лица или други потребители на услугата, предлагана от портала.
• При приемането на тази информационна форма потребителят освобождава цялата отговорност за съдържанието, съдържащо се в него.
• Като приема този информационен формуляр, потребителят декларира, че напълно и напълно поема своите правни, юридически и наказателни отговорности, произтичащи от неговото поведение на уебсайта.
• Като приема този информационен формуляр, потребителят декларира, че спазва всички действащи закони както в Италия, така и в собствената си страна. В случай на неспазване на това задължение, потребителят е наясно с предприемането на съответните предпазни мерки и с предоставянето на правните органи.
Санкциите могат да бъдат под формата на: парични, предпазни мерки или лишаване от свобода, съгласно действащите разпоредби.
• Като приема този информационен формуляр, потребителят потвърждава, че е прочел, разбрал и приел всички гореспоменати правила без изключение или ограничение. Също така декларира, че изцяло поема отговорност за своите действия и / или поведения, изпълнявани в рамките на уеб сайта.

ПОМНЯ! ВИЕ СА САМО ОТГОВОРНИ ЗА ВАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ!
ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪРХУ КООКИТЕ
Известие за поверителност съгласно чл. 13 от Законодателен декрет 196/2003
Настоящата информационна бележка (“Информативно”), предадена на сетивата на изкуството. 13 от Законодателен указ n. 196/2003 (Кодекс за защита на личните данни – наричан по-долу “Кодексът”) се адресира до тези, които съобщават личните си данни, включително и без ограничения, чрез уеб услугите, достъпни от този уебсайт (“Уебсайт”).
Тази информация урежда методите, чрез които 42doit.com.
събира, съхранява, използва, комуникира или третира по друг начин личните данни, събрани от потребителите на Сайта (“Потребители”).
Изразът “Лични данни” означава всяка информация, свързана с физическо лице, идентифицирана или подлежаща на идентифициране, дори косвено, чрез позоваване на всяка друга информация, включително личен идентификационен номер (член 4, буква б).
42doit.com може да променя, допълва или периодично актуализира тази декларация, като взема предвид всички промени в приложимото законодателство или разпоредби на Гаранта за защита на личните данни (“Гарант”) или услугите, предлагани на Сайта.
Промените и актуализациите на информационния лист се прилагат и се съобщават на всички заинтересовани страни, веднага след като бъдат приети, като ги публикуват на уебсайта. Следователно всеки потребител е поканен периодично да осъществява достъп до уебсайта, за да провери актуализираната информация.

ХИПЕРТЕКСТ ВРЪЗКИ
Сайтът може да включва връзки към други сайтове на трети страни (“Връзки”), считани за интерес за Потребителя. Като се свързвате с тези сайтове, напускате този сайт за свободен избор и достъп до сайт, притежаван от трети страни. Информацията, съдържаща се в тези сайтове е независима и извън контрола на 42doit.com, която не поема никаква отговорност в това отношение, дори и по отношение на обработката на лични данни, която може да възникне при такива обстоятелства. Следователно: (i) 42doit.com не поема никаква отговорност или предоставя никаква гаранция по отношение на естеството и съдържанието на уеб сайт на трети страни, свързан с този сайт чрез връзки; (ii) тази декларация не е приложима или не е свързана с обработката на данни от други уебсайтове, дори ако е била консултирана от потребителя чрез връзки; (iii) връзката със сайтове на трети страни се осъществява под пълната отговорност на Потребителите.

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Личните данни на потребителите на 42doit.com (“обработка на данни”), съхранявани на техните сървъри или партньори, както е посочено по-долу, могат да бъдат събирани по различни начини, а именно:
• Предоставени директно от Потребителя: всички Лични данни, въведени в Сайта (за търсене, регистрация като Потребител или, по-общо, по някаква друга причина) или разкрити по време на събития организирани или посещавани от 42doit.com или в случай, че те са предоставени на собственика на сайта по какъвто и да е начин директно от потребителя (като например попълване на формуляри или кореспонденция).
• автоматично събрани: Лични данни, събрани автоматично чрез, но не само, c.d. “Бисквитките” (както е посочено по-добре в раздела по-долу), по правило са данните, отнасящи се до навигацията на потребителя.
Компютърните системи и софтуерните процедури, използвани за работата на Сайта, придобиват по време на нормалната си работа някои Лични данни, чието предаване е скрито при използване на протоколи за интернет комуникация. По принцип тази информация не се събира, за да бъде свързана с идентифицирани заинтересовани страни, но по своята същност би могла да позволи на потребителите да бъдат идентифицирани чрез обработката и асоциирането им с данните, съхранявани от трети страни.
Тази категория лични данни включва IP адреси, имена на домейни, компютри, използвани от потребители, които се свързват със сайта, адреси в номерацията URI (унифициран ресурсен идентификатор) на исканите ресурси, времето на заявката, метода, използван при подаване на заявката, размера на файла, получен в отговор, цифровия код, показващ състоянието на отговора, даден от сървъра (успех, грешка и т.н.) и други параметри, свързани с операционната система и ИТ средата на потребителя.
Тези данни се използват основно за получаване на статистическа информация за използването на уебсайта и за проверка на правилното му функциониране.
Данните могат да се използват и за установяване на отговорност в случай на хипотетични компютърни престъпления срещу Сайта.

COOKIES
42doit.com, чрез уебсайта си, използва “бисквитки”, за да направи възможно най-близо до желанията и потребностите на потребителите, както и да направи по-достъпно уеб съдържание, което се търси от тях.
Благодарение на “бисквитките” е възможно да се гарантира по-лесно навигация и по-голяма лекота и интуитивност на използването на уебсайта.
Бисквитките са всъщност малки текстови файлове, съдържащи “информационен пакет”, който Сайтът изпраща на терминала на потребителя (обикновено в браузъра), където се съхраняват, и след това се предава обратно на същия сайт в същата сесия или в последващи сесии на същия потребител. Обикновено “бисквитките” задават уникален номер на потребителя; но този номер е безсмислен извън Сайта, на който е определен.
Бисквитките могат да се съхраняват само за времето на използване на конкретен сайт (т.е. “бисквитки на сесия”) или за по-дълъг период от време, независимо от сесията (т.е. постоянни “бисквитки”).
По правило “бисквитките” позволяват на собственика на сайта да определи кои сектори и най-посещаваното или разглеждано съдържание на сайта, за да ги адаптира към желанията на потребителите и същевременно да подобри предлаганите услуги, но не само да направи персонализирана комуникация на потребителите и свързаните с тях интереси.
Типовете “бисквитки”, използвани от Сайта, са:
• да се. Бисквитки, необходими и функционални за навигация;
• b. “Бисквитки” от трети страни.

КОТКИ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА БРОЯВАНЕ:
Те са важните “бисквитки” за правилната работа и видимостта на сайта, което ви позволява да се движите с помощта на основните функции.
Тези “бисквитки” не събират информация за потребители, които биха могли да бъдат използвани за маркетингови цели.
Необходимите “бисквитки” служат, наред с другото, за: (i) да запомнят данните на потребителите на различните страници по време на браузъра; (ii) да преглеждате съдържанието на избрания език при всеки достъп, като разпознавате от коя страна потребителят се свързва (и помните тази настройка за бъдещ достъп).
Бисквитки функционални за навигация:
Те са “бисквитки”, които позволяват на собственика на сайта значително да улесни използването на сайта от страна на потребителя.
Те позволяват да се идентифицират потребителите, които са влезли в сайта, като се избягва въвеждането на нови данни при всяка нова сесия за сърфиране.
Тези “бисквитки” имат за цел да улеснят и ускорят тяхното използване.

МЯСТО, РЕЖИМ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ И ПРЕДМЕТ НА ДАННИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ КОМУНИКАЦИИ
Обработката на данните обикновено се извършва в помещенията на собственика на обекта.
Личните данни се обработват от 42doit.com и / или от трети страни, внимателно подбрани за тяхната надеждност и компетентност и на кого могат да бъдат съобщени, когато е необходимо или подходящо за целите на извършване на дейностите, свързани с целите, посочени в настоящото известие ,
В допълнение, личните данни могат да бъдат разкрити и на компании, принадлежащи към групата компании на собственика на сайта, които във всеки случай имат политика за поверителност, съвместима и съгласувана с тази на собственика на сайта, при условие че в Италия или в страна на Европейския съюз. Във всеки друг случай, освен ако това се изисква от закона, личните данни не се прехвърлят и / или не се оповестяват на трети страни.
Точният списък на субектите, на които могат да бъдат съобщени личните данни, в актуално време, може да бъде намерен в седалището на собственика на обекта.
Личните данни се обработват в съответствие със задълженията и гаранциите, предоставени от Кодекса, както в аналогична форма, така и с информационни системи от нашия персонал (служители или трети лица) за времето, което е строго необходимо за постигане на целите, за които те се събират ,
Конкретните мерки за сигурност се спазват, за да се предотврати загубата на данни, незаконната или неправилната употреба.
Веднага след като личните данни вече не са необходими за целите, посочени в настоящото известие, 42doit.com предвижда отмяната им, освен ако законът предвижда задължения за съхранение или че Потребителят не е дал съгласието си за лечението за по-дълго време или ги съхранявайте за други цели.
Цел на обработката и естество на съгласието

42DOIT.COM ПРОЦЕСУВА ЛИЧНИ ДАННИ САМО ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
• 1. цели, свързани с използването на услугите, предлагани от 42doit.com
и да изпълнява всички договорни задължения, установени с Потребителя;
• 2. статистически цели, проучване на пазара, изпращане на информационни и рекламни материали, уведомяване за промоционални инициативи и търговски предложения и други информационни услуги за дейността на собственика на сайта;
• 3. да дефинирате профила на своите потребители, за да персонализирате и индивидуализирате търговските оферти.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Съгласно чл. 7 от Кодекса, всеки Потребител има право да получи потвърждение за съхранението от собственика на сайта на лични данни, които го засягат, както и тяхното съобщаване в разбираема форма. По-точно всеки потребител има право да получи указанието:
• 1. от произхода на личните данни;
• 2. от целите и методите на обработката;
• 3. начините, по които електронните и ИТ средства обработват лични данни;
• 4. от идентификационните данни на администратора на данни, обработващите данни (или представителя, определен съгласно член 5, параграф 2 от Кодекса);
• 5. от субектите или категориите субекти, на които могат да бъдат съобщени личните данни или които могат да научат за тях като назначен представител на територията на държавата, управители или агенти.

Освен това, всеки потребител има право да получи:
• 1. актуализиране, поправка или интереси в интеграцията на данни;
• 2. анулиране, преобразуване в анонимна форма или блокиране на незаконно обработвани данни, включително данни, чието запазване не е необходимо за целите, за които данните са били събрани или впоследствие обработени;
• 3. удостоверение, че операциите, посочени в букви а) и б), са били съобщени, както по отношение на съдържанието им, на тези, на които данните са били съобщени, или разпространени, освен в случаите, когато това е изпълнено се оказва невъзможно или включва използване на средства, които са явно непропорционални на защитеното право.
Потребителят има също така правото да възрази изцяло или отчасти:
• 1. по законни причини обработването на лични данни, отнасящи се до него, дори и да е свързано с целта на събирането;
• 2. при обработката на лични данни, свързани с него, с цел изпращане на рекламни материали или материали за директни продажби или за извършване на пазарни проучвания или търговски съобщения.
Исканията, посочени в предходните точки, трябва да бъдат адресирани до обработващия данни (както е посочено в следващия параграф) по електронна поща, обикновена поща или препоръчано писмо, изпратено до собственика на сайта.

КОНТРОЛЕР НА ДАННИ И ПРОЦЕСОР НА ДАННИ
Администраторът е Dynamica s.a.s.
  • Категории

    социална мрежа

    реклама
    All copyrights reserved © - 42doit.com