POLIITTISET JA OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

POLIITTISET JA OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET
TAUSTA
Tämän AUP: n noudattamatta jättäminen johtaa palvelun keskeyttämiseen tai keskeyttämiseen (asianomaisten toimitusehtojen mukaisesti).
Kaikki tämän asiakirjan sisältöä koskevat pyynnöt on käsiteltävä avaamalla erityinen lippu sivulta https://42doit.com.

RIKKOMUKSET
Verkko- ja 42doit-palveluja on kielletty käyttämään ja / tai edistämään laitonta, väärinkäyttävää tai vastuutonta käyttäytymistä, mukaan lukien:
• Tietojen, järjestelmien tai verkkojen luvaton käyttö tai luvaton käyttö, mukaan lukien kaikki yritykset kokeilla, tutkia tai testata järjestelmän tai järjestelmän haavoittuvuutta
verkko tai rikkoo suojaus- tai todentamistoimenpiteitä ilman järjestelmän tai verkon omistajan nimenomaista lupaa.
• Toteutetaan tai siitä tulee osa toimia, jotka aiheuttavat häiriöitä Palvelun käyttämisestä mille tahansa käyttäjälle, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, hyökkäykset laittomasti ohjattujen ohjelmistojen, halkeamien, avaingeneraattoreiden, sarjojen, kaikenlaisten tietoverkkohyökkäysten, kuten DOS-hyökkäysten, viruksia tai muita haitallisia osia tai tarkoituksellisia yrityksiä ylikuormittaa siirtoverkkoa.
• Luodaan vaarallisia ja / tai epävakaita tilanteita ja / tai muita teknisiä ongelmia, jotka johtuvat ohjelmatoiminnoista ja / tai käyttötavoista, jotka vaikuttavat käyttäjän tai muiden asiakkaiden palvelun laatuun, 42doit ja / tai kolmannet osapuolet.
• Sähköpostiosoitteiden, nimien tai muiden tunnisteiden kerääminen tai käyttäminen ilman rekisteröidyn suostumusta (mukaan lukien, rajoituksetta, roskapostia, verkkohuijausta, Internet-huijauksia, salasanakirjaa, hämähäkkimiä).
• Kolmannen osapuolen tietojen keruu tai käyttö ilman tietojen omistajan suostumusta.
• Käytä ja / tai levittää vääriä, harhaanjohtavia, petollisia tietoja, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, sähköposti- tai uutisryhmät.
• Ohjelmistojen jakelupalvelun käyttö, joka vilpillisesti kerää tietoja käyttäjistä tai lähettää laittomasti tietoja käyttäjistä.
• Palvelun käyttö ohjelmiston jakelussa c.d. “Adware”, ellei: (1) ole hallussaan käyttäjän nimenomaista suostumusta ladata ja asentaa ohjelmistoa selkeän ja selvästi näkyvän ilmoituksen perusteella ohjelmiston luonteesta; (2) nämä ovat helposti irrotettavia ohjelmia käyttämällä tavanomaisia ​​työkaluja tähän tarkoitukseen, jotka sisältyvät tärkeimpiin käyttöjärjestelmiin (kuten esimerkiksi Microsoftin “mainos / poisto”).
• verkossa käytettävien sovellusten asentaminen, jotka voivat aiheuttaa palvelun tai infrastruktuurin epävakautta.
• Tarjoa haitallisia (graafisia tai tekstuaalisia) tietoja yleisölle 42doit-kuvan kautta tarjoamien palveluiden kautta.
• Käytä 42doit-palveluja anonyymien viestintäjärjestelmien tarjoamisessa ilman asianmukaisen identiteetin ylläpitoa voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, kuten, mutta ei rajoittuen, c.d. “TOR” tai “anonymizer”.

Järjestelmäresurssien käyttö
Käyttäjä ei voi käyttää palvelua siten, että se häiritsee palvelujen normaalia toimintaa tai tekee järjestelmän resurssien väärinkäytöstä, kuten esimerkkinä ohjelmiston käyttö, joka kyllästää verkko, levyjärjestelmä ja CPU jaettuun alustalle (esim. pilvi, hosting, sähköposti, jne.) pitempiä aikoja, jos ei 42doitin tarjoamissa palveluissa.
Näissä olosuhteissa 42doit voi pyytää normaalin normaalin tason palauttamista, jos tällainen vaatimustenvastainen käyttö ristiriidassa saman käyttäjän harkinnan kanssa muiden käyttäjien kanssa.
Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä virheellisiä tai ei-homologoituja laitteita eurooppalaisten standardien mukaisesti tai esittämään toimintahäiriöitä, jotka voisivat vahingoittaa verkon eheyttä ja / tai häiritä Palveluja ja / tai luoda riskejä ihmisten fyysiselle turvallisuudelle. 42doit itse asiassa ei anna minkäänlaista takuuta käyttäjän käyttämien laitteiden ja ohjelmien (laitteiston ja ohjelmiston) yhteensopivuudesta, koska kaikki siihen liittyvät tarkastukset ovat Käyttäjän vastuulla.
Käyttäjän on lisäksi käytettävä verkkotilaa, joka on mahdollisesti ostettu 42doit-tietokannassa, vain julkaistavaksi verkkosivustolla eikä arkistona eli välineenä, jolla voidaan tallentaa tiedostoja ja / tai videoita / videoita ja / tai omaa aineistoa / tai myös ladattavissa muilta sivustoilta.

KAUPALLINEN E-MAIL.
Kaupallisten viestien levittäminen on kiellettyä, jos et pysty osoittamaan, että:
• vastaanottajat ovat antaneet etukäteen suostumuksensa vastaanottaa sähköposteja nimenomaisella valintamenettelyllä;
• suostumuksen keräämismenettelyihin sisältyy asianmukaisia ​​välineitä sen varmistamiseksi, että hänen suostumuksensa toimittanut henkilö on haltijansa sähköpostiosoitteesta, jolle suostumus on annettu;
• todisteen vastaanottajan suostumuksesta säilytetään muodossa, joka voidaan helposti tuottaa pyynnöstä, ja 42 doit
tältä osin esittää todisteita suostumuksesta 72 tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta
samasta;
• sovelletaan menettelyjä, joiden avulla vastaanottaja voi peruuttaa hänen suostumuksensa esimerkiksi esimerkkinä linkin sähköpostin rungossa tai ohjeita vastaamaan sanaa “Poista” aihealueella ja pystyy vastaamaan noudattamaan luvan peruuttamista 48 tunnin kuluessa vastaanottamisesta ja ilmoittamaan vastaanottajille, että heidän suostumuksensa peruuttaminen käsitellään enintään 48 tunnin kuluessa;
• valituksen sähköpostiosoite on aina korostettuna selvästi näkyvillä paikoilla jokaiselle sähköpostiosoitteeseen liittyvälle verkkosivustolle ja viestejä, jotka lähetetään tähän osoitteeseen, löytyvät nopeasti.
Sähköpostin lähettäjää ei voi peittää missä tahansa muodossa.
Lähettäjän sähköpostiosoitteen on oltava sanoman rungossa tai sähköpostin “From” -rivillä. nämä säännökset koskevat Palvelun kautta lähetettyjä viestejä tai käyttäjiltä tai heidän puolestaan ​​lähettämiä viestejä, jotka suoraan tai epäsuorasti viittaavat palvelun vastaanottavan sivuston vastaanottajalle. Lisäksi ei ole mahdollista käyttää “kolmannen osapuolen” sähköpostipalvelua, joka ei sovella vastaavia menettelytapoja kaikille käyttäjilleen. Näitä vaatimuksia sovelletaan samaan tapaan kuin kolmannen osapuolen luomat jakelulistat kuin jos käyttäjä on luonut luettelon.
42doit varaa itselleen oikeuden tarkastaa ja seurata milloin tahansa edellä mainittujen määräysten noudattamista myös pyytämällä näytetietoja opt-in-menetelmän avulla.
42doit voi keskeyttää näiden säännösten vastaisten sähköpostiviestien lähetyksen.

SMTP-AUTHENTICATION -POLIIKKA
Edellä olevien säännösten täyttämiseksi ei ole mahdollista lähettää samanlaisia ​​sisältöjä sisältäviä sähköpostiviestejä useammalle kuin yhdelle SMTP-palvelimista
kaksisataaviisikymmentä (250) vastaanottajaa. Yritetään kiertää tämä rajoitus
luomalla useita tilejä tai muulla tavoin
tarkoitetaan tämän rajoituksen rikkomista.
42doit varaa oikeuden keskeyttää näiden säännösten vastaisten viestien lähettämisen. Lisäksi postipalveluja voidaan keskeyttää tai keskeyttää
jos tämän AUP: n rikkominen havaitaan yleisten toimitusehtojen mukaisesti.

MAIL-RELE
Yleensä massamuunnoksia tai kaupallisia tiedonsiirtoja sähköpostin välityksellä ei sallita enemmän kuin 5000 (viisi tuhatta) käyttäjää päivässä
keskimäärin 250 viestiä 20 minuutin välein. Jos haluat lähettää yli 5000 viestejä päivässä, ota yhteyttä tukitiimiimme saadaksesi lisätietoja.

VAHVISTUU TESTAUS
Et saa missään tapauksessa yrittää kokeilla, tutkia, tunkeutua tai testata 42doit-verkon haavoittuvuutta tai rikkoa 42doitin tai siihen liittyvien todentamismenetelmien turvallisuutta joko passiivisilla tai invasiivisilla tekniikoilla ilman 42doit: n nimenomaista suostumusta tai, samalla tavalla se pystyy suorittamaan tällaiset toiminnot 42doit: n tarjoamilla palveluilla kolmansien osapuolten verkkoihin ja / tai tietoihin ilman heidän nimenomaista suostumustaan.

NEWSGROUP, DISKUSIION FORUM JA MUUT VERKOT
Käyttäjä hyväksyy ja hyväksyy, että kaupallisten viestien sisältö, viestit missä tahansa sähköisessä ilmoitustaulussa, ryhmäkeskusteluissa tai muissa foorumeissa, joihin osallistut, mutta ei niihin rajoittuen, IRC- ja USENET-ryhmiä. asiaa koskevat säännökset. Samoin on noudatettava minkä tahansa muun verkon (verkkoa tai piiriä) koskevia sääntöjä, jotka käyttävät tai osallistuvat 42doit-palveluiden avulla.

HYVÄ SISÄLTÖ
On kiellettyä julkaista, välittää tai tallentaa verkkoa ja laitteita 42doit tai sisältöä tai linkkejä sisältöön, jonka 42doit pitää kohtuullisena:
Edustavat, edistävät, edistävät, edistävät tai viittaavat millään tavalla pedofiliaan, rasismiin, fanatismiin tai pornografiseen sisältöön, joka ei ole voimassa olevien määräysten mukaista ja joka on vain oikeushenkilöiden saatavilla;
• olla pakkomielteisiä käyttäytymismalleja, vainoajia, stalking-kiusaamista tai kiusaamista muihin sivuston käyttäjiin tai muukalaisiin portaaliin.
• olla liian väkivaltaisia, herättävät väkivaltaa, sisältävät uhkia, häirintää tai vihaa;
• olla epäoikeudenmukaisia ​​tai harhaanjohtavia suhteessa kuluttajansuojalainsäädäntöön
kaikki lainkäyttöalueet, mukaan lukien ketjukirjeet ja pyramidijärjestelmät;
• olla halventavia tai riko ihmisten yksityisyyttä;
• aiheuttaa riskin henkilön tai terveyden turvallisuudelle, vaarantaa yleisen turvallisuuden tai kansanterveyden, vaarantaa kansallisen turvallisuuden tai häiritsee oikeusviranomaisten tutkimuksia;
• laittomasti ilmaista liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tai omistusoikeutta koskevia tietoja kolmansilta osapuolilta;
• tarkoituksena on auttaa kolmansia osapuolia kiertämään tekijänoikeuksia;
• rikkoo muiden osapuolten tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja tai muita omistusoikeuksia;
• viitata (tai nykyiset linkit) online-pelaamiseen ja / tai kasinoihin, edistää laittomia huumeita, rikkoa vientivalvontalakeja;
• käyttää sivustoa 42doit laittoman toiminnan, kuten ihmiskaupan, ihmiskaupan ja / tai suojeltujen lajien, laittoman ja / tai suojellun laitokehityksen, laittoman ja / tai elävän laittoman kaupan torjumiseksi ja / tai edistämiseksi / tai niiden osia niiden suojelemiseksi missä määrin ne kuuluvat, asekauppa, arvokkaiden esineiden kauppa, esineiden kauppa tai taiteelliset, historialliset, arkeologiset ja uskonnolliset osat;
• käyttää sivustoa 42doit laittoman toiminnan, kuten terrorismin, mafian, koronkiskonnan, kiristyksen, uhkauksen, kiristyksen, petosten, petosten, varkauden, laittoman kaupan, kerjäämisen, kierrätyksen, varastettujen tavaroiden, korruption, prostituution, mikä tahansa järjestys ja tutkinto;
• olla muutoin laitonta tai pyytää laittomia käytäntöjä asianomaisen lainkäyttövallan, käyttäjän tai 42doit;
• olla muutoin haitallinen, vilpillinen tai voidakseen nostaa kanteen 42doit vastaan.
Sisältöä “julkaistu tai lähetetty” verkon tai infrastruktuurin välityksellä. 42doit sisältää verkkosisällön, sähköpostiviestit, keskustelut ja minkä tahansa muun julkaisutyypin tai
Internetissä tapahtuva lähetys.
• kerää tai tallenna tietoja muilta sivuston käyttäjiltä, ​​ellei nimenomaisesti ole mainittu.

SUOJATTU MATERIAALI KÄYTTÖOIKEUKSISTA
42doit-verkon käyttö on kiellettyä ladata, julkaista, levittää, kopioida tai käyttää millään tavalla tekstiä, musiikkia, ohjelmistoa, taidetta, kuvaa tai muuta tekijänoikeussuojaa lukuun ottamatta tapauksia, joissa:
• oikeudenhaltija on nimenomaisesti antanut luvan;
• muussa tapauksessa asiaankuuluvalla lainkäyttöalueella sovellettavien tekijänoikeuslakien sallitaan.

LOPPUMÄÄRÄYKSET
Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan henkilötietojensa täyttämiseksi oikein ja oikein, se takaa myös omalla henkilökohtaisella ja yksinomaisella vastuullaan, että edellä mainitut tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ​​ja totuudenmukaisia ​​ja että voimme tunnistaa sen todellisen identiteetin. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan toimitetuista tiedoista aina välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 15 (viisitoista) päivän kuluttua edellä mainituista muutoksista ja toimittamaan milloin tahansa 42doiten pyynnöstä riittävät todisteet heidän henkilöllisyytensä, kotipaikkansa tai asuinpaikkansa ja tarvittaessa hänen laillisen edustajansa palvelun pyytävän tai pitävän oikeushenkilön oikeudellisesta edustajasta.
Saatuaan edellä mainitun tiedonannon, 42doit voi pyytää käyttäjältä lisädokumentaatiota ilmoittamaan ilmoitetut muutokset. Jos käyttäjä ei toimita ilmoitusta tai vaadittua dokumenttia 42doit tai siinä tapauksessa, että hän on toimittanut virheellisiä, ei nykyisiä tai epätäydellisiä tietoja tai tietoja, joiden syy on yksin harkinnan mukaan pidä tällaista, 42doit varaa oikeuden:
a) kieltäytyä Käyttäjän lähettämästä pyynnöstä, joka koskee suoritettavia toimia viitaten Palveluun;
b) keskeyttää palvelut välittömästi ilman ennakkoilmoitusta ja määräämättömäksi ajaksi;
c) peruuta ja / tai keskeyttää ilman ilmoitusta mitään toimintoja, jotka muuttavat Palveluun liittyviä tietoja;
d) ratkaista suhde;
• käyttäjä hyväksyy, että jos heidän tililleen julkiset IP-osoitteet asetetaan mustalle listalle (väärinkäytön tietokanta), joka löytyy osoitteesta http://www.spamhaus.org, käyttäjää loukataan automaattisesti tässä. m
AUP; Tällöin 42doit voi toteuttaa kaikki toimenpiteet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaisiksi IP: n suojaamiseksi, mukaan lukien palvelun keskeyttäminen ja / tai irtisanominen, riippumatta siitä, onko IP: t ilmoitettu / sisältynyt mustalle listalle käyttäjän syistä;
• palvelun käyttäjä hyväksyy, että jaettuun järjestelmään tallennetut tiedot voidaan karanteeniin tai poistaa, jos edellä mainitut tiedot ovat tartunnan saaneita tai muutoin vioittuneita ja että heillä on 42doitin kiistattomassa tuomiossa mahdollisuus tartuttaa tai vahingoittaa järjestelmän tai muiden käyttäjien tietoja, jotka sijoitetaan samaan infrastruktuuriin.
• Käyttäjä sitoutuu noudattamaan sääntöjä, jotka koskevat verkkoresurssien hyvää käyttöä, jota yleisesti käytetään nimitystä “Netiquette”.

SLA
• 42doit, mikäli läsnä, ei tule korvausta, jos se on voimassa, tämän tiedotteen rikkomisesta johtuvat palvelun keskeytykset.
• Kaikki 42 doit-sivuston sisältämät asiakirjat, valokuvat, videot, linkit, sekalaiset tiedot, tilit tai julkaisut voidaan peruuttaa muuttamaan tai keskeyttämään johtaja teknisistä tai sosiaalisista syistä tai käyttäjän sopimattoman käyttäytymisen vuoksi. Nämä 42doit: n tekemät kiistattomat päätökset tehdään ilman varoitusta, valtuutusta tai korvausta sivuston käyttäjälle.
• 42doit varaa oikeuden ilmoittaa poliisille ja valvontaviranomaisille havaitut lainvastaiset käyttäytymismallit.
• 42doitilla ei ole mahdollisuutta tarkistaa siinä julkaistua sisältöä. Käyttäjää, joka havaitsee edellä mainittuja sopimattomia sisältöjä tai katsoo, että hän katsoo virheelliseksi tai riittämättömäksi, pyydetään ilmoittamaan siitä johtajalle.
• 42doitilla ei ole mahdollisuutta suorittaa tarkastuksia sen sisältämistä julkaisuista eri maantieteellisten alkuperämerkkien kielillä, kielillä tai jargonilla.
• 42doit ei tiedä: tulli, tullit, kaikki paikkakunnat tai maailman yhteiskunta, jonka palvelu saavuttaa, joten valvonnan muoto toteutetaan Italian valtion lakien, sääntöjen ja moraalin mukaan.
• Näitä tietoja voidaan muuttaa ja täydentää ilman ennakkoilmoitusta tai ilmoitusta 42doit.

LAILLISET VAATIMUKSET
• Tällä sivustolla julkaistut tekstit, tiedot ja muut tiedot sekä linkit muihin läsnä oleviin sivustoihin ovat vain tiedoksi ja eivät ole virallisia merkkejä.
• 42doit ei ole vastuussa mistään virheistä tai laiminlyönneistä eikä minkäänlaisista suorista, epäsuorista tai satunnaisista vahingoista, jotka johtuvat julkaistujen tietojen lukemisesta tai käytöstä tai mistään sivuston sisällöstä tai käyttöoikeudesta tai käytöstä muille alueille.
• Hyväksymällä tämä tietolomake käyttäjä ilmoittaa olevansa täysi-ikäinen ja täyttänyt älylliset ja psyko-fyysiset osaamiset.
• Hyväksymällä tämä tietolomake 42doit-käyttäjä ilmoittaa, ettei hän ryhtyä oikeudellisiin tai verotuksellisiin toimiin käyttäytymiseen, joka ei liity sivuston ylläpitäjään tai kolmansien osapuolten tai muiden portaalin tarjoamien palvelujen käyttäjille.
• Hyväksymällä tämän lomakkeen käyttäjä vapauttaa kaiken vastuun sisällöstään.
• Hyväksymällä tämän lomakkeen käyttäjä ilmoittaa täyttävänsä täysin ja täysin hänen oikeudellisia, oikeudellisia ja rikosoikeudellisia velvollisuuksiaan, jotka johtuvat hänen käytöksestään 42doit -sivustolla.
• Hyväksymällä tämän lomakkeen käyttäjä vakuuttaa noudattavansa voimassa olevia lakeja sekä Italiassa että kotimaassaan. Jos tätä velvollisuutta ei noudateta, käyttäjä on tietoinen siihen liittyvistä varotoimenpiteistä ja oikeudellisten tahojen tarjoamisesta.
Seuraamukset voivat olla muodossa: rahallista, varovaisuutta tai vankeutta voimassa olevien määräysten mukaisesti.
• Hyväksymällä tämän lomakkeen käyttäjä vahvistaa, että hän on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt kaikki edellä mainitut asetukset poikkeuksetta tai rajoituksetta. Se vakuuttaa myös, että se vastaa täysin 42doit-sivustossaan toteutetuista toimista ja / tai käyttäytymistään.

MUISTAA! OLET VAATIMUKSET VAIN VASTUUNUT!
HENKILÖTIETOJEN TIETOJEN KÄSITTELY SUKUPOLISSA
Tietosuojavaltuutuksen Art. Asetuksen 196/2003 asetus 13
Tämä informatiivinen muistio (“Informative”) luovutetaan taiteen aisteille. 13 §: n säännöstä 196/2003 (henkilötietosuojakoodi, jäljempänä ‘Code’) on osoitettu henkilöille, jotka luovuttavat henkilötietojaan, mutta eivät rajoittavasti, käyttämällä verkkosivustoltaan saatavilla olevia verkkopalveluja (“Verkkosivusto”).
Nämä tiedot säätelevät menetelmiä, joilla 42doit.com.
kerää, varastoi, käyttää, kommunikoi tai kohtelee millään muulla tavalla sivuston käyttäjien (“Käyttäjät”) keräämiä henkilötietoja.
Ilmaisulla “henkilötiedot” tarkoitetaan luonnollista henkilöä koskevia tietoja, jotka tunnistetaan tai tunnistetaan jopa epäsuorasti viittaamalla muihin tietoihin, mukaan lukien henkilökohtainen tunnistenumero (4 artiklan b kohta).
42doit.com voi muokata, täydentää tai päivittää säännöllisesti tätä lausuntoa ottaen huomioon mahdolliset muutokset sovellettavan lainsäädännön tai Guarantorin henkilötietojen suojan (“Guarantor”) tai sivustossa tarjottujen palvelujen muutoksiin.
Tiedotuslomakkeen muutoksia ja päivityksiä sovelletaan ja saatetaan kaikkien asianomaisten osapuolten tietoon heti niiden hyväksymisen jälkeen julkaisemalla ne verkkosivustolla. Näin ollen jokaista käyttäjää pyydetään käyttämään verkkosivustoa säännöllisesti tarkistamaan kaikki päivitetyt tiedot.

HYPERTEXT LINKIT
Sivusto voi sisältää linkkejä muihin kolmannen osapuolen sivustoihin (“Linkit”), joita pidetään mielenkiinnossa käyttäjälle. Liittymällä näihin sivustoihin jätät tämän sivuston vapaalle valinnalle ja pääset kolmansien osapuolten omistamaan sivustoon. Näihin sivustoihin sisältyvät tiedot ovat riippumattomia ja 42doit.com: n valvonnassa, joka ei ota vastuuta tältä osin, ei edes henkilötietojen käsittelyyn näissä olosuhteissa. Tästä syystä: (i) 42doit.com ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen verkkosivujen luonteesta ja sisällöstä, jotka liittyvät tähän sivustoon linkkien kautta; (ii) tämä selitys ei ole sovellettavissa tai siihen liittyy muiden verkkosivustojen tietojen käsittelyä, vaikka käyttäjä olisi tutustunut Linkkien kautta; (iii) Yhteys kolmansien osapuolten sivustoihin tapahtuu Käyttäjän vastuulla.

TIEDONKERUU
42doit.com (“Data Processing”) käyttäjien henkilötietoja, jotka on tallennettu palvelimille tai heidän kumppaneilleen alla kuvatulla tavalla, voidaan kerätä eri tavoin:
• Käyttäjä toimittaa suoraan: kaikki sivustolle tallennetut henkilökohtaiset tiedot (selata, rekisteröityä käyttäjänä tai yleisemmin muusta syystä) tai ilmaista 42doit.comin järjestämissä tai osallistuneissa tapahtumissa tai että jos ne annetaan sivuston omistajalle millä tahansa tavalla suoraan Käyttäjältä (kuten esimerkiksi lomakkeiden tai kirjeenvaihdon täyttymisestä).
• kerätty automaattisesti: Henkilökohtaiset tiedot kerätään automaattisesti, mutta ei niihin rajoittuen, c.d. “Evästeet” (kuten alla olevassa osassa tarkemmin määritetään) ovat – pääsääntöisesti – Käyttäjän navigointiin liittyviä tietoja.
Sivuston käyttämät atk-järjestelmät ja ohjelmistomenetelmät hankkivat normaalin käytön aikana joitain henkilökohtaisia ​​tietoja, joiden lähettäminen on epäsuorasti Internet-viestintäprotokollia. Näitä tietoja ei yleensä kerätä, jotta ne voitaisiin yhdistää tunnistettuihin asianomaisiin osapuoliin, mutta luonteeltaan kolmansien osapuolien hallussa olevien tietojen käsittelyn ja yhdistämisen avulla voidaan tunnistaa käyttäjät.
Tämä henkilötietoryhmä sisältää IP-osoitteet, verkkotunnukset, käyttäjät, jotka käyttävät Sivustoa, osoitteet URI-osoitteessa (yhtenäinen resurssitunniste) pyydettyjen resurssien merkintä, pyynnön aika, pyynnön lähettämiseen käytetty menetelmä, vastauksena saadun tiedoston koko, numeerinen koodi, joka ilmaisee palvelimen antamat vastaukset (menestys, virhe jne.) ja muut käyttöjärjestelmään ja käyttäjän IT-ympäristöön liittyvät parametrit.
Näitä tietoja käytetään pääsääntöisesti tilastotietojen hankkimiseen verkkosivuston käytöstä ja sen oikean toiminnan tarkastamisesta.
Tietoja voitiin myös käyttää vastuullisuuden selvittämiseen, jos kyseessä on hypoteettinen tietokonerikollisuus Sivustoa vastaan.

COOKIES PC
42doit.com käyttää verkkosivustojensa kautta evästeitä, jotta selailukokemus olisi mahdollisimman lähellä käyttäjien toiveita ja tarpeita sekä helpommin käsittelemättömiä verkkosivustoja.
Evästeiden ansiosta on mahdollista varmistaa navigoinnin helpottaminen ja Web-sivuston käytön helppous ja intuitiivisuus.
Evästeet ovat itse asiassa pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät “tietopaketin”, jonka sivusto lähettää käyttäjän päätteelle (yleensä selaimessa), jossa ne tallennetaan, lähetetään takaisin samalle sivustolle samassa istunnossa tai myöhemmissä istunnoissa samalta käyttäjältä. Yleensä evästeiden käyttäjät antavat käyttäjälle ainutkertaisen numeron; tämä numero on kuitenkin merkityksetön sivuston ulkopuolella, jolle se on osoitettu.
Evästeitä voidaan tallentaa vain tietyn sivuston (eli istunnon evästeet) käytön ajaksi tai istunnosta riippumattomaksi pidemmäksi ajaksi (eli pysyville evästeille).
Evästeiden ansiosta sivuston omistaja voi pääsääntöisesti määritellä, mitkä alat ja sivuston eniten vierailut tai katsellut sisältöä, jotta ne voidaan mukauttaa käyttäjien toiveisiin ja samalla parantaa tarjottavia palveluita, mutta eivät yksinomaan käyttäjien ja niihin liittyvien etujen mukautettu viestintä.
Sivuston käyttämä evästeiden tyyppi ovat:
•. Evästeet, jotka ovat välttämättömiä ja toimivia navigointiin
• b. Kolmannen osapuolen evästeet.

SÄILYTYKSEN TARKOITUKSET:
Ne ovat tärkeitä evästeitä sivuston oikeaan käyttöön ja näkyvyyteen, joten voit navigoida olennaisten ominaisuuksien avulla.
Nämä evästeet eivät kerää tietoja käyttäjistä, joita voitaisiin käyttää markkinointitarkoituksiin.
Tarvittavat evästeet palvelevat muun muassa: (i) Muista käyttäjätunnukset eri sivuilla selain selausistunnon aikana; (ii) katsella sisältöä kussakin käyttöliittymässä valituilla kielillä tunnistamalla, mistä maasta käyttäjä liittyy (ja muistaa tämä asetus tulevaisuudessa).
Evästeet toiminnalliseen navigointiin:
Ne ovat evästeitä, joiden avulla sivuston omistaja voi tehdä sivuston käytön huomattavasti helpommaksi käyttäjälle.
He antavat tunnistaa Käyttäjät, jotka ovat kirjautuneet sisään sivustoon, välttämällä uutta tietomäärää jokaisella uudella selausistunnolla.
Nämä evästeet pyrkivät helpottamaan ja nopeuttamaan niiden käyttöä.

PLACE, TIEDONKÄSITTELYMENETTELY JA AIHEET, JOILLE TIETOJA ON VIESTINTÄ
Tietojenkäsittely tapahtuu yleensä sivuston omistajan tiloissa.
Henkilötietoja käsittelevät 42doit.com ja / tai kolmannet osapuolet, jotka on valittu huolella luotettavuudestaan ​​ja pätevyydestään ja joille ne voidaan ilmoittaa tarpeellisiksi tai tarkoituksenmukaisiksi tämän tiedonannon tarkoituksiin liittyvien toimien toteuttamiseksi .
Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa myös sivustojen omistajan yhtiöryhmään kuuluville yrityksille, joilla on joka tapauksessa omaisuuden omistajan kanssa yhdenmukaiset ja johdonmukaiset tietosuojakäytännöt edellyttäen, että Italiassa tai Euroopan unionin maa. Muussa tapauksessa, ellei laissa edellytetä, henkilötietoja ei luovuteta ja / tai luovuttaa kolmansille osapuolille.
Tarkka luettelo henkilöistä, joille henkilötietoja voidaan ilmoittaa, ajasta päivällä, löytyy sivuston omistajan kotipaikasta.
Henkilötietoja käsitellään koodin mukaisten velvoitteiden ja takuiden mukaisesti niin henkilöstömme (työntekijät kuin kolmannet osapuolet) analogisessa muodossa ja tietojärjestelmissä, sillä aikaa, joka on ehdottoman välttämätöntä niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joita varten ne on kerätty .
Erityisiä turvaamistoimenpiteitä noudatetaan tietojen menettämisen, laittoman tai väärän käytön estämiseksi.
Heti kun Henkilötiedot eivät enää ole tarpeellisia tässä tiedonannossa tarkoitetuissa tarkoituksissa, 42doit.com ilmoittaa niiden peruuttamisesta, jollei laissa säädetä varastointivelvoitteista tai että käyttäjä ei ole suostunut hoitoon pidempään tai tallentaa ne muihin tarkoituksiin.
Käsittelyn tarkoitus ja suostumuksen luonne

42DOIT.COM -KÄYTÄNNÖN HENKILÖTIEDOT ON OLEMASSA AINOASTAAN SEURAAVAT SOPIMUKSET:
• 1. tarkoituksiin, jotka liittyvät 42doit.com-palvelun tarjoamiin palveluihin
ja täyttävät kaikki käyttäjän kanssa solmitut sopimusvelvoitteet;
• 2. tilastollisiin tarkoituksiin, markkinatutkimukseen, informatiivisten ja mainosmateriaalien lähettämiseen, myynninedistämisaloitteiden ilmoittamiseen sekä kaupallisiin tarjouksiin ja muihin tietopalveluihin sivuston omistajan toiminnasta;
• 3. Määritä Käyttäjien profiili muokata ja yksilöidä kaupalliset tarjoukset.

KÄYTTÖOIKEUDET
Art. 7 §: ssä, kullakin Käyttäjalla on oikeus saada vahvistusta hänen henkilöllisyytensä omistajan suojelusta ja heidän viestinnänsä ymmärrettävässä muodossa. Tarkemmin sanottuna jokaisella käyttäjällä on oikeus saada ilmoitus:
• 1. henkilötietojen alkuperä;
• 2. jalostuksen tarkoituksista ja menetelmistä;
• 3. miten sähköiset ja tietotekniset välineet käsittelevät henkilötietoja;
• 4. rekisterinpitäjän, tietojenkäsittelyn (tai koodeksin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyn edustajan) tunnistetietoja;
• 5. henkilöistä tai henkilöryhmistä, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa tai jotka voivat oppia heitä valtion edustajina, johtajina tai edustajina.

Lisäksi jokaisella käyttäjällä on oikeus hankkia:
• 1. ajan tasalle saattaminen, oikaisu tai, kun tietoja kiinnitetään, tietojen integrointi;
• 2. laittomasti käsiteltyjen tietojen peruuttaminen, muuttaminen nimettömiksi tai laittomasti käsiteltävien tietojen estäminen mukaan lukien tiedot, joiden säilyttäminen ei ole tarpeellista tarkoituksiin, joista tietoja kerättiin tai käsiteltiin myöhemmin;
• 3. todistus siitä, että a ja b alakohdassa tarkoitetut toimet on saatettu tietoon niiden sisällön osalta, joille tiedot on toimitettu tai levitetty, lukuun ottamatta tapauksia, joissa se täyttää ne osoittautuu mahdottomaksi tai edellyttää sellaisten keinojen käyttämistä, jotka ovat ilmeisen suhteettomia suojatulle oikeudelle.
Käyttäjillä on myös oikeus vastustaa kokonaan tai osittain:
• 1. perustelluista syistä häntä koskevien henkilötietojen käsittely, vaikka se olisikin aiheellista keräyksen tarkoituksen kannalta;
• 2. henkilöä koskevien henkilötietojen käsittelystä mainonnan tai suoramyyntimateriaalin lähettämiseksi tai markkinatutkimuksen tai kaupallisen viestinnän suorittamiseksi.
Edellisissä kohdissa tarkoitetut pyynnöt on osoitettava tietojenkäsittelylaitteelle (kuten seuraavassa kappaleessa mainitaan) sähköpostilla, tavallisella postitse tai rekisteröidylle kirjeelle, joka on lähetetty sivuston omistajalle.

DATA CONTROLLER JA DATA PROCESSOR
Datavalvonta on Dynamica s.a.s.
  • Luokat

    sosiaalinen verkosto

    mainonta
    All copyrights reserved © - 42doit.com