NÓTAÍ BEARTAIS AGUS DLÍTHIÚLA

NÓTAÍ BEARTAIS AGUS DLÍTHIÚLA
CÚLRA
Mar thoradh ar mhainneachtain cloí leis an AUP seo beidh an tSeirbhís ag fionraí nó a scor láithreach (de réir na gcoinníollacha soláthair ábhartha).
Ní mór aghaidh a thabhairt ar gach iarratas ar fhaisnéis maidir le hábhar an doiciméid seo trí thicéad speisialta a oscailt ón leathanach https://42doit.com.

VIOLATIONS
Tá sé forbidden an líonra agus na seirbhísí 42doit a úsáid chun iompar mídhleathach, mí-iompar nó mífhreagrach a chur chun cinn agus / nó a chur chun cinn, lena n-áirítear:
• Rochtain neamhúdaraithe nó úsáid neamhúdaraithe sonraí, córais nó líonraí, lena n-áirítear aon iarracht leochaileacht an chórais a thomhas, a scrúdú nó a thástáil nó
líonra nó chun slándáil nó bearta fíordheimhnithe a shárú gan cead sainráite ón gcóras nó ón úinéir líonra.
• Cur i bhfeidhm nó a bheith mar chuid de ghníomhaíochtaí a chuireann isteach ar úsáid an tSeirbhís d’aon úsáideoir den chineál céanna, lena n-áirítear ionsaithe trí bhogearraí pirated, scoilteanna, eochairchineálaithe, seiceálacha, cibear-ionsaithe d’aon chineál lena n-áirítear ionsaithe DOS, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, víris nó comhpháirteanna díobhálacha eile nó iarrachtaí d’aon ghnó chun córas tarchurtha a ró-ualach.
• Suíomhanna contúirteacha agus / nó éagobhsaíochta agus / nó fadhbanna eile de chineál teicniúil a chruthú mar thoradh ar ghníomhaíochtaí cláir agus / nó modhanna úsáide a dhéanann difear do cháilíocht sheirbhís an úsáideora nó do chustaiméirí eile a dhéanann díobháil don chéanna, go 42doit agus / nó tríú páirtithe.
• Seoltaí ríomhphoist, ainmneacha nó aitheantóirí eile a bhailiú nó a úsáid gan toiliú an ábhair sonraí (lena n-áirítear, gan teorainn, spamáil, phishing, scams idirlín, goid phasfhocal, spidering).
• Bailiú nó úsáid faisnéise tríú páirtí gan toiliú úinéir an fhaisnéise.
• Úsáid agus / nó scaipeadh aon fhaisnéis bréagach, míthreorach, tromchúiseach, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, ríomhphoist nó grúpaí nuachta.
• Úsáid an tseirbhís dáilte bogearraí a bhailíonn go calaoiseach faisnéis faoi úsáideoirí nó a tharchuireann go neamhdhleathach faisnéis faoi úsáideoirí.
• Úsáid na seirbhíse le haghaidh dáileadh bogearraí c.d. “Adware” mura rud é: (a) go bhfuil toiliú sainráite ag an úsáideoir maidir le híoslódáil agus suiteáil na mbogearra ar bhonn fógra soiléir agus soiléir ar nádúr na mbogearraí; (2) is furasta iad seo a bhaint as bogearraí le húsáid uirlisí caighdeánach chun na críche sin, a áirítear sna príomhchórais oibriúcháin (mar shampla, mar shampla, “ad / aistriú” Microsoft).
• Suiteáil na n-iarratas atá ar fáil ar an ngréasán ar féidir leis an tseirbhís nó an bonneagar a dhíthíobháil.
• Tairgeann faisnéis díobhálach (grafach nó téacsúil) don phobal ar íomhá 42doit trí na seirbhísí a sholáthraítear.
• Úsáid na Seirbhísí 42doit chun córais cumarsáide gan ainm a thairiscint, gan cothabháil chuí féiniúlachtaí de réir mar a éilítear leis an reachtaíocht reatha, mar shampla, ach gan a bheith teoranta dóibh, c.d. “TOR” nó “anonymizer”.

ÚSÁID ACMHAINNÍ CÓRAIS
Ní bheidh an t-úsáideoir in ann an tseirbhís a úsáid sa chaoi is go gcuireann sé isteach ar ghnáthghníomhú na seirbhísí nó go n-úsáidfidh sé míchuí ar acmhainní an chórais ar nós, mar shampla, úsáid bogearraí a sáithíonn cumas feidhmíochta an líonra, córas diosca agus LAP ar ardán comhroinnte (m.sh. scamall, óstáil, r-phost, srl.) ar feadh amanna fada más rud é nach bhfuil na seirbhísí sin ar fáil ag 42doit i bhfoirm tiomanta.
Sna himthosca seo, féadfaidh 42doit iarraidh ar an leibhéal normalaíochta a chur ar ais má bhíonn coinbhleachtaí den sórt sin neamhchomhlíontach á úsáid, ag an aon rogha féin, le húsáid úsáideoirí eile.
Glacann an t-úsáideoir gan trealamh lochtach nó neamhdhheimhnithe a úsáid de réir caighdeáin Eorpacha, nó mífheidhmeanna a chur i láthair a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh ar ionracas an ghréasáin agus / nó cur isteach ar na Seirbhísí agus / nó rioscaí a chruthú maidir le sábháilteacht fhisiciúil daoine. Ní thugann 42doit, i ndáiríre, aon ráthaíocht maidir le comhoiriúnacht an trealaimh agus na gclár (crua-earraí agus bogearraí) a úsáideann an t-úsáideoir leis an tSeirbhís, ós rud é go bhfuil na seiceálacha gaolmhara uile freagrach as an Úsáideoir.
Chomh maith leis sin, ní mór don úsáideoir an spás gréasáin a úsáid, a ceannaíodh b’fhéidir ag 42doit, go heisiach é a fhoilsiú ar an láithreán gréasáin agus ní mar stór, ie mar uirlis chun comhaid agus / nó físeáin / físeáin agus / nó a n-ábhar féin a chomhdú ach amháin agus / nó a íoslódáil ó shuímh eile freisin.

E-MAIL TRÁCHTÁLA.
Toirmisctear scaipeadh teachtaireachtaí tráchtála mura bhfuil tú in ann a thaispeáint:
• thug na faighteoirí a thoiliú roimh ré chun r-phost a fháil trí nós imeachta sainráite inghabháil;
• cuimsíonn na nósanna imeachta bailithe toilithe uirlisí cuí chun a chinntiú gur sealbhóir an seoladh ríomhphoist ar tugadh toiliú é an duine a thugann a thoiliú;
• coinnítear fianaise ar thoiliú an fhaighteora i bhfoirm a fhéadfar a tháirgtear go héasca nuair a iarrtar é, agus an t-ualach ar na hiarratais ar 42doit a fháil
maidir leis seo, fianaise ar thoiliú a thabhairt ar aird laistigh de 72 uair an chloig tar éis an iarraidh a fháil
den chéanna;
• cuirtear nósanna imeachta i bhfeidhm a thugann deis don fhaighteoir a thoiliú a tharraingt siar, mar shampla, mar shampla, nasc i gcomhlacht an r-phoist nó na treoracha chun freagra a thabhairt leis an bhfocal “Bain” sa líne ábhair, agus is féidir é cloí leis an toiliú a tharraingt siar laistigh de 48 uair an chloig tar éis dó a fháil, ag cur faisnéise ar an eolas go ndéanfar cúlghairm a toiliú a phróiseáil laistigh de 48 uair an chloig ar a mhéad;
• Tá seoladh ríomhphoist gearán faoi deara i gcónaí in áit atá le feiceáil go soiléir ar gach suíomh gréasáin a bhaineann leis an r-phost, agus cuirtear teachtaireachtaí a chuirtear chuig an seoladh sin le fáil go pras.
Ní féidir le seoltóir an r-phoist a mhaolú in aon fhoirm.
Ní foláir seoladh ríomhphoist an seoltóra a bheith i gcorp an teachtaireacht nó i líne “Ó” an r-phoist; baineann na forálacha seo le teachtaireachtaí a sheoltar tríd an tSeirbhís, nó le teachtaireachtaí a chuireann an t-úsáideoir ó aon ghréasán nó ag aon duine ar a son a thagraíonn go díreach nó go hindíreach le faighteoir láithreán a óstáil trí na Seirbhísí. Ina theannta sin, ní bheidh sé indéanta seirbhís r-phoist “tríú páirtí” a úsáid nach mbaineann nósanna imeachta dá leithéid i bhfeidhm dá úsáideoirí go léir. Beidh feidhm ag na ceanglais sin ar an méid céanna le liostaí dáileacháin a chruthaigh tríú páirtithe amhail is dá mba chruthaigh an Úsáideoir an liosta.
Tá sé de cheart ag 42doit an ceart seiceáil agus monatóireacht a dhéanamh ar aon tráth maidir le comhlíonadh na bhforálacha atá liostaithe thuas, trí fhaisnéis samplach a iarraidh trí úsáid a bhaint as an modh roghnaithe.
Féadfaidh 42doit tarchur na ríomhphoist a sháraíonn na forálacha sin a chur ar fionraí.

LÁTHAÍOCHT SMTP-POLICY
D’fhonn na forálacha thuas a chomhlánú, ní bheidh sé indéanta teachtaireachtaí ríomhphoist a sheoladh ina bhfuil ábhar den chineál céanna le níos mó ná ceann de na freastalaithe SMTP
dhá chéad agus caoga (250) faighteoir. Iarrachtaí dul i ngleic leis an teorainn seo
trí ilchuntais a chruthú nó trí mhodh ar bith eile
atá beartaithe mar shárú ar an srian seo.
Tá sé de cheart ag 42doit an t-aistriú teachtaireachtaí a sháraíonn na forálacha seo a fhionraí. Ina theannta sin, féadfar seirbhísí ríomhphoist a chur ar fionraí nó a chur isteach
má bhraitheann sárú ar an AUP seo, de réir na gcoinníollacha ginearálta soláthair.

MAIL RELAY
Go ginearálta, níl cead ag mais-tharchur nó ar thráchtálacha faisnéise tráchtála trí r-phost do mhéid de níos mó ná 5,000 (cúig mhíle) úsáideoir in aghaidh an lae
le 250 teachtaireacht ar an meán gach 20 nóiméad. Más mian leat níos mó ná 5,000 teachtaireacht a chur in aghaidh an lae, déan teagmháil lenár bhfoireann tacaíochta le haghaidh tuilleadh eolais.

TÁSTÁIL DLÍOCHTAÍ
Ní fhéadfaidh tú iarracht ar bhealach ar bith iarracht a dhéanamh ar leochaileacht an chórais líonra 42doit a fhiosrú, a scrúdú, a threisiú nó a thástáil nó chun slándáil 42doit nó nósanna imeachta fíordheimhnithe gaolmhara a shárú, trí theicnící éighníomhacha nó ionracha, gan toiliú sainráite a scríobh 42doit, ná, ar an gcaoi chéanna, beidh sé in ann gníomhaíochtaí den sórt sin a dhéanamh tríd an tseirbhís a sholáthraíonn 42doit do líonraí agus / nó faisnéise tríú páirtithe gan a toiliú follasach.

NEWSGROUP, FÓRAM DÉANAMH, LÍONRAÍ EILE
Aithníonn an Úsáideoir agus glacann sé go mbeidh ábhar teachtaireachtaí tráchtála, teachtaireachtaí ar aon bhord feasacháin leictreonach, comhrá grúpa nó fóraim eile a bhfuil tú rannpháirteach mar ghrúpaí IRC agus USENET rannpháirteach, ach gan a bheith teoranta dóibh, faoi réir ag comhlíonadh dhlíthe agus na rialacháin atá i bhfeidhm ar an ní. Chomh maith leis sin, ní mór do na rialacha aon líonra eile (líonra nó ciorcad) a thugann rochtain orthu nó a rannpháirtíonn úsáid na seirbhísí 42doit a urramú mar an gcéanna.

CLÁR UIMHSEACH
Tá sé toirmiscthe a fhoilsiú, a tharchur nó a stóráil ar an líonra nó tríd an ngréasán agus cuireann na feistí 42 ábhar ar bith nó naisc ar ábhar a mheasann sé go réasúnta 42doit:
• ábhar pedophilia, ciníochais, fanatachais nó ábhar pornagrafaíochta nach bhfuil san áireamh i gcomhlíonadh na rialachán atá i bhfeidhm agus a chur in oiriúint do dhaoine aoise dlíthiúla, a léiriú, a chur chun cinn, a chur chun cinn nó a chur ar aghaidh ar bhealach ar bith;
• iompraíochtaí obsessive, persecutors, stalking or bullying i dtreo úsáideoirí eile ar an láithreán nó strainséirí chuig an tairseach.
• a bheith ró-fhoréigneach, an fhoréigean a spreagadh, bagairtí, ciapadh nó urlabhra fuath ann;
• a bheith mícheart nó míchothromach maidir le dlíthe cosanta tomhaltóirí de
aon dlínse, lena n-áirítear litreacha slabhra agus scéimeanna pirimid;
• a bheith clúmhillteach nó a sháraíonn príobháideacht daoine;
• riosca a chruthú maidir le sábháilteacht an duine nó an tsláinte, riosca do shláinte an phobail nó do shláinte an phobail, comhréiteach a dhéanamh ar shlándáil náisiúnta nó cur isteach ar imscrúduithe ag an údarás breithiúnach;
• rúin trádála a nochtadh go míchuí nó faisnéis rúnda nó dílseánaigh eile ó thríú páirtithe;
• go bhfuil sé mar chuspóir ag cabhrú le tríú páirtithe rúnda a chur faoi choimirce;
• sárú ar ríomhthreoraithe tríú páirtithe, trádmharcanna, paitinní nó cearta maoine eile daoine eile;
• tagairt a dhéanamh (nó naisc láithreacha) chuig cearrbhachas ar líne agus / nó i gceasaíneonna, drugaí mídhleathacha a chur chun cinn, dlíthe rialaithe onnmhairithe a shárú;
• an 42doit suíomh a úsáid chun gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a chur chun cinn, mar shampla: gáinneáil ar dhaoine, gáinneáil in ainmhithe agus / nó speiceas faoi chosaint, gáinneáil neamhdhleathach agus / nó plandaí cosanta, gáinneáil ar gach speiceas beo / neamhchónaí / nó codanna díobh faoi chosaint cibé céime a mbaineann siad, gáinneáil ar arm, gáinneáil i rudaí lómhara, gáinneáil ar rudaí nó comhpháirteanna ealaíonta, stairiúla, seandálaíochta, creidimh;
• úsáid a bhaint as an láithreán 42doit chun gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a chur chun cinn, mar shampla: sceimhlitheoireacht, mafia, usury, súcaireacht, bagairt, dúmhál, calaois, calaois, goid, gáinneáil, géilleadh, athchúrsáil, earraí goidte, éilliú, d’aon ordú agus céim;
• a bheith mídhleathach nó iompar mídhleathach a iarraidh ar shlí eile de réir na ndlíthe is infheidhme sa dlínse ábhartha, an Úsáideoir nó an 42doit;
• a bheith díobhálach ar shlí eile, calaoiseach nó a bheith in ann gníomhartha dlí a thabhairt i gcoinne 42doit.
Maidir le hábhar “a foilsíodh nó a tharchuirfear” tríd an ngréasán nó an bonneagar 42doit áirítear ábhar gréasáin, ríomhphoist, comhráite agus aon chineál eile d’fhoilsiú nó
tarchur bunaithe ar an Idirlíon.
• sonraí agus faisnéis a bhailiú nó a stóráil ó úsáideoirí eile an láithreáin mura sonraítear go sainráite.

AN ÁBHAR COSAITHE Ó CHOMHLACHT
Tá sé toirmiscthe an líonra 42doit a úsáid chun aon obair téacs, ceoil, bogearraí, ealaín, íomhá nó eile atá faoi chosaint ag cóipcheart a íoslódáil, a fhoilsiú, a dháileadh, a chóipeáil nó a úsáid ach amháin sa chás:
• go bhfuil údarú sainráite ag an sealbhóir ceart;
• Ceadaítear a mhalairt leis na dlíthe cóipchirt is infheidhme sa dlínse ábhartha.

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA
Geallann an tÚsáideoir a chuid sonraí pearsanta a chur in iúl 42doit atá riachtanach chun an caidreamh a fhorghníomhú go hiomlán agus go ceart; ráthaíonn sé freisin, faoina fhreagracht phearsanta agus eisiach féin, go bhfuil na sonraí thuasluaite ceart, cothrom le dáta agus fírinneach agus gur féidir linn a fhíoriúlacht a aithint. Geallann an tÚsáideoir aon athrú a dhéanamh ar na sonraí a chuirtear ar fáil, go pras agus in aon chás tráth nach déanaí ná 15 (cúig dhéag) lá ó tharla an éagsúlacht thuasluaite, agus go gcuirfí cruthúnas leordhóthanach ar fáil tráth ar bith, ar iarratas dó 42doit ar a gcéannacht, ar a sainchónaí nó ar a chónaí agus, más cuí, a stádas mar ionadaí dlíthiúil den eintiteas dlíthiúil a iarrann nó a shealbhaíonn an tSeirbhís.
Tar éis dóibh an chumarsáid thuasluaite a fháil, féadfaidh 42doit doiciméadú breise a iarraidh don úsáideoir chun na hathruithe a chuirtear in iúl. Sa chás go mainneoidh an Úsáideoir an cumarsáid sin nó an doiciméadú riachtanach a sholáthar go 42doit, nó má thugann sé / sí sonraí atá bréagach, nach bhfuil i láthair nó neamhiomlán nó sonraí a bhfuil cúis aige, dá rogha féin amháin, Breith den sórt sin a bhreithniú, tá sé de cheart ag 42doit:
a) an iarraidh a chuir an tÚsáideoir maidir le hoibríochtaí a dhiúltú le tagairt don tSeirbhís a dhiúltú;
b) na seirbhísí a chur ar fionraí láithreach, gan fógra agus ar feadh tréimhse éiginnte;
c) aon oibríochtaí a chealú agus / nó a chur isteach gan aon fhógra chun na sonraí a bhaineann leis an tSeirbhís a mhodhnú;
d) an gaol a réiteach;
• Glacann an t-úsáideoir leis más rud é go gcuirtear na seoltaí IP poiblí a shanntar ar a gcuntas isteach i liosta dhubh (bunachar sonraí mí-úsáide), mar shampla a fhaightear ar http://www.spamhaus.org, déanfar an t-úsáideoir a shárú go huathoibríoch anseo. m
AUP; dá bhrí sin, féadfaidh 42doit gach beart a mheastar a bheith cuí chun a chuid IP a chosaint, lena n-áirítear fionraí agus / nó foirceannadh na seirbhíse, is cuma an ndearna na IPanna a thuairisciú / a áireamh i blacklist ar chúiseanna atá inchurtha i leith an Úsáideora;
• Glacann úsáideoir na seirbhíse leis gur féidir na sonraí a stóráiltear ar chóras roinnte a choraintíniú nó a scriosadh má tá na sonraí thuasluaite ionfhabhtaithe ag víreas nó go bhfuil truailliú ar shlí eile, agus go bhféadfadh siad, ar bhreithiúnas neamhchinnteach 42doit, ionfhabhtú nó dochar a dhéanamh orthu córas nó sonraí úsáideoirí eile a chuirtear ar an mbonneagar céanna.
• geallann an t-úsáideoir na rialacha maidir le húsáid mhaith na n-acmhainní gréasán dá ngairtear “Netiquette” a urramú.

SLA
• Ní dheonófar aon aisíocaíocht dá bhforáiltear ag 42doit, nuair a bheidh sé i láthair, maidir le cur isteach ar sheirbhísí a eascraíonn as sáruithe ar an doiciméad faisnéise seo.
• Féadfaidh an bainisteoir aon doiciméad, grianghraf, físeán, nasc, faisnéis ilghnéitheach, cuntas nó foilseachán a cuireadh isteach laistigh den láithreán 42doit a chur ar ceal nó a chur ar fionraí ar chúiseanna teicniúla nó sóisialta nó mar gheall ar iompar míchuí an úsáideora. Cuirfear na cinntí neamhchinnteacha a ghlac 42doit i bhfeidhm gan aon rabhadh, údarú nó aisíoc d’úsáideoir an láithreáin.
• Tá sé de cheart ag 42doit an ceart cumarsáid neamhdhleathach a aithint do na póilíní agus do na comhlachtaí maoirseachta.
• Níl sé de dhualgas ar 42doit an t-ábhar a foilsíodh laistigh de. Iarrtar ar an úsáideoir a fhaigheann ábhar míchuí a luaitear thuas nó a mheasann sé mícheart nó neamhleor é a thuairisciú don bhainisteoir.
• Níl sé de chumas ag 42do seiceálacha ar bith a dhéanamh ar fhoilseacháin a chuimsítear laistigh de theangacha, idiomáin nó jargons de bhunús geografach éagsúla na n-úsáideoirí.
• Níl a fhios ag 42doit: custaim, custaim, aon cheantar nó sochaí domhanda atá bainte amach ag an tseirbhís, mar sin déanfar an cineál smachta de réir dhlíthe, reacht agus mhoráltacht stáit na hIodáile.
• Féadfar na nótaí faisnéise seo a leasú agus a fhorlíonadh gan fógra nó fógra gan 42doit.

CEANGLAISÍ DLÍTHAÍOCHTA
• Níl na téacsanna, an fhaisnéis agus na sonraí eile a foilsíodh ar an láithreán seo chomh maith le naisc chuig láithreáin eile atá i láthair chun críocha eolais amháin agus ní ghlacann siad le haon charachtar oifigiúil.
• Ní ghlacann le 42doit aon fhreagracht as aon earráidí nó easnaimh de chineál ar bith agus maidir le haon chineál díreacha dhíreacha, indíreacha nó timpiste a eascraíonn as an fhaisnéis a foilsíodh nó a úsáid, nó aon chineál ábhar atá i láthair ar an láithreán nó ar an rochtain nó ar an úsáid den ábhar atá i suíomhanna eile.
• Trí glacadh leis an bhfoirm faisnéise seo, dearbhóidh an t-úsáideoir: a bheith d’aois, chun a bheith ina lán dá mhais intleachtúla agus seiceálacha fisiceacha.
• Trí glacadh leis an bhfoirm faisnéise seo, deir an t-úsáideoir 42doit gan aon ghníomh dlí nó cánach a dhéanamh maidir le hiompar nach bhfuil gaolmhar le hoibritheoir an láithreáin nó de bharr tríú páirtithe, nó úsáideoirí eile na seirbhíse a thairgeann an tairseach.
• Trí glacadh leis an bhfoirm faisnéise seo, scaoileann an t-úsáideoir an fhreagracht ar fad as an ábhar atá san áireamh.
• Trí glacadh leis an bhfoirm faisnéise seo, dearbhóidh an t-úsáideoir go nglacann sé / sí go hiomlán agus go hiomlán lena freagrachtaí dlíthiúla, dlíthiúla agus coiriúla a thagann as a (h) iompar ar shuíomh gréasáin 42doit.
• Trí glacadh leis an bhfoirm faisnéise seo, deimhníonn an t-úsáideoir na dlíthe go léir atá i bhfeidhm araon san Iodáil agus ina dtír féin a urramú. I gcás neamhchomhlíonadh an dualgais seo, tá an t-úsáideoir ar an eolas faoi na bearta réamhchúraim a bhaineann leis agus na comhlachtaí dlíthiúla a sholáthar.
Féadfar pionóis a bheith i bhfoirm: airgead, réamhchúraim nó coimeád de réir na rialachán reatha.
• Trí glacadh leis an bhfoirm faisnéise seo, dearbhaíonn an t-úsáideoir gur léigh sé, gur thuig sé agus gur ghlac sé leis na rialacháin thuasluaite go léir gan eisceacht nó srian. Dearbhaíonn sé freisin go nglacann sé go hiomlán freagracht as a chuid gníomhartha agus / nó iompar a chuirtear chun feidhme laistigh de láithreán gréasáin 42doit.

CÚILÍOCHT! TÚ TÚ AG AN AMHÁIN A FREAGRACH AG DO GNÍOMHAÍOCHTAÍ!
FAISNÉIS FAISNÉISE SONRAÍ PEARSANTA AR CHÚIRTEANNA
Fógra Príobháideachta de bhun ealaíne. 13 de Foraithne Reachtach 196/2003
An nóta faisnéiseach reatha (“Faisnéiseach”), ghéill sé do na céadfaí ealaíne. 13 den fhoraithne reachtach n. 196/2003 (Cód Pearsanta um Chosaint Sonraí – dá ngairtear “Cód” anseo feasta) dóibh siúd a dhéanann a gcuid sonraí pearsanta a chur in iúl, chomh maith leis na seirbhísí gréasáin atá inrochtana ón láithreán gréasáin seo (“Suíomh Gréasáin”).
Rialaíonn an fhaisnéis seo na modhanna trína 42doit.com.
a bhailiú, a stóráil, a úsáid, a chuireann cumarsáid ar shonraí pearsanta a bhailíonn úsáideoirí an tSuímh (“Úsáideoirí”) ar aon bhealach eile.
Ciallaíonn an abairt “Sonraí Pearsanta” aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha, aitheanta nó aitheanta, go hindíreach, trí thagairt d’aon fhaisnéis eile, lena n-áirítear uimhir aitheantais phearsanta (Airteagal 4, litir b, Cód).
Féadfaidh 42doit.com an Ráiteas seo a athnuachan, a fhorlíonadh nó a thabhairt cothrom le dáta go tréimhsiúil, ag féachaint d’aon athruithe ar an reachtaíocht nó ar fhorálacha an Ráthóra um Chosaint Sonraí Pearsanta (“Ráthóir”) nó na seirbhísí a thairgtear ar an Suíomh.
Cuirtear na leasuithe agus na nuashonruithe ar an mBileog Eolais i bhfeidhm agus tugtar aird dóibh ar na páirtithe leasmhara ar fad, a luaithe is a ghlactar leo, trína fhoilsiú iad ar an Láithreán Gréasáin. Dá bhrí sin, tugtar cuireadh do gach Úsáideoir rochtain a fháil ar an Láithreán Gréasáin go tréimhsiúil chun aon fhaisnéis nuashonraithe a fhíorú.

LINKS HYPERTEXT
D’fhéadfadh naisc le láithreáin tríú páirtí eile (“Naisc”) a áireamh sa Láithreán, a mheastar a bheith suimiúil don Úsáideoir. Trí nascadh leis na suíomhanna seo, fágann tú an suíomh seo saor in aisce agus rochtain a fháil ar shuíomh atá faoi úinéireacht tríú páirtithe. Tá an fhaisnéis atá sna suíomhanna seo neamhspleách agus níos faide ná rialú 42doit.com, rud nach nglacann aon fhreagracht air seo, fiú amháin maidir le haon phróiseáil Sonraí Pearsanta a d’fhéadfadh a bheith ann i gcúinsí den sórt sin. Dá bhrí sin: (i) Ní ghlacann 42doit.com aon fhreagracht air nó aon ráthaíocht a thabhairt maidir le cineál agus ábhar aon láithreán gréasáin tríú páirtí atá nasctha leis an Láithreán seo trí Naisc; (ii) nach bhfuil an Ráiteas seo infheidhme nó a bhaineann le próiseáil sonraí trí shuíomhanna gréasáin eile, fiú má théann an tÚsáideoir i gcomhairle leis na Naisc; (iii) go dtarlaíonn an nasc le láithreáin tríú páirtí faoi fhreagracht amháin na nÚsáideoirí.

BAILE DÁTAÍ
Is féidir Sonraí Pearsanta Úsáideoirí 42doit.com (“Próiseáil Sonraí”), atá stóráilte ar a gcuid freastalaithe nó a gcomhpháirtithe, mar atá sonraithe thíos, a bhailiú ar bhealaí éagsúla, is é sin:
• ar fáil go díreach ag an Úsáideoir: gach Sonraí Pearsanta a chuirtear isteach ar an Suíomh (le brabhsáil, clárú mar Úsáideoir nó, i gcoitinne, ar chúis ar bith eile), nó a nochtadh le linn na n-imeachtaí a eagraíodh nó a fhreastail ar 42doit.com, nó go bhfuil in aon i gcás go gcuirfear ar fáil d’úinéir an láithreáin iad ar bhealach ar bith go díreach ón Úsáideoir (mar shampla, foirmeacha nó comhfhreagras a chríochnú).
• bailíodh go huathoibríoch: Sonraí Pearsanta a bailíodh go huathoibríoch trí, ach gan a bheith teoranta dóibh, c.d. Is iad “Fianáin” (mar a shonraítear níos fearr san alt thíos) – mar riail – na sonraí a bhaineann le loingseoireacht an Úsáideora.
Faigheann na córais ríomhaireachta agus na nósanna imeachta bogearraí a úsáidtear chun an Láithreán a oibriú a fháil, le linn a ngnáthoibriú, roinnt Sonraí Pearsanta a bhfuil a dtarchur intuigthe maidir le prótacail cumarsáide idirlín a úsáid. Go ginearálta, ní bhailítear an fhaisnéis seo le bheith bainteach le páirtithe leasmhara aitheanta, ach de réir mar a d’fhéadfadh sé go bhféadfadh úsáideoirí a aithint trí phróiseáil agus comhlachas le sonraí atá i seilbh tríú páirtithe.
Áirítear ar an gcatagóir seo Sonraí Pearsanta seoltaí IP, ainmneacha fearainn, ríomhairí a úsáideann Úsáideoirí a cheanglaíonn leis an Suíomh, seoltaí i n-aithint URI (acmhainn aitheantais aonfhoirmeach) na n-acmhainní a iarrtar, tráth an iarratais, an modh a úsáidtear chun an t-iarratas a chur isteach, méid an chomhaid a fhaightear mar fhreagra, an cód uimhriúil a léiríonn stádas na freagartha a thug an freastalaí (rath, earráid, etc.) agus paraiméadair eile a bhaineann leis an gcóras oibriúcháin agus le timpeallacht TF an úsáideora.
Úsáidtear na sonraí seo go príomha chun faisnéis staidrimh a fháil maidir le húsáid an Láithreáin Gréasáin agus chun a fheidhmiú ceart a sheiceáil.
D’fhéadfaí na Sonraí a úsáid freisin chun freagracht a fháil amach i gcás coireanna ríomhaireachta hipitéiseach in aghaidh an tSuímh.

COOKIES
Úsáideann 42doit.com, trína láithreán gréasáin, fianáin chun an taithí brabhsála a dhéanamh chomh gar agus is féidir le mianta agus riachtanais úsáideoirí, chomh maith le hábhar gréasáin níos inrochtana a chur i gcomhairle leo.
Tá sé buíochas le fianáin gur féidir nascleanúint níos éasca agus níos éasca agus iomasach úsáid na Láithreán Gréasáin a ráthú.
Is iad na fianáin go deimhin comhaid téacs beaga, ina bhfuil “pacáiste faisnéise”, a chuireann an Suíomh chuig críochfort an Úsáideora (de ghnáth ar an mbrabhsálaí), nuair a stóráiltear iad, a tharchur ar ais go dtí an Suíomh céanna, sa seisiún céanna nó i gcuairteanna na seisiún ina dhiaidh sin ag an Úsáideoir céanna. Go ginearálta, sannann fianáin uimhir uathúil don Úsáideoir; áfach, tá an líon seo gan brí taobh amuigh den Láithreán ar a sannadh é.
Ní féidir fianáin a stóráil ach amháin le húsáid láithreáin áirithe (ie fianáin seisiún) nó ar feadh tréimhse níos faide neamhspleách ón seisiún (ie fianáin leanúnach).
De ghnáth, tugann fianáin deis do úinéir an láithreáin na hearnálacha sin agus na hábhair is mó a ndearnadh cuairt orthu nó a fheiceáil ar an láithreán a bhunú, chun iad a oiriúnú le mianta an úsáideora agus ag an am céanna feabhas a chur ar na seirbhísí a thairgtear, ach gan a bheith teoranta dóibh cumarsáid saincheaptha d’Úsáideoirí agus a leasanna gaolmhara.
Is iad na cineálacha fianáin a úsáideann an Suíomh ná:
• chun. Fianáin is gá agus feidhmiúil le loingseoireacht;
• b. Fianáin tríú páirtí.

NEAGHÁIL AR CHÚNTAÍ DO CHÓIRÍ:
Is iad seo na fianáin riachtanacha maidir le hoibriú agus le feictheacht cheart an tsuímh agus iad ag ligean duit nascleanúint a dhéanamh ag baint úsáide as na gnéithe riachtanacha.
Ní bhailíonn na fianáin seo faisnéis faoi Úsáideoirí a d’fhéadfaí a úsáid chun críocha margaíochta.
Freastalaíonn na fianáin is gá, inter alia, le: (i) cuimhnigh ar shonraí Úsáideoirí ar na leathanaigh éagsúla i rith seisiún brabhsála brabhsálaí; (ii) féachaint ar an ábhar sa teanga a roghnaíodh ag gach rochtain, ag aithint ón tír a cheanglaíonn an t-úsáideoir (agus ag cuimhneamh ar an suíomh seo i rochtain an todhchaí).
Fianáin feidhmiúla le loingseoireacht:
Is fianáin iad a chuireann ar chumas úinéir an láithreáin úsáid an tSuímh a dhéanamh i bhfad níos éasca don úsáideoir.
Ligeann siad na húsáideoirí atá logáilte isteach sa Láithreán a aithint, agus an iontráil sonraí nua á sheachaint ag gach seisiún brabhsála nua.
Tá sé mar aidhm ag na fianáin seo a n-úsáid a éascú agus a luas.

PRÓISEÁIL SONRAÍ, MODE SONRAÍ AGUS SUBJECTS LE HAGHAIDH SONRAÍ A CHOMHLÁNADH
Déantar próiseáil sonraí de ghnáth ag áitreabh úinéir an tsuímh.
Déantar sonraí pearsanta a phróiseáil ag 42doit.com agus / nó tríú páirtithe, a roghnaíodh go cúramach as a n-iontaofacht agus lena n-inniúlacht agus a bhféadfar iad a chur in iúl de réir mar is gá nó is cuí chun na gníomhaíochtaí a bhaineann leis na críocha atá leagtha amach san Fhógra seo a chur i gcrích .
Ina theannta sin, féadfar Sonraí Pearsanta a nochtadh freisin do chuideachtaí a bhaineann leis an ngrúpa cuideachtaí d’úinéir an tsuímh, a bhfuil, i gcás ar bith, polasaí príobháideachta i gcomhréir leis an úinéir an láithreáin agus atá comhsheasmhach leis sin, ar choinníoll go bhfuil san Iodáil nó i tír an Aontais Eorpaigh. In aon chás eile, ach amháin de réir mar a cheanglaítear leis an dlí, ní aistrítear Sonraí Pearsanta agus / nó nochtar iad do thríú páirtithe.
Is féidir liosta beacht na n-ábhar a bhféadfar na Sonraí Pearsanta a chur in iúl dóibh, tráth ama a thabhairt cothrom le dáta, a fháil ag oifig chláraithe úinéir an láithreáin.
Déantar na Sonraí Pearsanta a phróiseáil, de réir na n-oibleagáidí agus na ráthaíochtaí a sholáthraíonn an Cód, i bhfoirm analógach agus le córais faisnéise ag ár bhfoireann (fostaithe nó tríú páirtithe), ar feadh na huaire is gá chun na cuspóirí a mbailítear iad a bhaint amach .
Breathnaítear ar bhearta slándála sonracha chun cosc ​​a chur ar chailliúint sonraí, ar úsáid mídhleathach nó mícheart.
Chomh luath agus nach bhfuil na Sonraí Pearsanta a thuilleadh riachtanach chun na gcríoch dá dtagraítear san Fhógra seo, soláthraíonn 42doit.com as a gcealú, mura soláthraíonn an dlí d’oibleagáidí stórála nó nach bhfuil cead ag an Úsáideoir an chóireáil ar feadh tréimhse níos faide ná iad a stóráil chun críocha eile.
Cuspóir próiseála agus nádúr an toilithe

42DOIT.COM PRÓISEÁILÍ SONRAÍ PEARSANTA SAMHÁLA DO NA gCUSPÓIRÍ SEO A LEANAS:
• cuspóirí a bhaineann le húsáid na seirbhísí a thairiscint ag 42doit.com
agus aon oibleagáidí conarthacha a bunaíodh leis an Úsáideoir a chomhlíonadh;
• críocha staidrimh, taighde margaidh, ábhar faisnéise agus fógraíochta a sheoladh, fógra faoi thionscnaimh chur chun cinn agus tairiscintí tráchtála agus seirbhísí faisnéise eile ar ghníomhaíocht úinéir an tsuímh;
•  próifíl a Úsáideoirí a shainiú chun na tairiscintí tráchtála a shaincheapadh agus a shainiú.

CEARTA LEISÉADÓIRÍ
De bhun ealaíne. 7 den Chód, tá sé de cheart ag gach Úsáideoir dearbhú a fháil ar an gcaomhnú ag úinéir láithreán Sonraí Pearsanta a bhaineann leis, agus a gcuid cumarsáide i bhfoirm intuigthe. Níos cruinne, tá sé de cheart ag gach Úsáideoir an t-léiriú a fháil:
• de bhunús Sonraí Pearsanta;
• de chuspóirí agus modhanna an phróisis;
• na bealaí ina ndéantar sonraí pearsanta ar phróiseas uirlisí leictreonacha agus TF;
• sonraí mionsonraithe an rialaitheora sonraí, na próiseálaithe sonraí (nó an t-ionadaí arna n-ainmniú de bhun alt 5, mír 2 den Chód);
• 5. na n-ábhar nó na gcatagóirí ábhar a bhféadfaí na sonraí pearsanta a chur in iúl dóibh nó ar féidir leo foghlaim mar ionadaí ceaptha orthu i gcríoch an Stáit, bainisteoirí nó gníomhairí.

NÍOS NÍOS MÓ, NÍ BHEIDH AN ÚSÁIDÍOCHT AR AN ÚSÁID A DHÉANAMH:
• 1. sonraí a chomhtháthú, a cheartú nó, nuair a bheidh suim acu;
• cealú, athrú i bhfoirm gan ainm nó bac a chur ar shonraí a phróiseáil go neamhdhleathach, lena n-áirítear sonraí nach bhfuil gá leo a choinneáil chun na críocha a bailíodh na sonraí nó a phróiseáil ina dhiaidh sin;
• fianú go ndearnadh aird ar na hoibríochtaí dá dtagraítear i bhfomhíreanna a) agus b), chomh maith maidir lena n-ábhar, iad siúd a bhfuil na sonraí curtha in iúl nó scaipeadh dóibh, ach amháin sa chás go gcomhlíonann sé é go bhfuil sé dodhéanta nó go mbainfeadh úsáid as modhanna a léiríonn go neamhréireach leis an gceart cosanta.
Tá sé de cheart ag an Úsáideoir freisin réad, go hiomlán nó go páirteach:
• 1. ar chúiseanna dlisteanacha, próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis, fiú má bhaineann sé le cuspóir an bhailiúcháin;
• 2. próiseáil Sonraí Pearsanta a bhaineann leis chun fógraíocht a sheoladh nó ábhar díolacháin a dhíol nó chun taighde margaidh nó cumarsáid tráchtála a dhéanamh.
Ba cheart na hiarratais dá dtagraítear sna pointí roimhe seo a sheoladh chuig an bPróiseálaí Sonraí (mar atá léirithe sa mhír seo a leanas) trí r-phost, ríomhphost, nó litir chláraithe a cuireadh chuig úinéir an láithreáin.

AN RIALÓIRÍ SONRAÍ AGUS AN PRÓISEAS SONRAÍ
Is é an rialtóir sonraí Dynamica s.a.s.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com